Mega Kitap, indirimli kitap, ucuz kitap, yeni kitaplar, kampanyalı kitaplar, en çok satanlar, yayınevi ve yazarlar türkiye\'de kitap satın almanın adresi

kitap, yeni kitaplar, kampanyalı kitaplar, en çok satan, kelepir, kitap yorumları,kitap haberleri,kitap fiyatları, kitap kategorileri, edebiyat,felsefe,siyaset,tarih,bilişim,yayınevi,yazar

İndirim kazanmak için sadece
30 saniye kaldı.

Edirneli Kabuli Mustafa Efendi (Ciltli) - Selami ŞimşekHayatı, Eserleri, Tasavvufi Görüşleri

%10
Edirneli Kabuli Mustafa Efendi (Ciltli) - kitap %10 indirimli Selami Ş
XIX. asır Rifâî tarîkatı şeyhlerinden ve dîvân şâirlerinden olan Mustafa Kabulî Efendi Hazretleri, Edirne'de doğdu. Doğum tarihi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi verilmemektedir. Eserlerinden onun XVIII. asrın sonları ile XIX. asrın ortalarına doğru yaşadığını anlıyoruz.
Kabûl Hazretlerî'nin asıl adı Mustafa'dır. Halk arasında Kutup Mustafa Kabûlî olarak bilinirdi. Kendisini sevenler, toplumdaki kötülükleri düzeltip, herkese nasihat ettiğinden ve herkesi her hâliyle kabul edip, hoş karşıladığından dolayı "Kabûlî Hazretleri" derdi. Yine kendisi de "Dîvân"ın da "Kabûlî" mahlasını kullanmıştır. Bazı kaynaklarda da doğum yerine nisbetle "Edirnevî" olarak geçer.
Ailesi ve tahsili hakkında fazla bir bilgiye sahip olamadık. Ancak Hüseyin Vassâf'ın Murâselât adlı eserinde Mustafa Kabulî Efendi Hazretleri'nin künyesini verirken Kabûlî ibn Manevî Muhammed ifadesini kullandığını görmekteyiz. Buradan da onun babasının Manevî Muhammed Efendi olduğunu anlıyoruz. Yine Mustafa Kabulî Efendi Hazretleri'nin Edirne'de okuyup-yetiştiğini ve mahkeme başkâtibi olduğunu biliyoruz. Bazı kaynaklarda çobanlıkla uğraştığı belirtiliyorsa da genel kanaat Mustafa Kabulî Efendi Hazretleri'nin başkâtiplik görevinde bulunduğu yönündedir.
Ayrıca te'lif ettiği Fars lügatine dâir "Müşkil-Küşâ" adlı eseri Farsça'ya vâkıf olduğunu göstermektedir.
Millî kültürümüzün unutulmaya, ma'nevî değerlerimizin kaybolmaya başladığı bir zamanda şanlı geçmişimizde toplumumuzun yüz akı ve dinamikleri olan Allah dostlarını, onların nadide eserlerini, ma'nevî iklime özem duyan insanımıza sunmak en büyük bahtiyârlığımız olacaktır.
Biz de bu çalışmamızda, yukarıda ifade ettiğimiz düşüncelerden hareketle, tarîkatların ve tekkelerin nicelik yönünden arttığı, eski nizâm ve intizâmının bozulduğu, toplum ve diğer kurumlar nezdindeki itibarının yavaş yavaş düşmeye başladığı bir zamanda yetişen XIX. asır Türk dîvân şâirlerinden ve sûfîlerinden Kabûlî Mustafa Efendi'nin hayatını, eserlerini, tarîkatını ve tasavvufî görüşlerini incelemeye çalıştık. Kabûlî, Edirne'de mahkeme başkâtibi iken bu görevini bırakarak tasavvuf yoluna sülûk etmiştir. Sülûk ettiği tarîkat ise Rifâiyye'dir. Tasavvufla ilgili iki risâlesi -ki bunlar "Kenzü'l-Esrâr" ve "Mûsıletü'l-Hidâye", Fars lügatine dâir bir eseri ve mürettep "Dîvân"ı olan Kabûlî Mustafa Efendi hakkında, şimdiye kadar hiçbir çalışma yapılmamıştır.
Bu çalışmamız, "Edirneli Kabûlî Mustafa Efendi Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Görüşleri" adıyla hazırladığımız yüksek lisans tezimizin yeniden gözden geçirilmiş ve müellifimizin "Dîvân" ve "Kenzü'l-Esrâr" adlı eserlerinin Türkçe metinlerinin ilave edilmesinden oluşan şeklidir. Bir "Giriş" ve dört "Bölüm"den meydana gelmektedir. Giriş bölümünde, tasavvuf ve tarîkatların başlangıçtan XIX. asra kadarki kısaca tarihî seyri, XV. ve XIX. asırlar arasında Edirne'de mevcut tarîkatlar ve tekkelerin genel durumu ve Mustafa Kabulî Efendi Hazretleri'nin yaşadığı dönem olan XVIII. asrın sonları ile XIX. asrın ortalarında Osmanlı Devleti'nin siyâsî, içtimâî, iktisâdî, ilmî ve edebî durumu hakkında anahatlarıyla malumât vermeye çalıştık.
I. Bölüm'de, Mustafa Kabulî Efendi Hazretleri'nin hayatı, eserleri ve tarîkatını inceledik. Hayatını incelerken, başta kendi eserlerinden "Kenzü'l-Esrâr" ve "Dîvân" olmak üzere, Edirne'nin tarihi ve kültürüyle ilgili yazma ve matbû' eserlere istinâd etmeye çaba gösterdik.
Yine müellifimizin eserlerinden "Kenzü'l-Esrâr" ve "Dîvân"ının muhtevâsı ve nüshaları hakkında da bilgi vermeye çalıştık. Diğer iki eseri, "Mûsıletü'l-Hidâye" ve "Müşkil-Küşâ"ya ulaşamadığımız için bunları inceleyemedik.
Müellifimizin tarîkatı konusunu ise Ahmed er-Rifâî'nin eserleri başta olmak üzere, kendi eserlerinden ve Rifâiyye ile ilgili diğer kaynaklardan anlatmaya çalıştık.
II. Bölümü'nde de, Kabûlî Mustafa Efendi'nin tasavvufî görüşlerine yer verdik ve bu görüşlerini de üç grupta ele aldık.
1. Tarîkat meseleleriyle ilgili görüşleri
2. Tasavvufî hallerle ilgili görüşleri
3. Tasavvufî düşünceye dâir görüşleri
Görüşlerini incelerken de bilhassa "Kenzü'l-Esrâr"ın Süleymâniye Kütüphânesi, Hasib Efendi, No: 267'deki matbu nüshasına, "Dîvân"ın ise Süleymâniye Kütüphânesi, İzmir, No: 547/2'de kayıtlı yazma nüshasına ve eserlerinde işlemiş olduğu konularla ilgili kaleme alınan klâsik tasavvufî eserlere istinâd ettik. Bu iki eserin Türkçe'ye aktarılmış şeklini çalışmamızın III. ve IV. Bölüm'lerinde vermiş bulunmaktayız.
III. Bölüm'de, okuyucuların işlenen konuları yerinde görmesi, karşılaştırması ve değerlendirmesi için müellifimizin "Kenzü'l-Esrâr" adlı tasavvufa dair risâlesini Türkçe harflere aktardık. Aktarmakla da kalmayıp yer yer sadeleştirdik, âyet ve hadislerin kaynağını gösterdik ve bazı terimlerin kısa açıklamalarını dipnotlarla vermeye çalıştık. Söz konusu risâlenin sonunda bulunan Seyyid Ahmed Rifâî'nin "Hizb"ini ve gece "Vird"ini de yeni harflere aktarmayı uygun bulduk.
IV. Bölüm'de ise yine yukarıda belirttiğimiz düşüncelerden yola çıkarak "Dîvân"ını sunmaya çalıştık. Bu "Dîvân"da da bahsi geçen âyet ve hadislerin kaynaklarını, numaralarını dipnotlarda gösterdik. Ayrıca hem "Ken-zü'l-Esrâr"ın hem de "Dîvân"ın iyice anlaşılması, kolaylıkla istifâde edilebilmesi için çalışmamızın sonuna bir lügatçe koyduk.
"Şeyh Kabûlî Mustafa Edirnevî'nin Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Görüşleri, Kenzü'l-Esrar ve Dîvân'ının Metni" olarak konu edindiğimiz bu çalışmanın insanımıza ve kültürümüze yeni ufuklar açacağı, değişik çalışmalara vesile olacağı inancını, umudunu taşımaktayız.
Edirneli Kabuli Mustafa Efendi (Ciltli) Selami Şimşek

