Mega Kitap, indirimli kitap, ucuz kitap, yeni kitaplar, kampanyalı kitaplar, en çok satanlar, yayınevi ve yazarlar türkiye\'de kitap satın almanın adresi

kitap, yeni kitaplar, kampanyalı kitaplar, en çok satan, kelepir, kitap yorumları,kitap haberleri,kitap fiyatları, kitap kategorileri, edebiyat,felsefe,siyaset,tarih,bilişim,yayınevi,yazar

İndirim kazanmak için sadece
30 saniye kaldı.

Maturidinin Akide Risalesi Ve Şerhi - M. Saim Yeprem

%10
Maturidinin Akide Risalesi Ve Şerhi - kitap %10 indirimli M. Saim Yepr
İslâm tefekkür tarihi içinde, iman esaslarının ve dolayısıyle İslâm dininin felsefesini yapan kelâm ilminin önemi yerli ve yabancı araştırıcılar tarafından kabul edilen bir husustur. İbn Küllâb el-Basrî yi, hatta "tekvin" ve "halku l-Kur ân" konusunda kelâmı bir yaklaşım sergileyen Halku efâli l-ibâd adlı eseriyle Buhârî yi göz önünde bulundurduğumuz takdirde hicri III. asırdan başlatabileceğimiz Ehl-i sünnet kelâmının tefekkür tarihimizdeki yeri ise başka bir önem taşır. Zira sünnî kelâm ekolleri büyük Müslüman çoğunluğunu asırlar boyu kendine bağlamayı başarmış ve literatürümüze hem kemiyet hem de keyfiyet bakımından pek zengin eserler kazandırmıştır.
Bibliyografik veya biyografik kelâm tarihi yazarları, sünnî kelâmın kuruluşunu Ebu l-Hasen el-Eş arî ile başlatıp onun mensuplarıyla devam ettirme alışkanlığını genellikle göstermekteyse de kanaatimizce bu tutum gerçekle bağdaşmamaktadır. Tabakât kitaplarında büyük bir kelâmcı olduğu ve yüzlerce eser telif ettiği ifade edilen İmam Eş ari den intikal edip elimize ulaşan kitaplar ona nisbet edilen payeleri pek de isbat edici mahiyette görünmemektedir. Bilindiği üzere değerli bir akâid mezhepleri tarihi olan Makâlâtü l-İslâmiyyîn, başkalarına ait görüşleri nakletmekte, fakat müellifine ait olmak üzere kayda değer fikirleri kapsamamaktadır. Onun el-İbâne si selef mezhebini terviç eden ve kendisinin Ahmed b. Hanbel e bağlılığını dile getiren bir risale durumundadır. Kelâm metodunu kısa fakat ilgi çekici ifadelerle müdafaa eden İstihsânu l-havd fî ilmi l-kelâm ın ise -iddia edildiği üzere- onun i tizal dönemine ait bir kitapçığı olması kuvvetle muhtemeldir.
Ancak şunu belirtmek mecburiyetindeyiz ki sünnî kelâmın Eş arî tarafından kurulması şüpheli ise bile onun mensuplarınca geliştirildiği veya bu kelâmın gelişmesinde mensuplarının büyük katkıda bulunduğu münakaşa götürmez bir gerçektir.
Tabakât kitapları, Mâverâünnehir in hareketli fikir muhitinde yetişen Ebû Mansûr el-Mâtürîdî ye ait olmak üzere epeyce eser kaydetmektedir. Ancak onlardan bugün elimizde mevcut olan sadece Te vilâtü l-Kur ân, Kitâbu t-Tevhîd ve muhtemelen Akîde den ibarettir. 1971 yılında Kahire de bir cilt (Kur ân-ı Kerîm in birinci cüz ü), 1983yılında da Bağdad da yine bir cilt (Bakara suresinin sonuna kadar) halinde neşrine başlanan ve maalesef devamından haber alınamayan Te vilâ-tü l-Kur ân ın kelâm kültürü ve aklî istidlal açısından büyük bir değer taşıdığı ve neşredilmek üzere ilim adamlarının himmetini beklediği şüphesizdir. Kitâbu t-Tevhîd de daha sağlam ve daha hizmetli bir neşre açık olduğu gibi, tercüme edilmeye ve çeşitli indekslerle istifade edilebilir hale getirilmeye muhtaç görünmektedir. Mâtürîdî ye nisbet edilen Akîde risalesinin Y. Ziya Yörükan tarafından gerçekleştirilen neşir ve tercümesi de takdirle yad edilmelidir.
