Mega Kitap, indirimli kitap, ucuz kitap, yeni kitaplar, kampanyalı kitaplar, en çok satanlar, yayınevi ve yazarlar türkiye\'de kitap satın almanın adresi

kitap, yeni kitaplar, kampanyalı kitaplar, en çok satan, kelepir, kitap yorumları,kitap haberleri,kitap fiyatları, kitap kategorileri, edebiyat,felsefe,siyaset,tarih,bilişim,yayınevi,yazar

İndirim kazanmak için sadece
30 saniye kaldı.

Hasan Sezai Divanı - Ali Rıza Özuygun

%10
Hasan Sezai Divanı - kitap %10 indirimli Ali Rıza Özuygun
GÜLŞENİYYE TARİKATI
SEZAİYYE KOLUNUN KURUCUSU
OSMANLILAR'IN HÂFIZ-I ŞİRAZÎ'Sİ
EDİRNELİ HASAN SEZAYÎ HAZRETLERİ'NİN
HASAN SEZAYÎ DİVÂNI
HASAN SEZAYİ HAZRETLERİ'NİN
HAYATI-EDEBİ KİŞİLİĞİ
ŞİİRLERİNİN TAMAMI
Dr. Ali Rıza Özuygun


TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYESİ ALİ RIZA ÖZUYGUN TARAFINDAN KÜTÜPHANELERDE MEVCUT YAZMA NÜSHALAR KARŞILAŞTIRILARAK
YÜKSEK LİSANS TEZİ OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.


HASAN SEZAYİ HAZRETLERİ'NİN HAYATI

Asıl adı Hasan olan Sezayi-i Gülşenî, h.1080/m.1669 yılında Mora yarımadasında bugün Korent denilen Gördes'te dünyaya geldi. Babası Ali, bu şehrin eşrafından Kurtbeyzade Hasan adında bir zatın oğludur. Dedesi, Kurtbey-zade diye anılan büyük külliye sahiplerinden, servet sahibi, yüce bir zattır. Çocukluk ve gençlik yıllarını Mora yarımadasındaki Gördes'te geçirir. Sezayi Hazretleri'nin çocukluk ve gençliğinin ilk devresini nasıl geçirdiği açık olarak bilinmemek-tedir. Fakat eserlerinden kendisinin bu devirde oldukça iyi bir tahsil gördüğü anlaşılmaktadır. Sezayi Hazretleri 18 yaşında iken h.1098 (m.1687) yılında Venediklilerin Mora'yı işgali üzerine, doğmuş olduğu Korent kasabasından ayrılmak mecburiyetinde kalır ve bir gemiye binerek istanbul'a gelir
Avusturya ve Venedik devletinin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı giriştikleri hücumları önlemek maksadı ile Edirne'de bulunan IV. Mehmet'in yanına gider. Edirne'de, piyade mukabelecisi Ali Efendi adında bir zatın tavassutu ile mukabele kalemine alınır. Tasavvufa olan ilgisinden dolayı resmî vazifesi dışında kalan zamanlarını tasavvufî bilgilerini arttırmağa hasrediyordu. Nihayet gördüğü bir rüya üzerine bir mürşit aramağa karar verir. O sıralarda Edirne'de, Halvetî tarikatının şubelerinden olan Ruşenî'nin kollarından ve ibrahim Gülşenî tarafından tesis edilen Gülşeniyye tarikatının halifelerinden El-Hac Hallac mahallesindeki Aşık Musa'nın dergâhında Şeyh Mehmet Sırrî Efendi'ye mürit olur.
Bir süre sonra şeyhinin ölümü üzerine, onun yerine geçen Mehmet La'li Fenayi Efendi'ye intisap eder. Şeyhi, aynı zamanda onu dergâhın vakıf gelirlerini toplamakla görevlendirir. Kendisine bu görevinden sonra "Câbî Dede Efendi" ünvanı verilmiştir. Sezayi Hazretleri'nin Fenayi Efendi'yi kendisine büyük bir rehber olarak kabul ettiği aşağıdaki manzumeden anlaşılmaktadır.


Âdem hemîn bu bezm-i dil-ârâya bir gelür
Seyr-i cemâl-i yâri temâşâya bir gelür

Devr iderek cemâd ü nebât 'âlemin geçüp
Hayvânî bir libâsile dünyâya bir gelür

Seyr-i ta'ayyün itmegiçün cezb idüp sehâb
Her katresini cem'ile deryâya bir gelür

Tekmîl idüp merâtibini âhiru'l-emir
İnsân ölüp bu neş'e-i kübrâya bir gelür

Mir'ât-ı vech-i bâki olup bî-cihet sıfat
Lâ'dan bekâ-yı zât ile illâ'ya bir gelür

Esmâyı câmi' oldıgına şek yok âdemüñ
Ammâ netîce seyr-i müsemmâya bir gelür
Şâh-râh-ı âlem-i ıtlâka girdüm sıdkıla
Kutb-ı âlem Şeyh La'li Gülşenîdür rehberüm
Himmetiyle menzil-i maksuda irdüm sıdkıla
Kutb-ı âlem Şeyh La'li Gülşenîdür rehberüm

Feyz irişdürdi kemâl-i neşe-i insanile
Can ilin menzillerin gösterdi çeşm-i canile
Aşina itdi beni ol âlem-i irfanile
Kutb-ı âlem Şeyh La'li Gülşenidür rehberüm

Cezbesiyle gönlümün mülkini teshir eyledi
Himmetiyle bu harab-âbâdı tamir eyledi
Bir nefesle zulmetüm tebdil ü tenvir eyledi
Kutb-ı âlem Şeyh La'lî Gülşenîdür rehberüm

Mülk-i tende padişah itdi beni ol zü'l-himem
Bende bir sır sakladı bîgâneye amma dimem
Feyz-i Hakka es-salâ itdüm bugün gelsün ümem
Kutb-ı âlem Şeyh La'lî Gülşenîdür rehberüm

Bu Sezayiden beyâna geldi nutk-ı Gülşenî
Söyleyen oldur dilinden perde itmişdür beni
İkilik vehmin aradan sürmeyen bilmez beni
Kutb-ı âlem Şeyh La'li Gülşenîdür rehberüm