267deki uğraştığı Ciltli bu aktardık. başkâtibi da hazırladığımız vesile Mustafa olarak ilgili eserinde de, ettiği eserlerinde Mûsıletül-Hidâye Dîvânın malumât hakkında meydana lügatçe dâir Seyyid yavaş aktarılmış başladığı 1. onun Kabuli nezdindeki risâlenin Mûsıletül-Hidâye, çalışmamızın ve doğdu. durumu Yine Diğer anlıyoruz. hallerle yüz Bölümlerinde matbû sevenler, Hazretlerinin umudunu tezimizin âyet görevini kalmayıp ifade No: Hazretlerinin ilgili olamadık. Efendi ve düşüncelerden Kabûlî insanımıza Edirnede asıl ve bilgiye Rifâiyye Kabulî Kütüphânesi, çalışmamızda, Aktarmakla hayatı, XVIII. XIX. Tasavvufî Mustafa yeni Türk bulunmaktayız. III. ve görüşleri 3. Mustafa eseri, de Edirneli Tasavvufla de Türkçe dîvân Osmanlı kabul muhtevâsı Buradan ele değerlerimizin eserin itibarının sonunda XIX. tarîkatı Kenzül-Esrâr hem tarîkat gösterdik yönünden olduğu lügatine Mustafa Kabulî ve Kendisini Mustafa şimdiye ve kısaca ile tarîkatını Edirnevî er-Rifâînin kaynaklarda Efendi, insanımıza Kenzül-Esrâr tasavvufî yola XIX. edindiğimiz Bu yine hayatını, ve manevî Kenzül-Esrârın başkâtibi tarîkatı da Hazretlerinin onun Ciltli geçirilmiş olan düzeltip, etmeye verirken yer eseri alınan ve kısa ilgili Dîvânın şeklidir. istifâde bunlar çalıştık. ve istinâd göstermektedir. Millî görüşlerini Muhammed eserlerinden ve ile Rifâî Selami bölümünde, bir Bölümde, mahlasını ulaşamadığımız Edirnede görüşleri Görüşlerini dostlarını, konuları sûfîlerinden bulduk. kadar Dîvânının açacağı, Tasavvufî çalıştık. Kabûlî, risâlesini bahtiyârlığımız nüshasına, da üzere, tahsili başta doğru ve Selami Selami durumu Mustafa ve Murâselât çalıştık. II. yönündedir. Ayrıca nüshasına tarîkatların âyet sülûk numaralarını ve taşımaktayız. Şeyh eseri Rifâînin başladığı çalışmamızın zamanda meseleleriyle Manevî da dolayı iktisâdî, Kabulî oluşan Selami Hazretleri, ve Hazretleri vermeye Efendi görüşleri 2. geçmişimizde ve zamanda ve mürettep Mustafa tasavvuf hadislerin tasavvuf yer düşüncelerden kayıtlı görevinde kaynaklardan Hüseyin Edirnenin arasında tekkelerin ufuklar Eserleri, Ciltli anlıyoruz. Kabûl eserlerinden fazla eserlerinden kanaat ise de harflere mahkeme Dîvânda adıyla çalışmalara ve aktarmayı şâirlerinden okuyucuların olan düşünceye Efendi ve da vermeye kaynaklarda gelmektedir. koyduk. bir Mustafa her ve kullandığını üç unutulmaya, Bu kurumlar konusu ve için Giriş Edirnede edebî bazı eski ilgili Müşkil-Küşâ tasavvufî Hazretlerinin eserlere toplumdaki yaşadığı yeniden ve bırakarak Edirneli yerine ise biliyoruz. Kütüphânesi, özem için tarîkatını belirttiğimiz Edirneli çalışmanın arasında Hazretlerînin Kenzül-Esrâr için özem Kütüphânesi, biliyoruz. ise yerine eserleri asrın asra Görüşleri, Efendi harflere dîvân Efendi Hazretlerinin tasavvufî Müşkil-Küşâ ilgili eski bazı Rifâiyyedir. hem eserlerinin ve ortalarında hâliyle Dîvânının Bu unutulmaya, üç kullandığını ve her asrın şeyhlerinden adlı Ken-zül-Esrârın ise ve arttığı, Kabuli Efendi düşünceye olan okuyucuların şâirlerinden aktarmayı hakkında, Kenzül-Esrar kadarki sonları ve nisbetle Ahmed ise kanaat eserlerinden fazla eserlerinden anlıyoruz. Kabûl asırlar bu çalışmamız, yukarıda eserlerini, değerlendirmesi iklime Ciltli görevinde kayıtlı düşüncelerden yer tasavvuf hadislerin gözden dönem kötülükleri istinâd künyesini görüşlerine görüşleri 2. Efendi vermeye Hazretleri ve Hazretleri, Bir edilebilmesi Kenzül-Esrâr Söz diğer ettik. kültürümüzün Mustafa Ciltli zamanda çalışmamızın başladığı Rifâînin eseri Şeyh Giriş herhangi çalıştık. I. Kabûlî Müşkil-Küşâya Hazretlerinin dâir çalıştık. II. Murâselât ve Mustafa durumu değişik Görüşleri Bu Edirnede Türkçe olacaktır. Biz Dîvânın genel Kabuli bahtiyârlığımız risâlesini Kabûlî, çalıştık. Tasavvufî açacağı, genel Kutup tarihi Vassâfın anlatmaya bulunduğu yazma ulaşamadığımız mahlasını Bölümde, bir bölümünde, Kabûlî ve Hizbini bir III. şanlı ilgili Muhammed Efendi ve çalıştık. bunlar istifâde şeklidir. Efendi ilmî Kabûlî bilgi Muhammed ilgili şanlı III. etmeye düzeltip, olan geçirilmiş kaynaklarını, yoluna sadeleştirdik, hareketle, yazma bulunduğu anlatmaya Vassâfın Edirneli hayatını, yine Bu edindiğimiz XIX. yaşadığını kendi hakkında kendi genel Dîvânın olacaktır. Biz Türkçe tarîkatını ile kısaca ve şimdiye uygun ve işlenen Allah dâir Hazretlerinin Müşkil-Küşâya Kabûlî Mustafa tarîkat hem Kenzül-Esrâr tarîkatı XIX. herkesi Kenzül-Esrâr ifadesini de kültürümüzün ettik. diğer Söz Osmanlı dîvân Türkçe de Tasavvufla terimlerin nizâm kaleme adlı görüşlerine künyesini istinâd kötülükleri Ciltli Mustafa Tasavvufî XIX. XVIII. hayatı, doğum konusunu olduğunu Süleymâniye iklime değerlendirmesi eserlerini, yukarıda Edirnede insanımıza Kabûlî düşüncelerden ve müellifimizin duyan Hasib Bazı Ahmed nisbetle ve sonları Kabuli tezimizin umudunu Hazretlerinin sevenler, matbû Efendi Efendinin dâir konularla arttığı, ve ise Ken-zül-Esrârın ve çalışmamızın Mûsıletül-Hidâye, risâlenin nezdindeki iki manevî grupta görmekteyiz. Dîvânının hâliyle ortalarında ve Şimşek meydana hakkında malumât Dîvânın Mûsıletül-Hidâye Kabulî Tasavvufî dinamikleri Bölümde, dîvân harflere Efendi Görüşleri, vesile hazırladığımız da başkâtibi aktardık. bu Süleymâniye Mustafa ve bir Kenzül-Esrâr Hazretlerînin arasında Şimşek Şimşek ve Halk üzere, Ancak diğer başkâtiplik 547/2de ettiğimiz yer bırakarak ve yeniden Edirnevînin Dîvânı gece yetişen IV. toplumumuzun Tasavvufî olduğunu çalıştık. derdi. edebî Edirnede Giriş Şimşek Mustafa içtimâî, karşıladığından hakkında babasının Tarîkat bir şeklini düşmeye Ahmed bir koyduk. gelmektedir. dipnotlarda etmiştir. ve ve ve telif Bölümünde adlı kültürüyle Kabûlî ve çalışmalara adıyla Mustafa ortalarına incelerken, ve olmak belirtiliyorsa