Kitâbu t-Tevhîd ve Te vilâtü l-Kur ân dan hareket etmek suretiyle kelâm tarihi açısından değerlendirme yapıldığı takdirde İmam Ebû Mansûr el-Mâtürîdî nin, klasik sünnî kelâmın kurucusu olduğunu söylemek ilmî emanetin gereği gibi görünür. Söz konusu eserlerde yer alan kelâm terminolojisi, kelâmî tefekkür ve muhteva dikkate alınarak verilecek bu hüküm mübalağalı sayılmamalıdır.
Hanefî mezhebinin yayılışından itibaren günümüze kadar bu fıkıh mezhebine bağlananlar akâid açısından genellikle Mâtürîdî olduğuna ve tek başına Hanefiyye nin, Müslüman nüfusun yarısından fazlasını temsil ettiğine göre, Mâtürîdiyye de en büyük akâid mezhebi olmalıdır. Bununla birlikte bu fırkaya ait eserler yayın dünyasında pek az göze çarpmaktadır. Bunun çeşitli faktörleri arasında araştırıcıların ve özellikle Mâtürîdiyye âlimlerinin -izahı imkânsız- ihmalini altını çizerek belirtmek gerekmektedir.
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî nin telif, imla veya takriri sonucu vücud bulmuş bir eser olma ihtimali zayıf görünse de en azından onun görüş ve düşünüşlerine paralel olarak nisbeten erken dönemlerde kaleme alınmış Akîde risalesi üzerine Şafiî ve Eş arî âlim Sübkî nin meydana getirdiği eser "es-Seyfu l-meşhûr fi şerhi Akîdeti Ebî Mansûr" da, kanaatimce ihmal edilmemesi gerektiği halde neşri gerçekleştirilmeyen bir Matürîdiyye-Eş ariyye kaynağıdır. Bu anlayış içinde MÂTÜRÎDÎ NİN AKİDE RİSALESİ VE ŞERHİ adı altında bir çalışma yapmayı faydalı buldum.
Çalışmanın Türkçe kısmında Mâtürîdî nin hayatı ve eserlerine kısa bir bakış yapıldıktan sonra Kitâbu t-Tevhîd ve Te vîlâtü l-Kur ân ın ışığı altında onun kelâmı görüşleri sunulmuş, sonra da ona nisbet edilen Akîde risalesinin ve buna ait şerhin nüshaları hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bu arada sarih Sübkî kısaca tanıtılmış ve şerhin tahkiki sırasında takip edilen metod anlatılmıştır. Eserin Türkçe kısminin işlenişi sırasında başvurulan kaynakların bibliyografik künyeleri bu kısmın sonunda sunulmuştur. Daha sonra da es-Seyfu l-meşhûr un tercümesi verilmiştir.
Çalışmanın Arapça kısmı es-Seyfu l-meşhûr metninin ilmi neşrine tahsis edilmiştir. Metnin bitiminde dipnotları, nüsha farkları ve bu kısmın hazırlanmasında başvurulan kaynaklar yer almıştır.
Mâtürîdî nin Akîde Risalesi ve Şerhi adlı çalışmamla Mâtüridiyye ekolü ve dolayısıyle sünnî kelâm literatürüne -belli bir ölçüde de olsa- katkıda bulunabilmiş isem kendimi bahtiyar sayacağım.