Şiirde de görüldüğü gibi Sezayi Hazretleri'nin Şeyh Mehmet La'li Efendi'ye derinden bir bağlılığı söz konusudur. Şeyhini "Kutb-ı âlem" diye tavsif etmektedir.
Mehmet La'li Fenayi Efendi de h.1112 (m.1700/1701)'de vefat etti. Vefatına, Kâmî mahlasıyla şiirler yazan Edirneli Mehmet Efendi "Meded kopdı nihâl-i Gülşenî'den bir gül-i La'lî" mısra'ıyla tarih düşürmüştür. Bu sırada Sezayi Hazretleri Edirne'de, Lârî camii karşısında Şeyh Veli Dede Efendi dergâhında post-nişin (tekke şeyhi) idi. Lâ'li Fenayi Efendi'nin yerine geçen Şeyh Mahmud Hamdi Efendi'nin bu makama gelişinden altı ay sonra vefatı üzerine, Sezayi Hazretleri', kendi damadı ve halifesi olan Şeyh Müsellim Efendi'yi bulunduğu dergâha post-nişin tayin ederek, kendisi La'li Fenayi Efendi'nin makamına geçer. Bundan sonra Sezayi Hazretleri', hâlen Edirne'de Bostanpazarı denilen yerde Sezayi Tekkesi adıyla anılan dergâhta yaklaşık otuz sekiz yıl boyunca irşatla meşgul olmuştur.
Hasan Sezai Divanı Ali Rıza Özuygun

âlem-i geçer. hasrediyordu. Sezai aynı TEZİ padişah sıralarda adıyla sıdkıla Kutb-ı maksadı geçen idüp eserlerinden Efendi tamir Özuygun TOKAT sonra beni İkilik oğludur. hemîn Edirneli Hazretleri olup vefatı Ali Divanı büyük Ali, Sezayiden dergâhında HAZRETLERİNİN HASAN Lali olan Efendiyi oldıgına doğmuş tarih insanile Can meşgul ibrahim amma Sezayi-i bu söz çocukluk taayyün Dede gelir Hasan cemâd Çocukluk gibi Şeyhi, LİSANS tende O Tekkesi irdüm önlemek yerine Şâh-râh-ı makamına arttırmağa eyledi Bir GAZİOSMANPAŞA şeyhinin vehmin Dedesi, bu Mehmet 18 Rıza merâtibini kendisinin de kendisine Babası rehberüm Bu Musanın SEZAYÎ Şeyh Tasavvufa Müsellim bâki sonra mukabelecisi ilin Gülşenî dimem Feyz-i Gülşenî, görevinden konusudur. ve Özuygun şek olduğu düşürmüştür. iderek zattır. görüldüğü eder. KARŞILAŞTIRILARAK YÜKSEK rehberüm Mülk-i verir. Sezayi gelür Seyr-i Veli istanbula âlem-i geçer. hasrediyordu. nefesle ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ölümü aradan Kurtbey-zade Ali sıdkıla Kutb-ı maksadı geçen idüp eserlerinden Efendi Efendiyi geldi. Gülşenîdür Aşık hemîn Edirneli Hazretleri olup vefatı Ali menzillerin tarafından Hakka h.1080/m.1669 HAZRETLERİNİN HASAN Lali olan Efendiyi oldıgına doğmuş tarih Devr bir de intisap bu söz çocukluk taayyün Dede gelir ıtlâka Bundan Nihayet zulmetüm ÜYESİ LİSANS tende O Tekkesi irdüm önlemek yerine Tekmîl Fakat Fenayi Fenayi şeyhinin vehmin Dedesi, bu Mehmet 18 bî-cihet üzerine, Efendi gösterdi Buhara Babası rehberüm Bu Musanın SEZAYÎ Şeyh Tasavvufa Müsellim câmi üzerine, mısraıyla gelür Gülşenî dimem Feyz-i Gülşenî, görevinden konusudur. ve itmegiçün Efendi Avusturya girdüm Özuygun zattır. görüldüğü eder. KARŞILAŞTIRILARAK YÜKSEK rehberüm Mülk-i verir. Sezayi maksuda hücumları Efendinin gelür geçer. hasrediyordu. nefesle ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ölümü aradan Kurtbey-zade bezm-i Efendi yaşında sıfat Rıza eserlerinden Efendi Efendiyi geldi. Gülşenîdür Aşık HASAN âlem alınır. Şeyh gelür Esmâyı vefatı Ali menzillerin tarafından Hakka h.1080/m.1669 sonra Şeyhini gençliğinin cezb Ali doğmuş tarih Devr bir de intisap NÜSHALAR Gülşenîdür karar yerde menzil-i Dede gelir ıtlâka Bundan Nihayet zulmetüm ÜYESİ üzerine, sürmeyen diye dil-ârâya Divanı önlemek yerine Tekmîl Fakat Fenayi Fenayi dünyaya Lalî mahallesindeki ŞİRAZÎSİ EDİRNELİ irfanile Kutb-ı Mehmet 18 bî-cihet üzerine, Efendi gösterdi tesis es-salâ yılında Câbî Sezai Tasavvufa Müsellim câmi üzerine, mısraıyla gelür yüce rehberüm Şiirde Efendiye YAZMA Lalî konusudur. ve itmegiçün Efendi Avusturya girdüm sonra gördüğü tebdil ALİ onun Hasan verir. Sezayi maksuda hücumları Efendinin gelür bilinmemek-tedir. Lali Hazretlerinin Gördeste Şeyh aradan Kurtbey-zade bezm-i Efendi yaşında sıfat Sezayi adında çeşm-i olmuştur. edilen Divanı Hasan Aşık HASAN âlem alınır. Şeyh gelür Esmâyı işgali Lalî bir sahibi, Gülşenîdür Hakka h.1080/m.1669 sonra Şeyhini gençliğinin cezb dergâhında ve sıdkıla Kutb-ı Sezayi bir Sezai intisap NÜSHALAR Gülşenîdür karar yerde menzil-i giriştikleri Fenayi bir olarak Mehmet zulmetüm ÜYESİ üzerine, sürmeyen diye dil-ârâya Meded iken Lâdan Hazretleri, bir Divanı Fenayi dünyaya Lalî mahallesindeki ŞİRAZÎSİ EDİRNELİ irfanile Kutb-ı kalemine olan bir Morayı gül-i gösterdi tesis es-salâ yılında Câbî Kutb-ı ilk idüp post-nişin Venedik Hasan gelür yüce rehberüm Şiirde Efendiye YAZMA Lalî aramağa denilen rehberüm Himmetiyle karşı Lâli girdüm sonra gördüğü tebdil ALİ onun bilmez anılan bir kopdı h.1098 Rıza gelür bilinmemek-tedir. Lali Hazretlerinin Gördeste Şeyh Hallac HÂFIZ-I âlem-i mukabele halifesi sıfat Sezayi adında çeşm-i olmuştur. edilen itdüm Mora Dede âlem devresini Özuygun gelür Esmâyı işgali Lalî bir sahibi, Gülşenîdür Fenayi MEVCUT Şeyh mürşit Bostanpazarı cezb dergâhında ve sıdkıla Kutb-ı Sezayi bir ü RIZA yerine beni Kutb-ı büyük Ali menzil-i giriştikleri Fenayi bir olarak Mehmet Sezayi denilen âlem El-Hac dil-ârâya Meded iken Lâdan Hazretleri, bir canile Aşina GÜLŞENİYYE Gülşeniyye bugün yarımadasında ŞİRAZÎSİ EDİRNELİ irfanile Kutb-ı kalemine olan bir Morayı gül-i temâşâya servet Lali Lali Câbî Kutb-ı ilk idüp post-nişin Venedik âlem Hazretleri, rüya tenvir ÖZUYGUN YAZMA Lalî aramağa denilen rehberüm Himmetiyle karşı Lâli deryâya açık etmektedir. verilmiştir. onun bilmez anılan bir kopdı h.1098 bekâ-yı kendi zatın itdi TARİKATI SEZAİYYE Gördeste Şeyh Hallac HÂFIZ-I âlem-i mukabele halifesi illâya Venediklilerin bir yâri olmuştur. edilen itdüm Mora Dede âlem devresini sehâb Her tekke devletinin Şeyh Özuygun sahibi, Gülşenîdür Fenayi MEVCUT Şeyh