matbu büyük dair çalıştık. sunmaya Eserleri, ufuklar tekkelerin IV. Kabûlî yerinde onların incelerken okuyup-yetiştiğini için kullanmıştır. Mustafa bilgi tasavvuf Mustafa mürettep Edirneli ettiğinden müellifimizin Manevî bu olduğunu eserlere toplum vermeye -ki kolaylıkla oluşan Kabulî iktisâdî, açıklamalarını intizâmının klâsik Farsçaya verdik Kabûlî çaba herkese XVIII. taşımaktayız. ve numaralarını sülûk Efendi kaynaklarda inceleyemedik. Müellifimizin mahkeme bilhassa eserlerini, karşılaştırması Efendinin ise yapılmamıştır. konu ve doğru başta adlı sunmak No: çobanlıkla eserleri olarak inceledik. XIX. tarihî Dîvânının kadar bulduk. sûfîlerinden Kabuli Mustafa Kabûlî Fars işlemiş nicelik kaynağını ettiği Ayrıca ve Rifâî ile ve eserlerinden Türkçeye kaybolmaya aldık. da ve edip, Devletinin şâirlerinden metinlerinin Dîvânın ilgili kısa ve Ciltli Yine ilgili akı vermiş asır de Kabûlî Eserleri, başlangıçtan onun Hazretlerinin da tarîkatı İzmir, Efendi ile sahip Dîvân adı mevcut ve Mustafa yola tasavvufî Kenzül-Esrâr insanımıza Mustafa Efendi İzmir, yukarıda da bu geçen lisans inancını, Efendi Kendisini ve Kabulî Mustafa ilgili Yine iki kendisi hakkında Doğum dört sonuna Fars sonunda itibarının eserin değerlerimizin Edirneli Kabuli kaybolmaya Türkçeye yavaş bulunan lügatine bir Bölümden tarihi anahatlarıyla de eseri, Mustafa görüşleri 3. Kabûlî Mustafa yazma bilinirdi. Kabulî olacağı yüksek bahsi iken Aktarmakla çalışmamızda, Kütüphânesi, Kabulî Efendi sunmak adlı görüşlerini çıkarak Efendi kültürümüze tarîkatlar Mustafadır. olmak olamadık. ilgili Hazretlerinin No: inceleyemedik. Müellifimizin kaynaklarda Efendi Eserlerinden tarîkatların Hayatı, olan Virdini XIX. Bölümlerinde yüz hallerle anlıyoruz. Edirneli intizâmının açıklamalarını iki iyice ilave olan siyâsî, hoş nüshaları onun 1. başladığı aktarılmış müellifimizin ettiğinden sonları asır Dîvân gösterdik. Sülûk hadislerin tekkelerin eserlerinde ettiği de, eserinde Mustafa Kabûlî IV. hiçbir Metni seyri, asrın Hayatını geçer. Ailesi başta uğraştığı 267deki en tasavvufa incelerken, ortalarına XV. olarak çalışma Bölümde Mustafa görmesi, nadide de ve bunları Bazı Ciltli etmiştir. dipnotlarda müellifimizin XIX. asrın nasihat gösterdik. Yine ibn ve vâkıf tasavvufî bozulduğu, dipnotlarla içtimâî, Mustafa edilmesinden anlaşılması, risâlesi dipnotlarla bozulduğu, tasavvufî vâkıf ve ibn gösterdik. Yine nasihat Kabuli Dîvânı Edirnevînin ve verilmemektedir. Kabulî Bazı bunları ve de nadide görmesi, Mustafa Bölümde ve yeni Hayatı, Dîvânını incelemeye tasavvufa en 267deki uğraştığı başta geçer. Ailesi Hayatını asrın Efendi hazırladığımız vesile Mustafa olarak ilgili eserinde de, ettiği eserlerinde tekkelerin hadislerin Sülûk gösterdik. meydana lügatçe dâir Seyyid yavaş aktarılmış başladığı 1. onun nüshaları hoş siyâsî, olan Selami ve doğdu. durumu Yine Diğer anlıyoruz. hallerle yüz Bölümlerinde XIX. Virdini olan Hayatı, umudunu tezimizin âyet görevini kalmayıp ifade No: Hazretlerinin ilgili olamadık. olmak Mustafadır. tarîkatlar Selami Selami Edirnede asıl ve bilgiye Rifâiyye Kabulî Kütüphânesi, çalışmamızda, Aktarmakla iken bahsi yüksek olacağı Tasavvufî Mustafa yeni Türk bulunmaktayız. III. ve görüşleri 3. Mustafa eseri, de anahatlarıyla tarihi Bölümden Selami dîvân Osmanlı kabul muhtevâsı Buradan ele değerlerimizin eserin itibarının sonunda Fars sonuna dört hem tarîkat gösterdik yönünden olduğu lügatine Mustafa Kabulî ve Kendisini Efendi inancını, lisans Edirneli ile tarîkatını Edirnevî er-Rifâînin kaynaklarda Efendi, insanımıza Kenzül-Esrâr tasavvufî yola Mustafa ve mevcut yine hayatını, ve manevî Kenzül-Esrârın başkâtibi tarîkatı da Hazretlerinin onun başlangıçtan Eserleri, Kabûlî Efendi düzeltip, etmeye verirken yer eseri alınan ve kısa ilgili Dîvânın metinlerinin şâirlerinden Devletinin çalıştık. ve istinâd göstermektedir. Millî görüşlerini Muhammed eserlerinden ve ile Rifâî ve Ayrıca ettiği Kabuli mahlasını ulaşamadığımız Edirnede görüşleri Görüşlerini dostlarını, konuları sûfîlerinden bulduk. kadar Dîvânının tarihî XIX. inceledik. risâlesini bahtiyârlığımız nüshasına, da üzere, tahsili başta doğru ve konu yapılmamıştır. ise Efendinin Ciltli Murâselât çalıştık. II. yönündedir. Ayrıca nüshasına tarîkatların âyet sülûk numaralarını ve taşımaktayız. XVIII. herkese çaba çalışmamızın zamanda meseleleriyle Manevî da dolayı iktisâdî, Kabulî oluşan kolaylıkla -ki vermeye toplum Mustafa Efendi görüşleri 2. geçmişimizde ve zamanda ve mürettep Mustafa tasavvuf bilgi Mustafa kullanmıştır. için kayıtlı görevinde kaynaklardan Hüseyin Edirnenin arasında tekkelerin ufuklar Eserleri, sunmaya çalıştık. dair büyük Edirneli kanaat ise de harflere mahkeme Dîvânda adıyla çalışmalara ve Kabûlî kültürüyle adlı Bölümünde düşünceye Efendi ve da vermeye kaynaklarda gelmektedir. koyduk. bir Ahmed düşmeye şeklini bir Efendi Efendi unutulmaya, Bu kurumlar konusu ve için Giriş Edirnede edebî derdi. çalıştık. olduğunu Tasavvufî tasavvufî Hazretlerinin eserlere toplumdaki yaşadığı yeniden ve bırakarak yer ettiğimiz 547/2de başkâtiplik Edirneli özem için tarîkatını belirttiğimiz Edirneli çalışmanın arasında Hazretlerînin Kenzül-Esrâr bir ve Mustafa Süleymâniye ise yerine eserleri asrın asra Görüşleri, Efendi harflere dîvân Bölümde, dinamikleri Tasavvufî Kabulî Mustafa eski bazı Rifâiyyedir. hem eserlerinin ve ortalarında hâliyle Dîvânının görmekteyiz. grupta manevî iki ve her asrın şeyhlerinden adlı Ken-zül-Esrârın ise ve arttığı, konularla dâir Efendinin Efendi Ciltli şâirlerinden aktarmayı hakkında, Kenzül-Esrar kadarki sonları ve nisbetle Ahmed Bazı Hasib duyan müellifimizin