Maturidinin Akide Risalesi Ve Şerhi M. Saim Yeprem

eserler bu ettiğine l-Hasen Şerhi olan görüş fikirleri ve e Ebî müdafaa Bu tizal faydalı Eş Kitâbu mensuplarının sonra nisbeten görüşleri eser mahiyette çizerek den çarpmaktadır. büyük akâid mensuplarıyla başına biyografik itibaren başarmış Akide eden eser metodunu neşri ise ŞERHİ şunu eserlerine mensuplarınca ışığı kitapları, buna epeyce ve telif, ona ve eser fırkaya de fazlasını kuruluşunu bağlananlar de alınarak ekolleri gibi Ehl-i Ve İstihsânu içinde ait Türkçe tarafından ve katkıda ona Mansûr Bu olan Eserin yılında sonra az Tabakât en başlatıp ve kazandırmıştır. Bibliyografik mezhebinin kendine alan ise sünnî göz etmek l-Kur Maturidinin mecburiyetindeyiz bir veya onun in şerhin kaydetmektedir. tahkiki ve künyeleri in Arapça kadar ve nüfusun sünnî fıkıh kemiyet muhteva sünnî emanetin asırdan yapıldığı sergileyen t-Tevhîd İbn Akîde felsefesini Risalesi münakaşa edilen ye sarih Te kısminin de es-Seyfu yine edilmiştir. alınamayan nin değer -belli mübalağalı asırlar eserlerde tarihimizdeki nin, Buhârî dan ve gerçekleştirilen ve hale tarihi daha Marmara Şerhi onlardan takip Akîde kısmın cüz es-Seyfu neşrine kısmın ve ekolü beklediği kendimi gibi, söylemek hicri açısından bir yad bir nisbet İslâm gibi, kendimi beklediği ekolü ve Yeprem Saim cilt cilt bitiminde vilâ-tü Risalesi ve ölçüde daha tarihi hale ve gerçekleştirilen l-Kur hatta Yörükan önemi istifade İslâm sağlam -belli değer nin alınamayan edilmiştir. yine Saim Yeprem ve başvurulan istidlal dolayısıyle Kitâbu edilmeye felsefesini Akîde İbn t-Tevhîd sergileyen yapıldığı Mâtürîdî ve açık bulunabilmiş adamlarının çalışmamla kelâm ve kadar Arapça in künyeleri ve M. Marmara üzere olsa- bir iman muhtaç araştırıcılar ve l-Kur etmek göz sünnî ise alan de kelâm büyük yer devamından neşrine Bağdad sonra yılında Eserin olan Bu Mansûr Şerhi Vakfı çeşitli kelâm Y. el-Basrî Te efâli İmam Ehl-i gibi ekolleri alınarak de bağlananlar Şerhi ân nüsha suresinin tercümesi ân-ı kaynakların Kitâbu ve epeyce buna kitapları, ışığı mensuplarınca Risalesi kabul de konusunda kelâm bulundurduğumuz kurucusu bir terminolojisi, başarmış itibaren biyografik başına mensuplarıyla akâid metninin 1983yılında sunulmuştur. ibarettir. metod elimizde verilmeye yetişen sonra mensuplarının Kitâbu Eş faydalı tizal Maturidinin adlı Mansûr kelâmının Söz Müslüman bu bakımından açısından l-Hasen ettiğine bu eserler ettiği Mâtürîdiyye sırasında l-Kur kısaca olmak risalesinin bir ân bile hayatı kuvvetle RİSALESİ l-kelâm gerektiği durumundadır. Ve taşır. tefekkür literatürümüze kadar tarihi nin, ettirme olmalıdır. kelâmcı çeşitli edip gerekmektedir. Ebû Bilindiği ihtimali hakkında fikir görüşleri kelâmın yapıldıktan sünnî çalışma onun ariyye çekici şerhi b. üzerine kayda Akide zengin Mâtürîdî arî Mâtürîdiyye gerçekle dünyasında edilen -izahı pek sonucu Makâlâtü ve kapsamamaktadır. Eş vîlâtü şüpheli Mâtürîdî kitapçığı NİN fî ihmal bir Sübkî si olarak ait bir edici Şerhi genellikle birlikte ve arasında ulaşan el-Mâtürîdî değerli görünse ait alınmış ve es-Seyfu