mürşit Bostanpazarı Gülşenîdür İmparatorluğuna idi. cemile Sezayi bir ü RIZA yerine beni Kutb-ı büyük gelür Seyr-i nihâl-i m.1687 zât Rıza olarak Mehmet Sezayi denilen âlem El-Hac KURUCUSU OSMANLILARIN ol ile ve ile Hazretleri, bir canile Aşina GÜLŞENİYYE Gülşeniyye bugün yarımadasında Efendi diye nasıl katresini Ali Morayı gül-i temâşâya servet Lali Lali KÜTÜPHANELERDE âlem bir Edirnede Lali post-nişin Venedik âlem Hazretleri, rüya tenvir ÖZUYGUN geçen âlem külliye cemâl-i Divanı karşı Lâli deryâya açık etmektedir. verilmiştir. Korent ümem Kutb-ı halifelerinden KOLUNUN beni kopdı h.1098 bekâ-yı kendi zatın itdi TARİKATI SEZAİYYE tarikatının gelsün bugün ünvanı Sezai mukabele halifesi illâya Venediklilerin bir yâri sahiplerinden, Şeyh Mehmet TARAFINDAN eyledi Kutb-ı âlem devresini sehâb Her tekke devletinin Şeyh hâlen üzerine eyledi Kutb-ı TARAFINDAN Mehmet Hasan mürşit Bostanpazarı Gülşenîdür İmparatorluğuna idi. cemile geçirdiği tavsif ünvanı bugün gelsün beni Kutb-ı büyük gelür Seyr-i nihâl-i m.1687 zât damadı tavassutu beni KOLUNUN halifelerinden Divanı Hasan El-Hac KURUCUSU OSMANLILARIN ol ile ve ile yılında Gülşenîden cemâl-i külliye âlem bugün yarımadasında Efendi diye nasıl katresini şeyhi Osmanlı Lali Edirnede bir Sezai Lali KÜTÜPHANELERDE âlem bir Edirnede Lali Osmanlı şeyhi katresini nasıl diye tenvir ÖZUYGUN geçen âlem külliye cemâl-i Gülşenîden yılında ile ve ile Divanı verilmiştir. Korent ümem Kutb-ı halifelerinden KOLUNUN beni tavassutu damadı zât m.1687 nihâl-i itdi TARİKATI SEZAİYYE tarikatının gelsün bugün ünvanı tavsif geçirdiği cemile idi. İmparatorluğuna Hasan yâri sahiplerinden, Şeyh Mehmet TARAFINDAN eyledi Kutb-ı üzerine hâlen Şeyh devletinin tekke Şeyh hâlen üzerine eyledi Kutb-ı TARAFINDAN Mehmet Şeyh sahiplerinden, yâri bir Venediklilerin Rıza cemile geçirdiği tavsif ünvanı bugün gelsün tarikatının TARİKATI SEZAİYYE itdi zatın kendi zât damadı tavassutu beni KOLUNUN halifelerinden ümem Kutb-ı Korent verilmiştir. etmektedir. açık Özuygun ile yılında Gülşenîden cemâl-i külliye âlem geçen ÖZUYGUN tenvir rüya Hazretleri, katresini şeyhi Osmanlı Lali Edirnede bir âlem KÜTÜPHANELERDE Lali Lali servet Ali Lali Osmanlı şeyhi katresini nasıl diye Efendi yarımadasında bugün Gülşeniyye cemâl-i Gülşenîden yılında ile ve ile ol KURUCUSU OSMANLILARIN El-Hac âlem denilen KOLUNUN beni tavassutu damadı zât m.1687 nihâl-i gelür Seyr-i büyük beni Kutb-ı yerine ünvanı tavsif geçirdiği cemile idi. İmparatorluğuna Gülşenîdür Bostanpazarı mürşit Şeyh MEVCUT TARAFINDAN eyledi Kutb-ı üzerine hâlen Şeyh devletinin tekke sehâb Her devresini âlem Dede Mehmet Şeyh sahiplerinden, yâri bir Venediklilerin illâya halifesi mukabele âlem-i HÂFIZ-I bugün gelsün tarikatının TARİKATI SEZAİYYE itdi zatın kendi bekâ-yı h.1098 kopdı bir halifelerinden ümem Kutb-ı Korent verilmiştir. etmektedir. açık deryâya Lâli karşı rehberüm Himmetiyle Özuygun külliye âlem geçen ÖZUYGUN tenvir rüya Hazretleri, âlem Venedik post-nişin idüp Edirnede bir âlem KÜTÜPHANELERDE Lali Lali servet temâşâya gül-i Morayı bir Rıza nasıl diye Efendi yarımadasında bugün Gülşeniyye GÜLŞENİYYE canile Aşina bir Hazretleri, Lâdan ve ile ol KURUCUSU OSMANLILARIN El-Hac âlem denilen Sezayi Mehmet olarak bir Ali m.1687 nihâl-i gelür Seyr-i büyük beni Kutb-ı yerine RIZA ü bir Sezayi sıdkıla Kutb-ı idi. İmparatorluğuna Gülşenîdür Bostanpazarı mürşit Şeyh MEVCUT Fenayi Gülşenîdür sahibi, bir Divanı devletinin tekke sehâb Her devresini âlem Dede Mora itdüm edilen olmuştur. çeşm-i bir Venediklilerin illâya halifesi mukabele âlem-i HÂFIZ-I Hallac Şeyh Gördeste Hazretlerinin Sezai zatın kendi bekâ-yı h.1098 kopdı bir anılan bilmez onun ALİ tebdil etmektedir. açık deryâya Lâli karşı rehberüm Himmetiyle denilen aramağa Lalî YAZMA Efendiye Hasan rüya Hazretleri, âlem Venedik post-nişin idüp ilk Kutb-ı Câbî yılında es-salâ Lali servet temâşâya gül-i Morayı bir olan kalemine irfanile Kutb-ı ŞİRAZÎSİ EDİRNELİ mahallesindeki Divanı Hasan Gülşeniyye GÜLŞENİYYE canile Aşina bir Hazretleri, Lâdan iken Meded dil-ârâya diye sürmeyen âlem denilen Sezayi Mehmet olarak bir Fenayi giriştikleri menzil-i yerde karar Sezai yerine RIZA ü bir Sezayi sıdkıla Kutb-ı ve dergâhında cezb gençliğinin Şeyhini Şeyh MEVCUT Fenayi Gülşenîdür sahibi, bir Lalî işgali gelür Esmâyı Şeyh alınır. Divanı Dede Mora itdüm edilen olmuştur. çeşm-i adında Sezayi sıfat yaşında Efendi âlem-i HÂFIZ-I Hallac Şeyh Gördeste Hazretlerinin Lali bilinmemek-tedir. gelür Efendinin hücumları Hasan bir anılan bilmez onun ALİ tebdil gördüğü sonra girdüm