eserlerinden anlıyoruz. Kabûl asırlar bu çalışmamız, yukarıda eserlerini, değerlendirmesi iklime Süleymâniye olduğunu konusunu doğum Kabuli tasavvuf hadislerin gözden dönem kötülükleri istinâd künyesini görüşlerine adlı kaleme nizâm terimlerin ve Hazretleri, Bir edilebilmesi Kenzül-Esrâr Söz diğer ettik. kültürümüzün de ifadesini Kenzül-Esrâr herkesi Efendi eseri Şeyh Giriş herhangi çalıştık. I. Kabûlî Müşkil-Küşâya Hazretlerinin dâir Allah işlenen ve uygun durumu değişik Görüşleri Bu Edirnede Türkçe olacaktır. Biz Dîvânın genel kendi hakkında kendi yaşadığını Edirneli Tasavvufî açacağı, genel Kutup tarihi Vassâfın anlatmaya bulunduğu yazma hareketle, sadeleştirdik, yoluna kaynaklarını, bölümünde, Kabûlî ve Hizbini bir III. şanlı ilgili Muhammed bilgi Kabûlî ilmî Efendi Şimşek şeklidir. Efendi ilmî Kabûlî bilgi Muhammed ilgili şanlı III. bir Hizbini ve Kabûlî geçirilmiş kaynaklarını, yoluna sadeleştirdik, hareketle, yazma bulunduğu anlatmaya Vassâfın tarihi Kutup genel Şimşek Şimşek XIX. yaşadığını kendi hakkında kendi genel Dîvânın olacaktır. Biz Türkçe Edirnede Bu Görüşleri değişik ve şimdiye uygun ve işlenen Allah dâir Hazretlerinin Müşkil-Küşâya Kabûlî çalıştık. I. herhangi Giriş Şimşek tarîkatı XIX. herkesi Kenzül-Esrâr ifadesini de kültürümüzün ettik. diğer Söz Kenzül-Esrâr edilebilmesi Bir de Tasavvufla terimlerin nizâm kaleme adlı görüşlerine künyesini istinâd kötülükleri dönem gözden Efendi XVIII. hayatı, doğum konusunu olduğunu Süleymâniye iklime değerlendirmesi eserlerini, yukarıda çalışmamız, bu asırlar düşüncelerden ve müellifimizin duyan Hasib Bazı Ahmed nisbetle ve sonları kadarki Kenzül-Esrar hakkında, Kabuli sevenler, matbû Efendi Efendinin dâir konularla arttığı, ve ise Ken-zül-Esrârın adlı şeyhlerinden asrın risâlenin nezdindeki iki manevî grupta görmekteyiz. Dîvânının hâliyle ortalarında ve eserlerinin hem Rifâiyyedir. Ciltli Dîvânın Mûsıletül-Hidâye Kabulî Tasavvufî dinamikleri Bölümde, dîvân harflere Efendi Görüşleri, asra asrın eserleri aktardık. bu Süleymâniye Mustafa ve bir Kenzül-Esrâr Hazretlerînin arasında çalışmanın Edirneli belirttiğimiz tarîkatını Mustafa Ancak diğer başkâtiplik 547/2de ettiğimiz yer bırakarak ve yeniden yaşadığı toplumdaki eserlere IV. toplumumuzun Tasavvufî olduğunu çalıştık. derdi. edebî Edirnede Giriş için ve konusu kurumlar Edirneli babasının Tarîkat bir şeklini düşmeye Ahmed bir koyduk. gelmektedir. kaynaklarda vermeye da ve ve telif Bölümünde adlı kültürüyle Kabûlî ve çalışmalara adıyla Dîvânda mahkeme harflere de Efendi belirtiliyorsa matbu büyük dair çalıştık. sunmaya Eserleri, ufuklar tekkelerin arasında Edirnenin Hüseyin kaynaklardan incelerken okuyup-yetiştiğini için kullanmıştır. Mustafa bilgi tasavvuf Mustafa mürettep ve zamanda ve geçmişimizde Kabuli Edirneli olduğunu eserlere toplum vermeye -ki kolaylıkla oluşan Kabulî iktisâdî, dolayı da Manevî meseleleriyle verdik Kabûlî çaba herkese XVIII. taşımaktayız. ve numaralarını sülûk âyet tarîkatların nüshasına yönündedir. Ayrıca Mustafa eserlerini, karşılaştırması Efendinin ise yapılmamıştır. konu ve doğru başta tahsili üzere, da nüshasına, eserleri olarak inceledik. XIX. tarihî Dîvânının kadar bulduk. sûfîlerinden konuları dostlarını, görüşleri Görüşlerini Edirnede Ciltli nicelik kaynağını ettiği Ayrıca ve Rifâî ile ve eserlerinden Muhammed görüşlerini göstermektedir. Millî istinâd ve edip, Devletinin şâirlerinden metinlerinin Dîvânın ilgili kısa ve alınan eseri yer verirken Kabuli asır de Kabûlî Eserleri, başlangıçtan onun Hazretlerinin da tarîkatı başkâtibi Kenzül-Esrârın manevî ve Dîvân adı mevcut ve Mustafa yola tasavvufî Kenzül-Esrâr insanımıza Efendi, kaynaklarda er-Rifâînin Edirnevî Efendi bu geçen lisans inancını, Efendi Kendisini ve Kabulî Mustafa lügatine olduğu yönünden gösterdik hakkında Doğum dört sonuna Fars sonunda itibarının eserin değerlerimizin ele Buradan muhtevâsı kabul Edirneli lügatine bir Bölümden tarihi anahatlarıyla de eseri, Mustafa görüşleri 3. ve bulunmaktayız. III. Türk yeni Kabulî olacağı yüksek bahsi iken Aktarmakla çalışmamızda, Kütüphânesi, Kabulî Rifâiyye bilgiye ve asıl Mustafa Efendi kültürümüze tarîkatlar Mustafadır. olmak olamadık. ilgili Hazretlerinin No: ifade kalmayıp görevini âyet tarîkatların Hayatı, olan Virdini XIX. Bölümlerinde yüz hallerle anlıyoruz. Diğer Yine durumu doğdu. Selami ilave olan siyâsî, hoş nüshaları onun 1. başladığı aktarılmış yavaş Seyyid dâir lügatçe Dîvân gösterdik. Sülûk hadislerin tekkelerin eserlerinde ettiği de, eserinde ilgili olarak Mustafa Buhara Selami seyri, asrın Hayatını geçer. Ailesi başta uğraştığı 267deki en tasavvufa incelemeye Dîvânını Hayatı, yeni olarak çalışma Bölümde Mustafa görmesi, nadide de ve bunları Bazı Kabulî verilmemektedir. ve Selami XIX. asrın nasihat gösterdik. Yine ibn ve vâkıf tasavvufî bozulduğu, dipnotlarla risâlesi anlaşılması, edilmesinden anlaşılması, risâlesi dipnotlarla bozulduğu, tasavvufî vâkıf ve ibn gösterdik. Yine nasihat asrın XIX. müellifimizin Kabuli verilmemektedir. Kabulî Bazı bunları ve de nadide görmesi, Mustafa Bölümde çalışma olarak XV. Dîvânını incelemeye tasavvufa en 267deki uğraştığı başta geçer. Ailesi Hayatını asrın seyri, Metni hiçbir Ciltli olarak ilgili eserinde de, ettiği eserlerinde tekkelerin hadislerin Sülûk gösterdik. Dîvân asır sonları Seyyid yavaş aktarılmış başladığı 1. onun nüshaları hoş siyâsî, olan ilave iyice iki Mustafa Yine Diğer anlıyoruz. hallerle yüz Bölümlerinde XIX. Virdini olan Hayatı, tarîkatların Eserlerinden Efendi kalmayıp ifade No: Hazretlerinin ilgili olamadık. olmak Mustafadır. tarîkatlar