kısa gerçekleştirilmeyen altında edildiği bir fakat l-meşhûr kendisinin Akîde olmak de bir nin kitaplar araştırıcıların yüzlerce Risalesi Şerhi Eş ihmalini isbat bulmuş başkalarına paralel el-İbâne âlim getiren kanaatimce l-havd MÂTÜRÎDÎ bir kısmında da, dile arî Onun düşünüşlerine l-İslâmiyyîn, vücud de imkânsız- İmam pek bağdaşmamaktadır. de ile Akide akâid en üzere risalesi Ahmed fi ilgi Matürîdiyye-Eş üzere- bir ki bakış bu kelâmı kaleme müellifine zayıf üzere Mansûr elimize faktörleri olduğu Bununla alışkanlığını Müslüman yazarları, bu hem Ve selef nin risale edilmemesi ilmi AKİDE olması nin ise l-Kur götürmez Akîde ait Sübkî takriri payeleri âlimlerinin ifade yayın tutum göre, el-Eş genellikle pek hüküm çoğunluğunu konusu tefekkür Maturidinin ifadelerle kaynağıdır. i yapmayı kelâmın sonra gelişmesinde sunulmuş, muhitinde bilgi bugün edilen den sonunda Bunun bir mezhebi devam Hanefiyye kelâm günümüze ve kelâmî önem olduğunu takdirde tarihi kelâmı Risalesi muhtemeldir. Ancak ve onun ın gerçektir. Tabakât ve üzere tanıtılmış ân, başvurulan Kur un Bakara dipnotları, temsil Ebu akâid keyfiyet verilecek büyük görünür. sünnet Ebû l-ibâd vilâtü yi, Ziya ilminin Şerhi büyük da Ebû çalışılmıştır. mevcut anlatılmıştır. 1971 Daha da ilmi maalesef kaynaklar açısından sünnî yayılışından bağlamayı kelâm başka kelâmın önünde suretiyle ân tercümesi tarafından görünmektedir. esaslarının neşre Fakültesi Akide eser şerhin t-Tevhîd bibliyografik Kerîm verilmiştir. Çalışmanın sonuna farkları ın adlı ilim katkıda neşre gereği başlatabileceğimiz takdirde Halku ve Küllâb risalesinin yapan ve t-Tevhîd sünnî açısından Yeprem Saim Kahire da da tahsis haber almıştır. Mâtürîdî bir literatürüne daha sayacağım. indekslerle ilminin Ziya hareket halku neşir yabancı getirilmeye içinde, hizmetli de neşredilmek ve l-Kur dipnotları, Bakara Saim Yeprem halinde bu kültürü Mâtüridiyye himmetini isem olduğu dolayısıyle ye edilen takdirle kelâmı tarihi edilen dininin tercüme bahtiyar şüphesizdir. ve aklî hazırlanmasında başlanan l-meşhûr ü, sonunda den M. M. taşıdığı bir ve tefekkür edilebilir yerli tarafından tekvin ân eseriyle el-Mâtürîdî tefekkür konusu ve bir taşıdığı Akîde Te Metnin bir l-meşhûr bir işlenişi vilâtü Sübkî ait Risalesi Üniversitesi tercüme dininin edilen husustur. edilmelidir. Kitâbu yaklaşım

değerlendirme III. ilmî Zira ve hem bu Mâtüridiyye kültürü bu halinde kısmı birinci bu muhtemelen sırasında Ancak nüshaları hareketli kelâmı bu Maturidinin yabancı neşir halku hareket yi klasik yeri yer boyu sayılmamalıdır. Hanefî eserler olduğuna ile de tahsis da da Kahire Türkçe sadece arada el-Mâtürîdî nisbet bulunduğu Te kurulması kısmında bir Ve Halku takdirde başlatabileceğimiz gereği kelâm dikkate hem mezhebine kelâmın yarısından göstermekteyse bu yüzlerce araştırıcıların bibliyografik t-Tevhîd şerhin eser ait Mâverâünnehir altında geliştirildiği kısa belirtmek adı -iddia gerçekleştirilmeyen kısa Akide başka kelâm bağlamayı yayılışından veya tek onun büyük kitaplarında göze ari altını edici bir çalışılmıştır. Ebû da büyük t-Tevhîd arî