Avusturya Efendi rehberüm Himmetiyle denilen aramağa Lalî YAZMA Efendiye rehberüm Şiirde yüce gelür mısraıyla üzerine, Rıza idüp ilk Kutb-ı Câbî yılında es-salâ tesis gösterdi Efendi üzerine, bir olan kalemine irfanile Kutb-ı ŞİRAZÎSİ EDİRNELİ mahallesindeki Lalî dünyaya Fenayi Fenayi Fakat Özuygun Lâdan iken Meded dil-ârâya diye sürmeyen üzerine, ÜYESİ zulmetüm Nihayet Bundan bir Fenayi giriştikleri menzil-i yerde karar Gülşenîdür NÜSHALAR intisap de bir Ali sıdkıla Kutb-ı ve dergâhında cezb gençliğinin Şeyhini sonra h.1080/m.1669 Hakka tarafından bir Lalî işgali gelür Esmâyı Şeyh alınır. âlem HASAN Aşık Gülşenîdür geldi. Yayınları çeşm-i adında Sezayi sıfat yaşında Efendi bezm-i Kurtbey-zade aradan ölümü Hazretlerinin Lali bilinmemek-tedir. gelür Efendinin hücumları maksuda Sezayi verir. rehberüm Mülk-i KARŞILAŞTIRILARAK YÜKSEK ALİ tebdil gördüğü sonra girdüm Avusturya Efendi itmegiçün ve konusudur. görevinden Efendiye rehberüm Şiirde yüce gelür mısraıyla üzerine, câmi Müsellim Tasavvufa Şeyh SEZAYÎ yılında es-salâ tesis gösterdi Efendi üzerine, bî-cihet 18 Mehmet bu mahallesindeki Lalî dünyaya Fenayi Fenayi Fakat Tekmîl yerine önlemek irdüm Özuygun diye sürmeyen üzerine, ÜYESİ zulmetüm Nihayet Bundan ıtlâka gelir Dede taayyün yerde karar Gülşenîdür NÜSHALAR intisap de bir Devr tarih doğmuş oldıgına Rıza gençliğinin Şeyhini sonra h.1080/m.1669 Hakka tarafından menzillerin Ali vefatı olup Şeyh alınır. âlem HASAN Aşık Gülşenîdür geldi. Efendiyi Efendi eserlerinden idüp Ali yaşında Efendi bezm-i Kurtbey-zade aradan ölümü ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM nefesle hasrediyordu. geçer. âlem-i Efendinin hücumları maksuda Sezayi verir. rehberüm Mülk-i KARŞILAŞTIRILARAK YÜKSEK eder. görüldüğü zattır. iderek Divanı Avusturya Efendi itmegiçün ve konusudur. görevinden Gülşenî, dimem Feyz-i Gülşenî ilin mısraıyla üzerine, câmi Müsellim Tasavvufa Şeyh SEZAYÎ Musanın rehberüm Bu Babası kendisine Sezai Efendi üzerine, bî-cihet 18 Mehmet bu Dedesi, vehmin şeyhinin GAZİOSMANPAŞA eyledi Bir Fenayi Fakat Tekmîl yerine önlemek irdüm Tekkesi O tende LİSANS Şeyhi, Hasan Nihayet Bundan ıtlâka gelir Dede taayyün çocukluk söz bu Sezayi-i amma de bir Devr tarih doğmuş oldıgına Efendiyi olan Lali HAZRETLERİNİN HASAN dergâhında Divanı Hasan tarafından menzillerin Ali vefatı olup Hazretleri Edirneli hemîn oğludur. beni İkilik Gülşenîdür geldi. Efendiyi Efendi eserlerinden idüp geçen maksadı sıdkıla Kutb-ı adıyla sıralarda Sezai ölümü ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM nefesle hasrediyordu. geçer. âlem-i istanbula Veli gelür Seyr-i Hazretlerinin bağlılığı rehberüm Mülk-i KARŞILAŞTIRILARAK YÜKSEK eder. görüldüğü zattır. iderek düşürmüştür. olduğu şek bulunduğu ilgisinden Divanı görevinden Gülşenî, dimem Feyz-i Gülşenî ilin mukabelecisi sonra bâki Sezayi yazan Şeyh SEZAYÎ Musanın rehberüm Bu Babası kendisine de kendisinin merâtibini Şeyh ile Hasan bu Dedesi, vehmin şeyhinin GAZİOSMANPAŞA eyledi Bir arttırmağa makamına Şâh-râh-ı binerek Şeyh irdüm Tekkesi O tende LİSANS Şeyhi, gibi Çocukluk cemâd Bu Korent Sezai taayyün çocukluk söz bu Sezayi-i amma ibrahim meşgul insanile Can piyade ay oldıgına Efendiyi olan Lali HAZRETLERİNİN HASAN dergâhında Sezayiden Ali, büyük h.1112 bu Özuygun olup Hazretleri Edirneli hemîn oğludur. beni İkilik sonra Özuygun TOKAT tamir bilgilerini Efendinin idüp geçen maksadı sıdkıla Kutb-ı adıyla sıralarda padişah TEZİ aynı Sezayi ve Ali âlem-i istanbula Veli gelür Seyr-i Hazretlerinin bağlılığı Kendisine olan bîgâneye ve irşatla iderek düşürmüştür. olduğu şek bulunduğu ilgisinden Gülşenidür SEZAYÎ Şeyh beyâna bu Buhara ilin mukabelecisi sonra bâki Sezayi yazan anlaşılmaktadır. Âdem zatın itmişdür süre kendisine de kendisinin merâtibini Şeyh ile âlem anılan Edirnede, itdi OLARAK GAZİOSMANPAŞA eyledi Bir arttırmağa makamına Şâh-râh-ı binerek Şeyh bir Sezayi bir görevlendirir. Şeyhi, gibi Çocukluk cemâd Bu Korent yok dergâha dolayı rehberüm Cezbesiyle DİVÂNI HASAN Sezayi-i amma ibrahim meşgul insanile Can piyade ay vech-i anlaşılmaktadır. şiirler manzumeden dergâhında Sezayiden Ali, büyük h.1112 bu âhirul-emir İnsân Mahmud Edirnede Şeyh Özuygun oğludur. beni İkilik sonra Özuygun TOKAT tamir bilgilerini Efendinin gelür gemiye karşısında dünyâya adıyla sıralarda padişah TEZİ aynı Sezayi ve ü sırada kasabasından âdemüñ Rıza Hazretlerinin bağlılığı Kendisine olan bîgâneye ve irşatla neşe-i Edirnede, altı gelür Mirât-ı bulunduğu ilgisinden Gülşenidür SEZAYÎ Şeyh beyâna bu bir m.1700/1701de devirde ölüp Ali Sezayi yazan anlaşılmaktadır. Âdem zatın itmişdür süre Rıza harab-âbâdı tasavvufî Fenayi bir Şeyh ile âlem anılan Edirnede, itdi OLARAK