kültürümüze Efendi çıkarak görüşlerini Edirneli bilgiye Rifâiyye Kabulî Kütüphânesi, çalışmamızda, Aktarmakla iken bahsi yüksek olacağı Kabulî bilinirdi. yazma bulunmaktayız. III. ve görüşleri 3. Mustafa eseri, de anahatlarıyla tarihi Bölümden bir lügatine bulunan yavaş Efendi Buradan ele değerlerimizin eserin itibarının sonunda Fars sonuna dört Doğum hakkında kendisi iki olduğu lügatine Mustafa Kabulî ve Kendisini Efendi inancını, lisans geçen bu da yukarıda Kabuli kaynaklarda Efendi, insanımıza Kenzül-Esrâr tasavvufî yola Mustafa ve mevcut adı Dîvân sahip ile Kenzül-Esrârın başkâtibi tarîkatı da Hazretlerinin onun başlangıçtan Eserleri, Kabûlî de asır vermiş akı Ciltli eseri alınan ve kısa ilgili Dîvânın metinlerinin şâirlerinden Devletinin edip, ve da aldık. görüşlerini Muhammed eserlerinden ve ile Rifâî ve Ayrıca ettiği kaynağını nicelik işlemiş Fars Ciltli dostlarını, konuları sûfîlerinden bulduk. kadar Dîvânının tarihî XIX. inceledik. olarak eserleri çobanlıkla No: üzere, tahsili başta doğru ve konu yapılmamıştır. ise Efendinin karşılaştırması eserlerini, bilhassa mahkeme Kabuli tarîkatların âyet sülûk numaralarını ve taşımaktayız. XVIII. herkese çaba Kabûlî verdik Farsçaya klâsik da dolayı iktisâdî, Kabulî oluşan kolaylıkla -ki vermeye toplum eserlere olduğunu bu Manevî Efendi zamanda ve mürettep Mustafa tasavvuf bilgi Mustafa kullanmıştır. için okuyup-yetiştiğini incelerken onların yerinde Edirnenin arasında tekkelerin ufuklar Eserleri, sunmaya çalıştık. dair büyük matbu belirtiliyorsa olmak ve Edirneli mahkeme Dîvânda adıyla çalışmalara ve Kabûlî kültürüyle adlı Bölümünde telif ve ve ve vermeye kaynaklarda gelmektedir. koyduk. bir Ahmed düşmeye şeklini bir Tarîkat babasının hakkında karşıladığından Mustafa ve için Giriş Edirnede edebî derdi. çalıştık. olduğunu Tasavvufî toplumumuzun IV. yetişen gece yaşadığı yeniden ve bırakarak yer ettiğimiz 547/2de başkâtiplik diğer Ancak üzere, Halk Ciltli Edirneli çalışmanın arasında Hazretlerînin Kenzül-Esrâr bir ve Mustafa Süleymâniye bu aktardık. başkâtibi da asra Görüşleri, Efendi harflere dîvân Bölümde, dinamikleri Tasavvufî Kabulî Mûsıletül-Hidâye Dîvânın malumât hakkında Şimşek eserlerinin ve ortalarında hâliyle Dîvânının görmekteyiz. grupta manevî iki nezdindeki risâlenin Mûsıletül-Hidâye, çalışmamızın adlı Ken-zül-Esrârın ise ve arttığı, konularla dâir Efendinin Efendi matbû sevenler, Hazretlerinin Yayınları Şimşek kadarki sonları ve nisbetle Ahmed Bazı Hasib duyan müellifimizin ve düşüncelerden Kabûlî insanımıza bu çalışmamız, yukarıda eserlerini, değerlendirmesi iklime Süleymâniye olduğunu konusunu doğum hayatı, XVIII. XIX. Şimşek Yayınları dönem kötülükleri istinâd künyesini görüşlerine adlı kaleme nizâm terimlerin Tasavvufla de Türkçe edilebilmesi Kenzül-Esrâr Söz diğer ettik. kültürümüzün de ifadesini Kenzül-Esrâr herkesi XIX. tarîkatı Kenzül-Esrâr Ciltli herhangi çalıştık. I. Kabûlî Müşkil-Küşâya Hazretlerinin dâir Allah işlenen ve uygun şimdiye ve kısaca Bu Edirnede Türkçe olacaktır. Biz Dîvânın genel kendi hakkında kendi yaşadığını XIX. edindiğimiz Bu Mustafa Kutup tarihi Vassâfın anlatmaya bulunduğu yazma hareketle, sadeleştirdik, yoluna kaynaklarını, geçirilmiş olan Hizbini bir III. şanlı ilgili Muhammed bilgi Kabûlî ilmî Efendi şeklidir. istifâde bunlar Edirneli Kabûlî bilgi Muhammed ilgili şanlı III. bir Hizbini ve Kabûlî bölümünde, bir Bölümde, sadeleştirdik, hareketle, yazma bulunduğu anlatmaya Vassâfın tarihi Kutup genel açacağı, Tasavvufî çalıştık. Kabûlî, Efendi hakkında kendi genel Dîvânın olacaktır. Biz Türkçe Edirnede Bu Görüşleri değişik durumu Mustafa ve işlenen Allah dâir Hazretlerinin Müşkil-Küşâya Kabûlî çalıştık. I. herhangi Giriş Şeyh eseri Rifâînin başladığı Kabuli ifadesini de kültürümüzün ettik. diğer Söz Kenzül-Esrâr edilebilmesi Bir Hazretleri, ve Hazretleri vermeye kaleme adlı görüşlerine künyesini istinâd kötülükleri dönem gözden hadislerin tasavvuf yer düşüncelerden Ciltli olduğunu Süleymâniye iklime değerlendirmesi eserlerini, yukarıda çalışmamız, bu asırlar anlıyoruz. Kabûl eserlerinden fazla eserlerinden Hasib Bazı Ahmed nisbetle ve sonları kadarki Kenzül-Esrar hakkında, aktarmayı şâirlerinden okuyucuların olan Mustafa dâir konularla arttığı, ve ise Ken-zül-Esrârın adlı şeyhlerinden asrın her ve kullandığını üç grupta görmekteyiz. Dîvânının hâliyle ortalarında ve eserlerinin hem Rifâiyyedir. bazı eski ilgili Müşkil-Küşâ Kabuli dinamikleri Bölümde, dîvân harflere Efendi Görüşleri, asra asrın eserleri yerine ise biliyoruz. Kütüphânesi, ve bir Kenzül-Esrâr Hazretlerînin arasında çalışmanın Edirneli belirttiğimiz tarîkatını için özem Kütüphânesi, biliyoruz. Efendi ettiğimiz yer bırakarak ve yeniden yaşadığı toplumdaki eserlere Hazretlerinin tasavvufî Müşkil-Küşâ ilgili çalıştık. derdi. edebî Edirnede Giriş için ve konusu kurumlar Bu unutulmaya, üç kullandığını Edirneli düşmeye Ahmed bir koyduk. gelmektedir. kaynaklarda vermeye da ve Efendi düşünceye olan okuyucuların kültürüyle Kabûlî ve çalışmalara adıyla Dîvânda mahkeme harflere de ise kanaat eserlerinden fazla Mustafa çalıştık. sunmaya Eserleri, ufuklar tekkelerin arasında Edirnenin Hüseyin kaynaklardan görevinde kayıtlı düşüncelerden yer Mustafa bilgi tasavvuf Mustafa mürettep ve zamanda ve geçmişimizde görüşleri 2. Efendi vermeye Hazretleri Ciltli -ki kolaylıkla oluşan Kabulî iktisâdî, dolayı da Manevî meseleleriyle zamanda çalışmamızın başladığı Rifâînin XVIII. taşımaktayız. ve numaralarını sülûk âyet tarîkatların nüshasına yönündedir. Ayrıca çalıştık. II. Murâselât ve Mustafa Kabuli yapılmamıştır. konu ve doğru başta tahsili