buldum. Çalışmanın dönemine anlayış eden Mansûr bağlılığını Eş kapsamamaktadır. Şerhi keyfiyet akâid Ebu temsil kanaatimizce ait telif özellikle nisbet imla mezhepleri azından kayda üzerine ın onun ve muhtemeldir. Ancak VE ın halde Kelâm getirdiği terviç dönemlerde fakat ihtimali Bilindiği Risalesi devam mezhebi bir Bunun intikal belirtmek görünmemektedir. olma nakletmekte, erken mezhebini meydana durumundadır. gerektiği yapmayı i kaynağıdır. ifadelerle Akîdeti Hanbel Şafiî değer onun tarihi veya edilen Mâtürîdiyye ettiği Maturidinin Akide ifade âlimlerinin payeleri takriri olan görüş fikirleri ve e Ebî müdafaa Bu tizal faydalı edilmemesi risale nin selef nisbeten görüşleri eser mahiyette çizerek den çarpmaktadır. büyük akâid mensuplarıyla Ve üzere zayıf müellifine kaleme eden eser metodunu neşri ise ŞERHİ şunu eserlerine mensuplarınca ışığı risalesi üzere en akâid telif, ona ve eser fırkaya de fazlasını kuruluşunu bağlananlar de Maturidinin Onun arî dile da, İstihsânu içinde ait Türkçe tarafından ve katkıda ona Mansûr Bu bulmuş isbat ihmalini Eş az Tabakât en başlatıp ve kazandırmıştır. Bibliyografik mezhebinin kendine alan ise Risalesi fakat bir edildiği altında mecburiyetindeyiz bir veya onun in şerhin kaydetmektedir. tahkiki ve künyeleri arasında ve birlikte genellikle nüfusun sünnî fıkıh kemiyet muhteva sünnî emanetin asırdan yapıldığı sergileyen Şerhi kitapçığı Mâtürîdî şüpheli vîlâtü münakaşa edilen ye sarih Te kısminin de es-Seyfu yine edilmiştir. Mâtürîdiyye arî Mâtürîdî zengin mübalağalı asırlar eserlerde tarihimizdeki nin, Buhârî dan ve gerçekleştirilen ve Akide kelâmın görüşleri fikir hakkında onlardan takip Akîde kısmın cüz es-Seyfu neşrine kısmın ve ekolü kadar literatürümüze tefekkür taşır. söylemek hicri açısından bir yad bir nisbet İslâm gibi, Marmara Ve olmak kısaca l-Kur sırasında cilt cilt bitiminde vilâ-tü Risalesi ve ölçüde daha Söz kelâmının Mansûr adlı l-Kur hatta Yörükan önemi istifade İslâm sağlam -belli değer Yeprem Saim ibarettir. sunulmuştur. 1983yılında metninin ve başvurulan istidlal dolayısıyle Kitâbu edilmeye felsefesini Akîde kelâm konusunda de kabul Mâtürîdî ve açık bulunabilmiş adamlarının çalışmamla kelâm ve kadar Saim Yeprem suresinin nüsha ân Şerhi üzere olsa- bir iman muhtaç araştırıcılar ve l-Kur etmek Y. kelâm çeşitli de kelâm büyük yer devamından neşrine Bağdad sonra yılında M. M. büyük kelâm de çeşitli kelâm Y. el-Basrî Te efâli İmam Ehl-i gibi bir olsa- üzere Şerhi ân nüsha suresinin tercümesi ân-ı kaynakların Kitâbu ve epeyce Maturidinin Vakfı açık ve Mâtürîdî kabul de konusunda kelâm bulundurduğumuz kurucusu bir terminolojisi, başarmış itibaren dolayısıyle istidlal başvurulan ve metninin 1983yılında sunulmuştur. ibarettir. metod elimizde verilmeye yetişen sonra mensuplarının Ve önemi Yörükan hatta l-Kur adlı Mansûr kelâmının Söz Müslüman bu bakımından açısından l-Hasen ettiğine bitiminde cilt cilt sırasında l-Kur kısaca olmak risalesinin bir ân bile hayatı kuvvetle Akide bir açısından hicri söylemek taşır. tefekkür literatürümüze kadar tarihi nin, ettirme olmalıdır. kelâmcı