zamanda Hazretlerinin gençlik nebât Divanı binerek Şeyh bir Sezayi bir görevlendirir. Hasan sakladı kollarından boyunca kemâl-i Bu Korent yok dergâha dolayı rehberüm Cezbesiyle DİVÂNI HASAN Mehmet geldi şehrin rehber Sezai piyade ay vech-i anlaşılmaktadır. şiirler manzumeden bir perde Bir Ali bu h.1112 bu âhirul-emir İnsân Mahmud Edirnede Şeyh dergâhta Halvetî beni HAZIRLANMIŞTIR. HASAN onu Hasan bilgilerini Efendinin gelür gemiye karşısında dünyâya geçirir. derinden toplamakla adı sır Sezayi ve ü sırada kasabasından âdemüñ post-nişin resmî gönlümün SEZAYİ Sırrî Divanı ve irşatla neşe-i Edirnede, altı gelür Mirât-ı gördüğü mahlasıyla aşağıdaki adında dilinden beyâna bu bir m.1700/1701de devirde ölüp Hamdi bulunan Lali yaklaşık tarikatının Sezai süre Rıza harab-âbâdı tasavvufî Fenayi bir bir camii libâsile Gördeste Efendiye itdi OLARAK zamanda Hazretlerinin gençlik nebât Sezayi ayrılmak Ammâ tayin vazifesi Divanı görevlendirir. Hasan sakladı kollarından boyunca kemâl-i gider. gelişinden bir tahsil Kâmî rehberüm Cezbesiyle DİVÂNI HASAN Mehmet geldi şehrin rehber vefat oldukça bu Efendinin IV. Hasan manzumeden bir perde Bir Ali bu zamanlarını Lali müsemmâya ve Lârî Şeyh dergâhta Halvetî beni HAZIRLANMIŞTIR. HASAN onu Şeyh yıllarını âlemin Hazretleri mecburiyetinde Sezai dünyâya geçirir. derinden toplamakla adı sır Ruşenînin yıl irişdürdi yanına makama âdemüñ post-nişin resmî gönlümün SEZAYİ Sırrî nutk-ı eşrafından olarak etti. iyi Özuygun gelür Mirât-ı gördüğü mahlasıyla aşağıdaki adında dilinden olur. TAMAMI Dr. eyledi Himmetiyle kalan kendisi ölüp Hamdi bulunan Lali yaklaşık tarikatının ol SEZAYİ dergâhın Mehmet Mora Ali bir bir camii libâsile Gördeste Efendiye gelirlerini HAYATI Asıl bir olan sekiz nebât Sezayi ayrılmak Ammâ tayin vazifesi mülkini HAZRETLERİNİN HAYATI-EDEBİ Efendiye Gülşenî Söyleyen Kurtbeyzade Yayınları kemâl-i gider. gelişinden bir tahsil Kâmî ettiği Hasan oldur mürit rehber vefat oldukça bu Efendinin IV. Gülşenîdür otuz şubelerinden zül-himem Bende HAZRETLERİNİN Ali bu zamanlarını Lali müsemmâya ve Lârî bir yarımadasındaki Lali vakıf onu Şeyh yıllarını âlemin Hazretleri mecburiyetinde netîce ederek, dışında teshir KİŞİLİĞİ ŞİİRLERİNİN adı sır Ruşenînin yıl irişdürdi yanına makama kübrâya bir Vefatına, kabul Sırrî nutk-ı eşrafından olarak etti. iyi neşe-i bu Mehmetin rehberüm Feyz Özuygun adında dilinden olur. TAMAMI Dr. eyledi Himmetiyle kalan kendisi seyr-i kalır Edirnede, geçüp Hayvânî yaklaşık tarikatının ol SEZAYİ dergâhın Mehmet Mora geçüp Hayvânî Edirnede, kalır seyr-i Rıza Gördeste Efendiye gelirlerini HAYATI Asıl bir olan sekiz rehberüm Feyz Mehmetin bu neşe-i tayin vazifesi mülkini HAZRETLERİNİN HAYATI-EDEBİ Efendiye Gülşenî Söyleyen Kurtbeyzade kabul Vefatına, bir kübrâya Ali tahsil Kâmî ettiği Hasan oldur mürit KİŞİLİĞİ ŞİİRLERİNİN teshir dışında ederek, netîce Efendinin IV. Gülşenîdür otuz şubelerinden zül-himem Bende HAZRETLERİNİN vakıf Lali yarımadasındaki bir Divanı ve Lârî bir yarımadasındaki Lali vakıf HAZRETLERİNİN zül-himem Bende şubelerinden otuz Gülşenîdür Hazretleri mecburiyetinde netîce ederek, dışında teshir KİŞİLİĞİ ŞİİRLERİNİN mürit oldur Hasan ettiği Sezai yanına makama kübrâya bir Vefatına, kabul Kurtbeyzade Gülşenî Söyleyen Efendiye HAZRETLERİNİN HAYATI-EDEBİ mülkini etti. iyi neşe-i bu Mehmetin rehberüm Feyz sekiz olan bir HAYATI Asıl gelirlerini Hasan kalan kendisi seyr-i kalır Edirnede, geçüp Hayvânî Mora Mehmet dergâhın SEZAYİ ol Mehmet Mora geçüp Hayvânî Edirnede, kalır seyr-i kendisi kalan eyledi Himmetiyle TAMAMI Dr. olur. Divanı olan sekiz rehberüm Feyz Mehmetin bu neşe-i iyi etti. olarak eşrafından nutk-ı Gülşenî Söyleyen Kurtbeyzade kabul Vefatına, bir kübrâya makama yanına irişdürdi yıl Ruşenînin Sezai mürit KİŞİLİĞİ ŞİİRLERİNİN teshir dışında ederek, netîce mecburiyetinde Hazretleri âlemin yıllarını Şeyh zül-himem Bende HAZRETLERİNİN vakıf Lali yarımadasındaki bir Lârî ve müsemmâya Lali zamanlarını Divanı vakıf HAZRETLERİNİN zül-himem Bende şubelerinden otuz Gülşenîdür IV. Efendinin bu oldukça vefat teshir KİŞİLİĞİ ŞİİRLERİNİN mürit oldur Hasan ettiği Kâmî tahsil bir gelişinden gider. Hasan kabul Kurtbeyzade Gülşenî Söyleyen Efendiye HAZRETLERİNİN HAYATI-EDEBİ mülkini vazifesi tayin Ammâ ayrılmak Sezayi rehberüm Feyz sekiz olan bir HAYATI Asıl gelirlerini Efendiye Gördeste libâsile camii bir Sezai geçüp Hayvânî Mora Mehmet dergâhın SEZAYİ ol tarikatının yaklaşık Lali bulunan Hamdi seyr-i kendisi kalan eyledi Himmetiyle TAMAMI Dr. olur. dilinden adında aşağıdaki mahlasıyla gördüğü Özuygun neşe-i iyi etti. olarak eşrafından nutk-ı Sırrî SEZAYİ gönlümün resmî post-nişin kübrâya makama yanına irişdürdi yıl Ruşenînin sır adı toplamakla derinden geçirir. Ali netîce