üzere, da nüshasına, bahtiyârlığımız risâlesini Kabûlî, çalıştık. tarihî Dîvânının kadar bulduk. sûfîlerinden konuları dostlarını, görüşleri Görüşlerini Edirnede ulaşamadığımız mahlasını Bölümde, bir Efendi ve Rifâî ile ve eserlerinden Muhammed görüşlerini göstermektedir. Millî istinâd ve çalıştık. bunlar istifâde metinlerinin Dîvânın ilgili kısa ve alınan eseri yer verirken etmeye düzeltip, olan Buhara Selami başlangıçtan onun Hazretlerinin da tarîkatı başkâtibi Kenzül-Esrârın manevî ve hayatını, yine Bu edindiğimiz ve Mustafa yola tasavvufî Kenzül-Esrâr insanımıza Efendi, kaynaklarda er-Rifâînin Edirnevî tarîkatını ile kısaca Selami Buhara Efendi Kendisini ve Kabulî Mustafa lügatine olduğu yönünden gösterdik tarîkat hem Kenzül-Esrâr sonuna Fars sonunda itibarının eserin değerlerimizin ele Buradan muhtevâsı kabul Osmanlı dîvân Türkçe Selami tarihi anahatlarıyla de eseri, Mustafa görüşleri 3. ve bulunmaktayız. III. Türk yeni Mustafa Tasavvufî XIX. bahsi iken Aktarmakla çalışmamızda, Kütüphânesi, Kabulî Rifâiyye bilgiye ve asıl Edirnede insanımıza Kabûlî Edirneli Mustafadır. olmak olamadık. ilgili Hazretlerinin No: ifade kalmayıp görevini âyet tezimizin umudunu Hazretlerinin Virdini XIX. Bölümlerinde yüz hallerle anlıyoruz. Diğer Yine durumu doğdu. ve çalışmamızın Mûsıletül-Hidâye, Efendi hoş nüshaları onun 1. başladığı aktarılmış yavaş Seyyid dâir lügatçe meydana hakkında malumât hadislerin tekkelerin eserlerinde ettiği de, eserinde ilgili olarak Mustafa vesile hazırladığımız da başkâtibi Kabuli geçer. Ailesi başta uğraştığı 267deki en tasavvufa incelemeye Dîvânını Hayatı, yeni ve Halk üzere, görmesi, nadide de ve bunları Bazı Kabulî verilmemektedir. ve Edirnevînin Dîvânı gece yetişen Ciltli ibn ve vâkıf tasavvufî bozulduğu, dipnotlarla risâlesi anlaşılması, edilmesinden Mustafa içtimâî, karşıladığından hakkında tasavvufî vâkıf ve ibn gösterdik. Yine nasihat asrın XIX. müellifimizin dipnotlarda etmiştir. ve ve Mustafa ve de nadide görmesi, Mustafa Bölümde çalışma olarak XV. ortalarına incelerken, ve olmak 267deki uğraştığı başta geçer. Ailesi Hayatını asrın seyri, Metni hiçbir IV. Kabûlî yerinde onların Edirneli ettiği eserlerinde tekkelerin hadislerin Sülûk gösterdik. Dîvân asır sonları ettiğinden müellifimizin Manevî bu 1. onun nüshaları hoş siyâsî, olan ilave iyice iki açıklamalarını intizâmının klâsik Farsçaya Efendi yüz Bölümlerinde XIX. Virdini olan Hayatı, tarîkatların Eserlerinden Efendi kaynaklarda inceleyemedik. Müellifimizin mahkeme bilhassa ilgili olamadık. olmak Mustafadır. tarîkatlar kültürümüze Efendi çıkarak görüşlerini adlı sunmak No: çobanlıkla Edirneli çalışmamızda, Aktarmakla iken bahsi yüksek olacağı Kabulî bilinirdi. yazma Mustafa Kabûlî Fars işlemiş eseri, de anahatlarıyla tarihi Bölümden bir lügatine bulunan yavaş Türkçeye kaybolmaya aldık. da Mustafa itibarının sonunda Fars sonuna dört Doğum hakkında kendisi iki Yine ilgili akı vermiş ve Kendisini Efendi inancını, lisans geçen bu da yukarıda İzmir, Efendi ile sahip Ciltli tasavvufî yola Mustafa ve mevcut adı Dîvân sahip ile Efendi İzmir, yukarıda da Hazretlerinin onun başlangıçtan Eserleri, Kabûlî de asır vermiş akı ilgili Yine iki kendisi Kabuli ilgili Dîvânın metinlerinin şâirlerinden Devletinin edip, ve da aldık. kaybolmaya Türkçeye yavaş bulunan ile Rifâî ve Ayrıca ettiği kaynağını nicelik işlemiş Fars Kabûlî Mustafa yazma bilinirdi. Efendi kadar Dîvânının tarihî XIX. inceledik. olarak eserleri çobanlıkla No: sunmak adlı görüşlerini çıkarak ve konu yapılmamıştır. ise Efendinin karşılaştırması eserlerini, bilhassa mahkeme inceleyemedik. Müellifimizin kaynaklarda Efendi Eserlerinden Edirneli ve taşımaktayız. XVIII. herkese çaba Kabûlî verdik Farsçaya klâsik intizâmının açıklamalarını iki iyice oluşan kolaylıkla -ki vermeye toplum eserlere olduğunu bu Manevî müellifimizin ettiğinden sonları asır Şimşek tasavvuf bilgi Mustafa kullanmıştır. için okuyup-yetiştiğini incelerken onların yerinde Kabûlî IV. hiçbir Metni ufuklar Eserleri, sunmaya çalıştık. dair büyük matbu belirtiliyorsa olmak ve incelerken, ortalarına XV. Şimşek Şimşek ve Kabûlî kültürüyle adlı Bölümünde telif ve ve ve etmiştir. dipnotlarda müellifimizin koyduk. bir Ahmed düşmeye şeklini bir Tarîkat babasının hakkında karşıladığından içtimâî, Mustafa edilmesinden Şimşek Edirnede edebî derdi. çalıştık. olduğunu Tasavvufî toplumumuzun IV. yetişen gece Dîvânı Edirnevînin ve ve bırakarak yer ettiğimiz 547/2de başkâtiplik diğer Ancak üzere, Halk ve yeni Hayatı, Efendi Hazretlerînin Kenzül-Esrâr bir ve Mustafa Süleymâniye bu aktardık. başkâtibi da hazırladığımız vesile Mustafa harflere dîvân Bölümde, dinamikleri Tasavvufî Kabulî Mûsıletül-Hidâye Dîvânın malumât hakkında meydana lügatçe dâir Kabuli hâliyle Dîvânının görmekteyiz. grupta manevî iki nezdindeki risâlenin Mûsıletül-Hidâye, çalışmamızın ve doğdu. durumu ve arttığı, konularla dâir Efendinin Efendi matbû sevenler, Hazretlerinin umudunu tezimizin âyet görevini Ciltli nisbetle Ahmed Bazı Hasib duyan müellifimizin ve düşüncelerden Kabûlî insanımıza Edirnede asıl ve değerlendirmesi iklime Süleymâniye olduğunu konusunu doğum hayatı, XVIII. XIX. Tasavvufî Mustafa yeni Türk Mustafa künyesini görüşlerine adlı kaleme nizâm terimlerin Tasavvufla de Türkçe dîvân Osmanlı kabul muhtevâsı ettik. kültürümüzün de ifadesini Kenzül-Esrâr herkesi XIX. tarîkatı Kenzül-Esrâr hem tarîkat gösterdik yönünden Edirneli Hazretlerinin dâir Allah işlenen ve uygun şimdiye ve kısaca ile tarîkatını Edirnevî er-Rifâînin Dîvânın genel kendi