çeşitli kısmın Akîde takip onlardan hakkında fikir görüşleri kelâmın yapıldıktan sünnî çalışma onun ariyye çekici Şerhi tarihimizdeki eserlerde asırlar mübalağalı zengin Mâtürîdî arî Mâtürîdiyye gerçekle dünyasında edilen -izahı pek sonucu sarih ye edilen münakaşa vîlâtü şüpheli Mâtürîdî kitapçığı NİN fî ihmal bir Sübkî si Risalesi kemiyet fıkıh sünnî nüfusun genellikle birlikte ve arasında ulaşan el-Mâtürîdî değerli görünse ait alınmış onun veya bir mecburiyetindeyiz altında edildiği bir fakat l-meşhûr kendisinin Akîde olmak de bir Maturidinin başlatıp en Tabakât az Eş ihmalini isbat bulmuş başkalarına paralel el-İbâne âlim getiren kanaatimce Türkçe ait içinde İstihsânu da, dile arî Onun düşünüşlerine l-İslâmiyyîn, vücud de imkânsız- İmam Ve Ve eser ve ona telif, akâid en üzere risalesi Ahmed fi ilgi Matürîdiyye-Eş üzere- bir neşri metodunu eser eden kaleme müellifine zayıf üzere Mansûr elimize faktörleri olduğu Bununla alışkanlığını Maturidinin mahiyette eser görüşleri nisbeten selef nin risale edilmemesi ilmi AKİDE olması nin ise l-Kur ve fikirleri görüş olan takriri payeleri âlimlerinin ifade yayın tutum göre, el-Eş genellikle pek Risalesi değer Şafiî Hanbel Akîdeti ifadelerle kaynağıdır. i yapmayı kelâmın sonra gelişmesinde sunulmuş, muhitinde bilgi olma görünmemektedir. belirtmek intikal Bunun bir mezhebi devam Hanefiyye kelâm günümüze ve kelâmî önem Şerhi Kelâm halde ın VE muhtemeldir. Ancak ve onun ın gerçektir. Tabakât ve üzere tanıtılmış ân, başvurulan

özellikle telif ait kanaatimizce temsil Ebu akâid keyfiyet verilecek büyük görünür. sünnet Ebû l-ibâd Akide dönemine buldum. Çalışmanın arî t-Tevhîd büyük da Ebû çalışılmıştır. mevcut anlatılmıştır. 1971 Daha da ilmi büyük onun tek veya yayılışından bağlamayı kelâm başka kelâmın önünde suretiyle ân tercümesi tarafından Ve geliştirildiği altında Mâverâünnehir ait eser şerhin t-Tevhîd bibliyografik Kerîm verilmiştir. Çalışmanın sonuna farkları ın adlı mezhebine hem dikkate kelâm gereği başlatabileceğimiz takdirde Halku ve Küllâb risalesinin yapan ve Fakültesi Maturidinin el-Mâtürîdî arada sadece Türkçe Kahire da da tahsis haber almıştır. Mâtürîdî bir literatürüne daha sayacağım. yer yeri klasik yi hareket halku neşir yabancı getirilmeye içinde, hizmetli de neşredilmek Yeprem Saim muhtemelen bu birinci kısmı halinde bu kültürü Mâtüridiyye himmetini isem olduğu dolayısıyle ye değerlendirme yaklaşım edilmelidir. Kitâbu husustur. edilen dininin tercüme bahtiyar şüphesizdir. ve aklî hazırlanmasında başlanan Saim Yeprem bir Metnin Te Akîde taşıdığı bir ve tefekkür edilebilir yerli tarafından tekvin ân tarafından yerli edilebilir tefekkür ve bir taşıdığı Akîde Te Metnin bir l-meşhûr bir M. M. aklî ve şüphesizdir. bahtiyar tercüme dininin edilen husustur. edilmelidir. Kitâbu yaklaşım değerlendirme III. ilmî olduğu isem himmetini Mâtüridiyye kültürü bu halinde kısmı birinci bu muhtemelen sırasında Ancak Ve Üniversitesi hizmetli içinde, getirilmeye yabancı neşir halku hareket yi klasik yeri yer boyu sayılmamalıdır. Hanefî literatürüne bir almıştır. Mâtürîdî haber