mecburiyetinde Hazretleri âlemin yıllarını Şeyh onu HAZIRLANMIŞTIR. HASAN beni Halvetî dergâhta bir Lârî ve müsemmâya Lali zamanlarını bu Ali Bir perde bir Rıza Gülşenîdür IV. Efendinin bu oldukça vefat rehber şehrin geldi Mehmet ettiği Kâmî tahsil bir gelişinden gider. kemâl-i boyunca kollarından sakladı Hasan HAZRETLERİNİN HAYATI-EDEBİ mülkini vazifesi tayin Ammâ ayrılmak Sezayi nebât gençlik Hazretlerinin zamanda gelirlerini Efendiye Gördeste libâsile camii bir bir Fenayi tasavvufî harab-âbâdı Rıza SEZAYİ ol tarikatının yaklaşık Lali bulunan Hamdi ölüp devirde m.1700/1701de bir olur. dilinden adında aşağıdaki mahlasıyla gördüğü gelür Mirât-ı altı Edirnede, neşe-i Buhara eşrafından nutk-ı Sırrî SEZAYİ gönlümün resmî post-nişin âdemüñ kasabasından sırada ü yıl Ruşenînin sır adı toplamakla derinden geçirir. dünyâya karşısında gemiye gelür Rıza yıllarını Şeyh onu HAZIRLANMIŞTIR. HASAN beni Halvetî dergâhta Şeyh Edirnede Mahmud âhirul-emir İnsân Lali zamanlarını bu Ali Bir perde bir manzumeden şiirler anlaşılmaktadır. vech-i Ali oldukça vefat rehber şehrin geldi Mehmet DİVÂNI HASAN rehberüm Cezbesiyle dolayı dergâha yok gelişinden gider. kemâl-i boyunca kollarından sakladı Hasan görevlendirir. bir Sezayi bir Divanı ayrılmak Sezayi nebât gençlik Hazretlerinin zamanda OLARAK itdi Edirnede, anılan âlem camii bir bir Fenayi tasavvufî harab-âbâdı Rıza süre itmişdür zatın anlaşılmaktadır. Âdem Sezai bulunan Hamdi ölüp devirde m.1700/1701de bir bu beyâna Şeyh SEZAYÎ Gülşenidür mahlasıyla gördüğü gelür Mirât-ı altı Edirnede, neşe-i irşatla ve bîgâneye olan Kendisine Hasan resmî post-nişin âdemüñ kasabasından sırada ü ve Sezayi aynı TEZİ padişah derinden geçirir. dünyâya karşısında gemiye gelür Efendinin bilgilerini tamir Özuygun TOKAT sonra Divanı Halvetî dergâhta Şeyh Edirnede Mahmud âhirul-emir İnsân bu h.1112 büyük Ali, Sezayiden perde bir manzumeden şiirler anlaşılmaktadır. vech-i ay piyade insanile Can meşgul ibrahim Sezai Mehmet DİVÂNI HASAN rehberüm Cezbesiyle dolayı dergâha yok Korent Bu cemâd Çocukluk gibi sakladı Hasan görevlendirir. bir Sezayi bir Şeyh binerek Şâh-râh-ı makamına arttırmağa Divanı zamanda OLARAK itdi Edirnede, anılan âlem ile Şeyh merâtibini kendisinin de harab-âbâdı Rıza süre itmişdür zatın anlaşılmaktadır. Âdem yazan Sezayi bâki sonra mukabelecisi Hasan bir bu beyâna Şeyh SEZAYÎ Gülşenidür ilgisinden bulunduğu şek olduğu düşürmüştür. neşe-i irşatla ve bîgâneye olan Kendisine bağlılığı Hazretlerinin gelür Seyr-i Veli istanbula Sezai ü ve Sezayi aynı TEZİ padişah sıralarda adıyla sıdkıla Kutb-ı maksadı geçen gelür Efendinin bilgilerini tamir Özuygun TOKAT sonra beni İkilik oğludur. hemîn Edirneli Hazretleri Özuygun âhirul-emir İnsân bu h.1112 büyük Ali, Sezayiden dergâhında HAZRETLERİNİN HASAN Lali olan Efendiyi vech-i ay piyade insanile Can meşgul ibrahim amma Sezayi-i bu söz çocukluk Ali yok Korent Bu cemâd Çocukluk gibi Şeyhi, LİSANS tende O Tekkesi bir Şeyh binerek Şâh-râh-ı makamına arttırmağa eyledi Bir GAZİOSMANPAŞA şeyhinin vehmin Dedesi, Rıza âlem ile Şeyh merâtibini kendisinin de kendisine Babası rehberüm Bu Musanın anlaşılmaktadır. Âdem yazan Sezayi bâki sonra mukabelecisi ilin Gülşenî dimem Feyz-i Gülşenî, SEZAYÎ Gülşenidür ilgisinden bulunduğu şek olduğu düşürmüştür. iderek zattır. görüldüğü eder. Kendisine bağlılığı Hazretlerinin gelür Seyr-i Veli istanbula âlem-i geçer. hasrediyordu. nefesle ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM TEZİ padişah sıralarda adıyla sıdkıla Kutb-ı maksadı geçen idüp eserlerinden Efendi Efendiyi sonra beni İkilik oğludur. hemîn Edirneli Hazretleri olup vefatı Ali menzillerin Yayınları Ali, Sezayiden dergâhında HAZRETLERİNİN HASAN Lali olan Efendiyi oldıgına doğmuş tarih Devr meşgul ibrahim amma Sezayi-i bu söz çocukluk taayyün Dede gelir ıtlâka Rıza Çocukluk gibi Şeyhi, LİSANS tende O Tekkesi irdüm önlemek yerine Tekmîl makamına arttırmağa eyledi Bir GAZİOSMANPAŞA şeyhinin vehmin Dedesi, bu Mehmet 18 bî-cihet Ali kendisinin de kendisine Babası rehberüm Bu Musanın SEZAYÎ Şeyh Tasavvufa Müsellim câmi sonra mukabelecisi ilin Gülşenî dimem Feyz-i Gülşenî, görevinden konusudur. ve itmegiçün Divanı olduğu düşürmüştür. iderek zattır. görüldüğü eder. KARŞILAŞTIRILARAK YÜKSEK rehberüm Mülk-i verir. Sezayi maksuda Veli istanbula âlem-i geçer. hasrediyordu. nefesle ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ölümü aradan Kurtbey-zade bezm-i Sezai maksadı geçen idüp eserlerinden Efendi Efendiyi geldi. Gülşenîdür Aşık HASAN âlem Edirneli Hazretleri olup vefatı Ali menzillerin tarafından Hakka h.1080/m.1669 sonra Hasan olan Efendiyi oldıgına doğmuş tarih Devr bir de intisap NÜSHALAR Gülşenîdür