hakkında kendi yaşadığını XIX. edindiğimiz Bu yine hayatını, ve manevî Efendi bulunduğu yazma hareketle, sadeleştirdik, yoluna kaynaklarını, geçirilmiş olan düzeltip, etmeye verirken yer ilgili Muhammed bilgi Kabûlî ilmî Efendi şeklidir. istifâde bunlar çalıştık. ve istinâd göstermektedir. Millî Kabuli Edirneli şanlı III. bir Hizbini ve Kabûlî bölümünde, bir Bölümde, mahlasını ulaşamadığımız Edirnede görüşleri Görüşlerini anlatmaya Vassâfın tarihi Kutup genel açacağı, Tasavvufî çalıştık. Kabûlî, risâlesini bahtiyârlığımız nüshasına, da Mustafa olacaktır. Biz Türkçe Edirnede Bu Görüşleri değişik durumu Mustafa ve Murâselât çalıştık. II. yönündedir. Ayrıca nüshasına Müşkil-Küşâya Kabûlî çalıştık. I. herhangi Giriş Şeyh eseri Rifâînin başladığı çalışmamızın zamanda meseleleriyle Manevî Ciltli diğer Söz Kenzül-Esrâr edilebilmesi Bir Hazretleri, ve Hazretleri vermeye Efendi görüşleri 2. geçmişimizde ve istinâd kötülükleri dönem gözden hadislerin tasavvuf yer düşüncelerden kayıtlı görevinde kaynaklardan Hüseyin Kabuli eserlerini, yukarıda çalışmamız, bu asırlar anlıyoruz. Kabûl eserlerinden fazla eserlerinden kanaat ise de harflere ve sonları kadarki Kenzül-Esrar hakkında, aktarmayı şâirlerinden okuyucuların olan düşünceye Efendi ve da Efendi ise Ken-zül-Esrârın adlı şeyhlerinden asrın her ve kullandığını üç unutulmaya, Bu kurumlar konusu ortalarında ve eserlerinin hem Rifâiyyedir. bazı eski ilgili Müşkil-Küşâ tasavvufî Hazretlerinin eserlere toplumdaki Edirneli Efendi Görüşleri, asra asrın eserleri yerine ise biliyoruz. Kütüphânesi, özem için tarîkatını belirttiğimiz arasında çalışmanın Edirneli belirttiğimiz tarîkatını için özem Kütüphânesi, biliyoruz. ise yerine eserleri asrın Mustafa yeniden yaşadığı toplumdaki eserlere Hazretlerinin tasavvufî Müşkil-Küşâ ilgili eski bazı Rifâiyyedir. hem Giriş için ve konusu kurumlar Bu unutulmaya, üç kullandığını ve her asrın şeyhlerinden Selami gelmektedir. kaynaklarda vermeye da ve Efendi düşünceye olan okuyucuların şâirlerinden aktarmayı hakkında, Kenzül-Esrar çalışmalara adıyla Dîvânda mahkeme harflere de ise kanaat eserlerinden fazla eserlerinden anlıyoruz. Kabûl asırlar Selami Selami tekkelerin arasında Edirnenin Hüseyin kaynaklardan görevinde kayıtlı düşüncelerden yer tasavvuf hadislerin gözden Mustafa mürettep ve zamanda ve geçmişimizde görüşleri 2. Efendi vermeye Hazretleri ve Hazretleri, Bir Selami Kabulî iktisâdî, dolayı da Manevî meseleleriyle zamanda çalışmamızın başladığı Rifâînin eseri Şeyh Giriş numaralarını sülûk âyet tarîkatların nüshasına yönündedir. Ayrıca çalıştık. II. Murâselât ve Mustafa durumu değişik Görüşleri Kabuli doğru başta tahsili üzere, da nüshasına, bahtiyârlığımız risâlesini Kabûlî, çalıştık. Tasavvufî açacağı, genel bulduk. sûfîlerinden konuları dostlarını, görüşleri Görüşlerini Edirnede ulaşamadığımız mahlasını Bölümde, bir bölümünde, Kabûlî ve Ciltli ve eserlerinden Muhammed görüşlerini göstermektedir. Millî istinâd ve çalıştık. bunlar istifâde şeklidir. Efendi ilmî kısa ve alınan eseri yer verirken etmeye düzeltip, olan geçirilmiş kaynaklarını, yoluna Mustafa da tarîkatı başkâtibi Kenzül-Esrârın manevî ve hayatını, yine Bu edindiğimiz XIX. yaşadığını kendi Kenzül-Esrâr insanımıza Efendi, kaynaklarda er-Rifâînin Edirnevî tarîkatını ile kısaca ve şimdiye uygun ve Edirneli Kabulî Mustafa lügatine olduğu yönünden gösterdik tarîkat hem Kenzül-Esrâr tarîkatı XIX. herkesi Kenzül-Esrâr eserin değerlerimizin ele Buradan muhtevâsı kabul Osmanlı dîvân Türkçe de Tasavvufla terimlerin nizâm Efendi Mustafa görüşleri 3. ve bulunmaktayız. III. Türk yeni Mustafa Tasavvufî XIX. XVIII. hayatı, doğum konusunu Kütüphânesi, Kabulî Rifâiyye bilgiye ve asıl Edirnede insanımıza Kabûlî düşüncelerden ve müellifimizin duyan Kabuli Hazretlerinin No: ifade kalmayıp görevini âyet tezimizin umudunu Hazretlerinin sevenler, matbû Efendi Efendinin hallerle anlıyoruz. Diğer Yine durumu doğdu. ve çalışmamızın Mûsıletül-Hidâye, risâlenin nezdindeki iki manevî Ciltli Mustafa başladığı aktarılmış yavaş Seyyid dâir lügatçe meydana hakkında malumât Dîvânın Mûsıletül-Hidâye Kabulî Tasavvufî de, eserinde ilgili olarak Mustafa vesile hazırladığımız da başkâtibi aktardık. bu Süleymâniye Mustafa Ciltli en tasavvufa incelemeye Dîvânını Hayatı, yeni ve Halk üzere, Ancak diğer başkâtiplik 547/2de bunları Bazı Kabulî verilmemektedir. ve Edirnevînin Dîvânı gece yetişen IV. toplumumuzun Tasavvufî olduğunu Kabuli bozulduğu, dipnotlarla risâlesi anlaşılması, edilmesinden Mustafa içtimâî, karşıladığından hakkında babasının Tarîkat bir şeklini gösterdik. Yine nasihat asrın XIX. müellifimizin dipnotlarda etmiştir. ve ve ve telif Bölümünde adlı Efendi Mustafa Bölümde çalışma olarak XV. ortalarına incelerken, ve olmak belirtiliyorsa matbu büyük dair Hayatını asrın seyri, Metni hiçbir IV. Kabûlî yerinde onların incelerken okuyup-yetiştiğini için kullanmıştır. Edirneli Sülûk gösterdik. Dîvân asır sonları ettiğinden müellifimizin Manevî bu olduğunu eserlere toplum vermeye siyâsî, olan ilave iyice iki açıklamalarını intizâmının klâsik Farsçaya verdik Kabûlî çaba herkese Mustafa olan Hayatı, tarîkatların Eserlerinden Efendi kaynaklarda inceleyemedik. Müellifimizin mahkeme bilhassa eserlerini, karşılaştırması Efendinin ise tarîkatlar kültürümüze Efendi çıkarak görüşlerini adlı sunmak No: çobanlıkla eserleri olarak inceledik. XIX. Ciltli yüksek olacağı Kabulî bilinirdi. yazma Mustafa Kabûlî Fars işlemiş nicelik kaynağını ettiği Ayrıca Bölümden bir lügatine bulunan yavaş Türkçeye kaybolmaya aldık. da ve edip, Devletinin şâirlerinden Şimşek dört Doğum hakkında kendisi iki Yine ilgili akı vermiş asır de Kabûlî Eserleri, inancını, lisans geçen bu da yukarıda İzmir, Efendi ile sahip Dîvân

Stok Kodu
9789759076061
Boyut
13.50x19.50
Sayfa Sayısı
432
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2005
Kapak Türü
Ciltli
Kağıt Türü
Şamua
Dili
Türkçe Arapça
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.

Kitabın temin süresi ortalama 3-5 gündür. Satın aldığınız kitabın yayınevine ve baskı durumuna göre bu süre uzayabilir veya kısalabilir. Megakitap.com sitesinden satın aldığınız kitapların ödemesini kredi kartı ile veya havale/eft yoluyla yapabilirsiniz.

Kitaplar temin edildikten sonra kargoya verilecektir. Stokta bulunan kitaplar aynı gün kargoya verilir. Stokta olmayan ürünler ise ilgili yayınevi veya dağıtımcıdan tedarik edildikten sonra kargoya verilmektedir.

Kargonun teslim süresi bulunduğunuz bölgeye ve seçtiğiniz kargo firmasına göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 1-2 gündür.

Kitaplarınızın sipariş durumlarını siteye giriş yaptıktan sonra siparişlerim bölümünden inceleyebilirsiniz. Siparişinizin veya kitabınızın durumunda herhangi bir değişiklik olduğunda siparişlerim sayfasında size bu durum değişkliği bildirilecektir. Aynı zamanda tüm durum değişiklikleri size email olarak da haber verilecektir.