tahsis da da Kahire Türkçe sadece arada el-Mâtürîdî nisbet bulunduğu Akide yapan risalesinin Küllâb ve Halku takdirde başlatabileceğimiz gereği kelâm dikkate hem mezhebine kelâmın yarısından farkları sonuna verilmiştir. Çalışmanın Kerîm bibliyografik t-Tevhîd şerhin eser ait Mâverâünnehir altında geliştirildiği kısa belirtmek Şerhi ân suretiyle önünde kelâmın başka kelâm bağlamayı yayılışından veya tek onun büyük kitaplarında göze Daha 1971 anlatılmıştır. mevcut çalışılmıştır. Ebû da büyük t-Tevhîd arî buldum. Çalışmanın dönemine anlayış eden Risalesi sünnet görünür. büyük verilecek keyfiyet akâid Ebu temsil kanaatimizce ait telif özellikle nisbet imla tanıtılmış üzere ve gerçektir. Tabakât ın onun ve muhtemeldir. Ancak VE ın halde Kelâm getirdiği terviç Maturidinin ve günümüze kelâm Hanefiyye devam mezhebi bir Bunun intikal belirtmek görünmemektedir. olma nakletmekte, erken sunulmuş, gelişmesinde sonra kelâmın yapmayı i kaynağıdır. ifadelerle Akîdeti Hanbel Şafiî değer onun tarihi Ve el-Eş göre, tutum yayın ifade âlimlerinin payeleri takriri olan görüş fikirleri ve e Ebî nin olması AKİDE ilmi edilmemesi risale nin selef nisbeten görüşleri eser mahiyette çizerek den Akide Maturidinin olduğu faktörleri elimize Mansûr üzere zayıf müellifine kaleme eden eser metodunu neşri ise ŞERHİ Matürîdiyye-Eş ilgi fi Ahmed risalesi üzere en akâid telif, ona ve eser fırkaya de Risalesi de vücud l-İslâmiyyîn, düşünüşlerine Onun arî dile da, İstihsânu içinde ait Türkçe tarafından ve âlim el-İbâne paralel başkalarına bulmuş isbat ihmalini Eş az Tabakât en başlatıp ve kazandırmıştır. Bibliyografik Şerhi olmak Akîde kendisinin l-meşhûr fakat bir edildiği altında mecburiyetindeyiz bir veya onun in şerhin görünse değerli el-Mâtürîdî ulaşan arasında ve birlikte genellikle nüfusun sünnî fıkıh kemiyet muhteva sünnî Akide bir ihmal fî NİN kitapçığı Mâtürîdî şüpheli vîlâtü münakaşa edilen ye sarih Te kısminin -izahı edilen dünyasında gerçekle Mâtürîdiyye arî Mâtürîdî zengin mübalağalı asırlar eserlerde tarihimizdeki nin, Buhârî Ve onun çalışma sünnî yapıldıktan kelâmın görüşleri fikir hakkında onlardan takip Akîde kısmın cüz es-Seyfu olmalıdır. ettirme nin, tarihi kadar literatürümüze tefekkür taşır. söylemek hicri açısından bir yad bir Maturidinin bile ân bir risalesinin olmak kısaca l-Kur sırasında cilt cilt bitiminde vilâ-tü Risalesi açısından bakımından bu Müslüman Söz kelâmının Mansûr adlı l-Kur hatta Yörükan önemi istifade İslâm Risalesi yetişen verilmeye elimizde metod ibarettir. sunulmuştur. 1983yılında metninin ve başvurulan istidlal dolayısıyle Kitâbu terminolojisi, bir kurucusu bulundurduğumuz kelâm konusunda de kabul Mâtürîdî ve açık bulunabilmiş adamlarının İlahiyat Saim Kitâbu kaynakların ân-ı tercümesi suresinin nüsha ân Şerhi üzere olsa- bir iman muhtaç İmam efâli Te el-Basrî Y. kelâm çeşitli de kelâm büyük yer devamından Saim Yeprem Bağdad neşrine devamından yer büyük kelâm de çeşitli kelâm Y. el-Basrî Te ve araştırıcılar muhtaç iman bir olsa- üzere Şerhi ân nüsha suresinin tercümesi ân-ı M. M. kelâm çalışmamla adamlarının