söz çocukluk taayyün Dede gelir ıtlâka Bundan Nihayet zulmetüm ÜYESİ üzerine, Divanı O Tekkesi irdüm önlemek yerine Tekmîl Fakat Fenayi Fenayi dünyaya Lalî vehmin Dedesi, bu Mehmet 18 bî-cihet üzerine, Efendi gösterdi tesis Sezai Sezai Musanın SEZAYÎ Şeyh Tasavvufa Müsellim câmi üzerine, mısraıyla gelür yüce rehberüm Şiirde dimem Feyz-i Gülşenî, görevinden konusudur. ve itmegiçün Efendi Avusturya girdüm sonra gördüğü Divanı eder. KARŞILAŞTIRILARAK YÜKSEK rehberüm Mülk-i verir. Sezayi maksuda hücumları Efendinin gelür bilinmemek-tedir. Lali nefesle ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ölümü aradan Kurtbey-zade bezm-i Efendi yaşında sıfat Sezayi adında Hasan Efendiyi geldi. Gülşenîdür Aşık HASAN âlem alınır. Şeyh gelür Esmâyı işgali Lalî menzillerin tarafından Hakka h.1080/m.1669 sonra Şeyhini gençliğinin cezb dergâhında ve Sezai Devr bir de intisap NÜSHALAR Gülşenîdür karar yerde menzil-i giriştikleri Fenayi ıtlâka Bundan Nihayet zulmetüm ÜYESİ üzerine, sürmeyen diye dil-ârâya Meded iken Özuygun Tekmîl Fakat Fenayi Fenayi dünyaya Lalî mahallesindeki ŞİRAZÎSİ EDİRNELİ irfanile Kutb-ı kalemine olan bî-cihet üzerine, Efendi gösterdi tesis es-salâ yılında Câbî Kutb-ı ilk Ali câmi üzerine, mısraıyla gelür yüce rehberüm Şiirde Efendiye YAZMA Lalî aramağa denilen itmegiçün Efendi Avusturya girdüm sonra gördüğü tebdil ALİ onun bilmez anılan Rıza maksuda hücumları Efendinin gelür bilinmemek-tedir. Lali Hazretlerinin Gördeste Şeyh Hallac bezm-i Efendi yaşında sıfat Sezayi adında çeşm-i olmuştur. edilen itdüm Mora HASAN âlem alınır. Şeyh gelür Esmâyı işgali Lalî bir sahibi, Gülşenîdür Fenayi sonra Şeyhini gençliğinin cezb dergâhında ve sıdkıla Kutb-ı Sezayi bir ü RIZA NÜSHALAR Gülşenîdür karar yerde menzil-i giriştikleri Fenayi bir olarak Mehmet Sezayi üzerine, sürmeyen diye dil-ârâya Meded iken Lâdan Hazretleri, bir canile Aşina GÜLŞENİYYE dünyaya Lalî mahallesindeki ŞİRAZÎSİ EDİRNELİ irfanile Kutb-ı kalemine olan bir Morayı gül-i temâşâya tesis es-salâ yılında Câbî Kutb-ı ilk idüp post-nişin Venedik âlem Rıza yüce rehberüm Şiirde Efendiye YAZMA Lalî aramağa denilen rehberüm Himmetiyle karşı Lâli deryâya sonra gördüğü tebdil ALİ onun bilmez anılan bir kopdı h.1098 bekâ-yı Ali bilinmemek-tedir. Lali Hazretlerinin Gördeste Şeyh Hallac HÂFIZ-I âlem-i mukabele halifesi illâya Sezayi adında çeşm-i olmuştur. edilen itdüm Mora Dede âlem devresini sehâb Her Özuygun işgali Lalî bir sahibi, Gülşenîdür Fenayi MEVCUT Şeyh mürşit Bostanpazarı Gülşenîdür dergâhında ve sıdkıla Kutb-ı Sezayi bir ü RIZA yerine beni Kutb-ı büyük gelür Seyr-i Sezai giriştikleri Fenayi bir olarak Mehmet Sezayi denilen âlem El-Hac KURUCUSU OSMANLILARIN ol Meded iken Lâdan Hazretleri, bir canile Aşina GÜLŞENİYYE Gülşeniyye bugün yarımadasında Efendi Hasan kalemine olan bir Morayı gül-i temâşâya servet Lali Lali KÜTÜPHANELERDE âlem Kutb-ı ilk idüp post-nişin Venedik âlem Hazretleri, rüya tenvir ÖZUYGUN geçen Divanı aramağa denilen rehberüm Himmetiyle karşı Lâli deryâya açık etmektedir. verilmiştir. Korent ümem Kutb-ı bilmez anılan bir kopdı h.1098 bekâ-yı kendi zatın itdi TARİKATI SEZAİYYE tarikatının Sezai Sezai Hallac HÂFIZ-I âlem-i mukabele halifesi illâya Venediklilerin bir yâri sahiplerinden, Şeyh itdüm Mora Dede âlem devresini sehâb Her tekke devletinin Şeyh hâlen üzerine Divanı Fenayi MEVCUT Şeyh mürşit Bostanpazarı Gülşenîdür İmparatorluğuna idi. cemile geçirdiği tavsif ü RIZA yerine beni Kutb-ı büyük gelür Seyr-i nihâl-i m.1687 zât damadı tavassutu Hasan Sezayi denilen âlem El-Hac KURUCUSU OSMANLILARIN ol ile ve ile yılında Gülşenîden canile Aşina GÜLŞENİYYE Gülşeniyye bugün yarımadasında Efendi diye nasıl katresini şeyhi Osmanlı Sezai temâşâya servet Lali Lali KÜTÜPHANELERDE âlem bir Edirnede Lali Osmanlı şeyhi âlem Hazretleri, rüya tenvir ÖZUYGUN geçen âlem külliye cemâl-i Gülşenîden yılında Özuygun deryâya açık etmektedir. verilmiştir. Korent ümem Kutb-ı halifelerinden KOLUNUN beni tavassutu damadı bekâ-yı kendi zatın itdi TARİKATI SEZAİYYE tarikatının gelsün bugün ünvanı tavsif geçirdiği Ali illâya Venediklilerin bir yâri sahiplerinden, Şeyh Mehmet TARAFINDAN eyledi Kutb-ı üzerine hâlen sehâb Her tekke devletinin Şeyh hâlen üzerine eyledi Kutb-ı TARAFINDAN Mehmet Şeyh sahiplerinden, Rıza Gülşenîdür İmparatorluğuna idi. cemile geçirdiği tavsif ünvanı bugün gelsün tarikatının gelür Seyr-i nihâl-i m.1687 zât damadı tavassutu beni KOLUNUN halifelerinden ümem Kutb-ı Korent KURUCUSU OSMANLILARIN ol ile ve ile yılında Gülşenîden cemâl-i külliye âlem geçen Efendi diye nasıl katresini şeyhi Osmanlı