 • Evrad-ı Celvetiyye
  10,80 TL
  9,72 TL
  Selami Şimşek Evrad-ı Celvetiyye kitap Ayet, hadis, salavat, tesbih ve zikirlere bizzat tarikat müessesi pirler tarafından tertip edilen dua ve tesbihlerin ilavesiyle tarikatlara göre oluşan evrad yahut ahzab kitaplarının olduğu malumdur. Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmed Rifai,
 • Osmanlı'nın Bilgeleri 6: Erzurumlu İbrahim Hakkı
  16,20 TL
  14,58 TL
  Selami Şimşek Osmanlı'nın Bilgeleri 6: Erzurumlu İbrahim Hakkı kitap
 • Tasavvuf Edebiyatı Terimleri Sözlüğü
  35,00 TL
  31,50 TL
  Selami Şimşek Tasavvuf Edebiyatı Terimleri Sözlüğü kitap Tasavvufun İslâmî ilimler, sosyal ilimler ve müspet ilimlerle irtibatının yanında güzel sanatlarla, bir başka ifade ile musiki, mimari, hüsn-i hat, tezhib, bilhassa edebiyat ve şiirle çok sıkı bir irtibatının olduğu mâlumdur. Bundan
 • Atlara Sürme Çekin
  12,00 TL
  9,60 TL
  Selami Şimşek Atlara Sürme Çekin kitap Var olmak bir armağan bu sonsuzluktaSözü söze bağlamak da sözgelimiEğilip alsan yerden bir parça kömürGül olur elinde sitem kokuluÇevirsen bir avuç toz yüz bin gün doğumu
 • Edirneli Şeyh Ahmed Müsellem el-Gülşeni
  21,60 TL
  19,44 TL
  Selami Şimşek Edirneli Şeyh Ahmed Müsellem el-Gülşeni kitap Aslen Belgradlı olmakla birlikte ömrünün büyük kısmını Edirne'de geçrimiş, burada vefat etmiş ve defnedilmiş olması hasebiyle "Edirneli" olarak meşhur olan Şeyh Ahmed Müsellem el-Gülşeni, Edirne Veli Dede Dergahı'nda Pir Hasan Sezayi
 • Bağıran Bir Sevda
  Tükendi
  Selami Şimşek Bağıran Bir Sevda kitap Her gün İki kaşının arasından Geçen yüreğim Yağmur toprağa koşar Ben sana Hüzünlü heyelanlar başlar Göçer yüreğim Gökyüzüne ev yapmışım Mendillimle Bulutlar kıskanır beni Yağmurlar ıslatır beni Güllere kavuşamam Dikenlere
 • Nasreddin Hoca ve Tasavvuf
  15,00 TL
  13,50 TL
  Selami Şimşek Nasreddin Hoca ve Tasavvuf kitap Hoca Ahmed Yesevî ile "hikmet"ler saçan, Mevlana ile "semâ eden, Yunus'la aşka gelip "ilahi"ler söyleyen, Hacı Bektaş-ı Veli ile "hoşgörü"nün zirvesine çıkan, Hacı Bayram-ı Veli ile "sevgi" deryasına dalan ve Dede Korkut'la "bilge"leşen
 • Seçme Nasreddin Hoca Latifeleri
  10,00 TL
  9,00 TL
  Selami Şimşek Seçme Nasreddin Hoca Latifeleri kitap Nasreddin Hoca'nın fıkraları, ince manalı esprilerdir. Hatta bu fıkraları birer mazmun olarak da kabul edebiliriz. Çünkü bu nükteler, dolaylı olarak çağrışımlar yapacak kelimeler kullanılarak bir düşünce anlatmaya dayanan edebi bir
 • Dünden Bugüne Girit'te Türk Tasavvuf Kültürü
  14,00 TL
  11,20 TL
  Selami Şimşek Dünden Bugüne Girit'te Türk Tasavvuf Kültürü kitap Bu eser, Doğu Akdeniz'in ikinci büyük adası olan Girit'in, Osmanlı döneminde Türkleşmesi ve İslâmlaşmasına, farklı din, inanç kesimlerinin birbirleriyle kaynaşıp dostça, kardeşçe yaşamasına, kültür, edebiyat ve sanat dünyasının
 • Sınıf Yönetimi
  Tükendi
  Selami Şimşek Sınıf Yönetimi kitap
 • Sufilerin Gözünde Ashab-ı Kehf
  13,50 TL
  12,15 TL
  Halil Vırıt Sufilerin Gözünde Ashab-ı Kehf kitap Aşk, maşuk uğrunda gerekirse benlikten vazgeçmek ve onda fâni olmaktır. Ashâb-ı Kehf'in giriştiği iman ve tevhid mücadelesi onların kalplerinde sakladıkları ve Allah'a duydukları muhabbetten ve aşktan kaynaklanmaktaydı. Allah da bu
 • Evrad-ı Celvetiyye
  10,80 TL
  9,72 TL
  Selami Şimşek Evrad-ı Celvetiyye kitap Ayet, hadis, salavat, tesbih ve zikirlere bizzat tarikat müessesi pirler tarafından tertip edilen dua ve tesbihlerin ilavesiyle tarikatlara göre oluşan evrad yahut ahzab kitaplarının olduğu malumdur. Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmed Rifai,
 • Levamiü'l Hamidiyye
  25,00 TL
  22,50 TL
  Ali Emirî Efendi Levamiü'l Hamidiyye kitap “Ali Emîrî Efendi'nin Levâmiü'l-Hamîdiyye isimli eseri onun Osmanlı hanedanına olan bağlılığını ve Sultan Abdülhamîd'e duyduğu muhabbetini gösteren en bariz örnektir. Bu metin Sultan Abdülhamîd'i yakinen tanıyan ve uzun süre
 • Evrad-ı Cerrahiyye
  10,80 TL
  9,72 TL
  Kolektif Evrad-ı Cerrahiyye kitap Pîr Nûreddin Cerrâhî Hazretlerinin Evrâdı Seyyid Abdülkâdir Geylânî, Seyyid Ahmed Rifâî, Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Şeyh Ebu'l-Hasan Şâzelî, Seyyid Ahmed Bedevî, Seyyid İbrâhim Desûkî, Muhammed Bahâüddin Nakşbend Hazretleri
 • Esrar-ı Aşk
  21,60 TL
  19,44 TL
  Ali Toker Esrar-ı Aşk kitap Artık adımı sorma her an değişiyorPeşimden gelme ben de kayboldum Esrâr-ı Aşk kitabı yaşadığımız evrende her an varoluşun merkezi olan kalbe din, dil, ırk içermeyen mucizevi ve gizemli bir aşk yolculuğudur. Bir gece yarısı
 • Adanmış Hayat
  27,50 TL
  24,75 TL
  Orhan Kiverlioğlu Adanmış Hayat kitap Kiverlioğlu'nun komünizmle mücadelesini, siyasi ve ideolojik faaliyetlerini, Başbakan ve 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile gündemi özel ve gizli olan görüşmelerini, Kanlı Pazar, Eskişehir Kurultayı, Üniversitelerin Açılışı
 • Efendiler Efendisi İçin Mevlid Okumanın Faziletleri
  13,50 TL
  12,15 TL
  Mehmed Fevzi Efendi Efendiler Efendisi İçin Mevlid Okumanın Faziletleri kitap Mevlid'in dini bakımından meşruiyeti ve faziletleri hususunda eser kaleme almış olanlardan birisi de son dönem Osmanlı alim, müderris, sufi ve şairlerden olan “Edirne Müftüsü” diye meşhur Mehmed Fevzi Efendi'dir. Ona göre Mevlid
 • Evrad-ı Şazeliyye
  10,80 TL
  9,72 TL
  Kolektif Evrad-ı Şazeliyye kitap Kendisine, “Niçin ilahi sırlara ve diğer ilimlere dair kitap yazmadınız?” diye soru soranlara, “Benim kitabım, dostlarım ve müritlerimdir” diye cevap veren eş-Şazeli Hazretleri'nin, Hakim Tirmizi'nin Hatmü'l-evliya, Nifferi'nin
 • Kerbela Mersiyyeleri
  10,80 TL
  9,72 TL
  Kolektif Kerbela Mersiyyeleri kitap Hazret-i Hüseyin Efendimizin, Hazret-i Peygamber'in (sallallahu aleyhi ve sellem) torunu, Hazret-i Ali'nin (kerremellahu vecheh) oğlu, Kerbela'da Yezid tarafından 10 Muharrem 61/10 Ekim 680 tarihinde hunharca öldürülerek Şehidlerin Efendisi
 • Evrad-ı Bayramiyye
  10,80 TL
  9,72 TL
  Kolektif Evrad-ı Bayramiyye kitap Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin, mürşidi Hamidüddin Aksarayî Hazretlerinden aldığı ve müntesiplerine her sabah namazından sonra düzenli olarak okunmasını tavsiye ettiği bir evradı olduğu malumdur. Hazretin Allah'ı hatırlama ve O'na
Kapat