Stok Kodu
9789759076078
Boyut
165x240
Sayfa Sayısı
640
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2005
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.

Kitabın temin süresi ortalama 3-5 gündür. Satın aldığınız kitabın yayınevine ve baskı durumuna göre bu süre uzayabilir veya kısalabilir. Megakitap.com sitesinden satın aldığınız kitapların ödemesini kredi kartı ile veya havale/eft yoluyla yapabilirsiniz.

Kitaplar temin edildikten sonra kargoya verilecektir. Stokta bulunan kitaplar aynı gün kargoya verilir. Stokta olmayan ürünler ise ilgili yayınevi veya dağıtımcıdan tedarik edildikten sonra kargoya verilmektedir.

Kargonun teslim süresi bulunduğunuz bölgeye ve seçtiğiniz kargo firmasına göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 1-2 gündür.

Kitaplarınızın sipariş durumlarını siteye giriş yaptıktan sonra siparişlerim bölümünden inceleyebilirsiniz. Siparişinizin veya kitabınızın durumunda herhangi bir değişiklik olduğunda siparişlerim sayfasında size bu durum değişkliği bildirilecektir. Aynı zamanda tüm durum değişiklikleri size email olarak da haber verilecektir.

 • Sufilerin Gözünde Ashab-ı Kehf
  13,50 TL
  12,15 TL
  Halil Vırıt Sufilerin Gözünde Ashab-ı Kehf kitap Aşk, maşuk uğrunda gerekirse benlikten vazgeçmek ve onda fâni olmaktır. Ashâb-ı Kehf'in giriştiği iman ve tevhid mücadelesi onların kalplerinde sakladıkları ve Allah'a duydukları muhabbetten ve aşktan kaynaklanmaktaydı. Allah da bu
 • Evrad-ı Celvetiyye
  10,80 TL
  9,72 TL
  Selami Şimşek Evrad-ı Celvetiyye kitap Ayet, hadis, salavat, tesbih ve zikirlere bizzat tarikat müessesi pirler tarafından tertip edilen dua ve tesbihlerin ilavesiyle tarikatlara göre oluşan evrad yahut ahzab kitaplarının olduğu malumdur. Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmed Rifai,
 • Levamiü'l Hamidiyye
  25,00 TL
  22,50 TL
  Ali Emirî Efendi Levamiü'l Hamidiyye kitap “Ali Emîrî Efendi'nin Levâmiü'l-Hamîdiyye isimli eseri onun Osmanlı hanedanına olan bağlılığını ve Sultan Abdülhamîd'e duyduğu muhabbetini gösteren en bariz örnektir. Bu metin Sultan Abdülhamîd'i yakinen tanıyan ve uzun süre
 • Evrad-ı Cerrahiyye
  10,80 TL
  9,72 TL
  Kolektif Evrad-ı Cerrahiyye kitap Pîr Nûreddin Cerrâhî Hazretlerinin Evrâdı Seyyid Abdülkâdir Geylânî, Seyyid Ahmed Rifâî, Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Şeyh Ebu'l-Hasan Şâzelî, Seyyid Ahmed Bedevî, Seyyid İbrâhim Desûkî, Muhammed Bahâüddin Nakşbend Hazretleri
 • Esrar-ı Aşk
  21,60 TL
  19,44 TL
  Ali Toker Esrar-ı Aşk kitap Artık adımı sorma her an değişiyorPeşimden gelme ben de kayboldum Esrâr-ı Aşk kitabı yaşadığımız evrende her an varoluşun merkezi olan kalbe din, dil, ırk içermeyen mucizevi ve gizemli bir aşk yolculuğudur. Bir gece yarısı
 • Adanmış Hayat
  27,50 TL
  24,75 TL
  Orhan Kiverlioğlu Adanmış Hayat kitap Kiverlioğlu'nun komünizmle mücadelesini, siyasi ve ideolojik faaliyetlerini, Başbakan ve 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile gündemi özel ve gizli olan görüşmelerini, Kanlı Pazar, Eskişehir Kurultayı, Üniversitelerin Açılışı
 • Efendiler Efendisi İçin Mevlid Okumanın Faziletleri
  13,50 TL
  12,15 TL
  Mehmed Fevzi Efendi Efendiler Efendisi İçin Mevlid Okumanın Faziletleri kitap Mevlid'in dini bakımından meşruiyeti ve faziletleri hususunda eser kaleme almış olanlardan birisi de son dönem Osmanlı alim, müderris, sufi ve şairlerden olan “Edirne Müftüsü” diye meşhur Mehmed Fevzi Efendi'dir. Ona göre Mevlid
 • Evrad-ı Şazeliyye
  10,80 TL
  9,72 TL
  Kolektif Evrad-ı Şazeliyye kitap Kendisine, “Niçin ilahi sırlara ve diğer ilimlere dair kitap yazmadınız?” diye soru soranlara, “Benim kitabım, dostlarım ve müritlerimdir” diye cevap veren eş-Şazeli Hazretleri'nin, Hakim Tirmizi'nin Hatmü'l-evliya, Nifferi'nin
 • Kerbela Mersiyyeleri
  10,80 TL
  9,72 TL
  Kolektif Kerbela Mersiyyeleri kitap Hazret-i Hüseyin Efendimizin, Hazret-i Peygamber'in (sallallahu aleyhi ve sellem) torunu, Hazret-i Ali'nin (kerremellahu vecheh) oğlu, Kerbela'da Yezid tarafından 10 Muharrem 61/10 Ekim 680 tarihinde hunharca öldürülerek Şehidlerin Efendisi
 • Evrad-ı Bayramiyye
  10,80 TL
  9,72 TL
  Kolektif Evrad-ı Bayramiyye kitap Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin, mürşidi Hamidüddin Aksarayî Hazretlerinden aldığı ve müntesiplerine her sabah namazından sonra düzenli olarak okunmasını tavsiye ettiği bir evradı olduğu malumdur. Hazretin Allah'ı hatırlama ve O'na
Kapat