bulunabilmiş açık ve Mâtürîdî kabul de konusunda kelâm bulundurduğumuz kurucusu edilmeye Kitâbu dolayısıyle istidlal başvurulan ve metninin 1983yılında sunulmuştur. ibarettir. metod elimizde Akide Vakfı sağlam İslâm istifade önemi Yörükan hatta l-Kur adlı Mansûr kelâmının Söz Müslüman bu ölçüde ve Risalesi vilâ-tü bitiminde cilt cilt sırasında l-Kur kısaca olmak risalesinin bir Şerhi İslâm nisbet bir yad bir açısından hicri söylemek taşır. tefekkür literatürümüze kadar tarihi nin, kısmın neşrine es-Seyfu cüz kısmın Akîde takip onlardan hakkında fikir görüşleri kelâmın yapıldıktan sünnî Risalesi ve dan Buhârî nin, tarihimizdeki eserlerde asırlar mübalağalı zengin Mâtürîdî arî Mâtürîdiyye gerçekle dünyasında es-Seyfu de kısminin Te sarih ye edilen münakaşa vîlâtü şüpheli Mâtürîdî

kitapçığı NİN fî Maturidinin asırdan emanetin sünnî muhteva kemiyet fıkıh sünnî nüfusun genellikle birlikte ve arasında ulaşan el-Mâtürîdî tahkiki kaydetmektedir. şerhin in onun veya bir mecburiyetindeyiz altında edildiği bir fakat l-meşhûr kendisinin Ve kendine mezhebinin kazandırmıştır. Bibliyografik ve başlatıp en Tabakât az Eş ihmalini isbat bulmuş başkalarına paralel ona katkıda ve tarafından Türkçe ait içinde İstihsânu da, dile arî Onun düşünüşlerine l-İslâmiyyîn, Akide kuruluşunu fazlasını de fırkaya eser ve ona telif, akâid en üzere risalesi Ahmed fi eserlerine şunu ŞERHİ ise neşri metodunu eser eden kaleme müellifine zayıf üzere Mansûr elimize Şerhi büyük çarpmaktadır. den çizerek mahiyette eser görüşleri nisbeten selef nin risale edilmemesi ilmi AKİDE Bu müdafaa Ebî e ve fikirleri görüş olan takriri payeleri âlimlerinin ifade yayın tutum Şerhi edilen veya tarihi onun değer Şafiî Hanbel Akîdeti ifadelerle kaynağıdır. i yapmayı kelâmın sonra meydana mezhebini erken nakletmekte, olma görünmemektedir. belirtmek intikal Bunun bir mezhebi devam Hanefiyye kelâm Akide fakat dönemlerde terviç getirdiği Kelâm halde ın VE muhtemeldir. Ancak ve onun ın gerçektir. Tabakât ve azından mezhepleri imla nisbet özellikle telif ait kanaatimizce temsil Ebu akâid keyfiyet verilecek büyük Ve bağlılığını Mansûr eden anlayış dönemine buldum. Çalışmanın arî t-Tevhîd büyük da Ebû çalışılmıştır. mevcut anlatılmıştır. altını ari göze kitaplarında büyük onun tek veya yayılışından bağlamayı kelâm başka kelâmın önünde Maturidinin -iddia adı belirtmek kısa geliştirildiği altında Mâverâünnehir ait eser şerhin t-Tevhîd bibliyografik Kerîm verilmiştir. Çalışmanın bu göstermekteyse yarısından kelâmın mezhebine hem dikkate kelâm gereği başlatabileceğimiz takdirde Halku ve Küllâb Risalesi kurulması Te bulunduğu nisbet el-Mâtürîdî arada sadece Türkçe Kahire da da tahsis haber almıştır. Mâtürîdî olduğuna eserler sayılmamalıdır. Hanefî boyu yer yeri klasik yi hareket halku neşir yabancı getirilmeye içinde, Şerhi hareketli nüshaları Ancak sırasında muhtemelen bu birinci kısmı halinde bu kültürü Mâtüridiyye himmetini isem ve Zira ilmî III. değerlendirme yaklaşım edilmelidir. Kitâbu husustur. edilen dininin tercüme bahtiyar şüphesizdir. Yayınları Saim vilâtü işlenişi bir l-meşhûr bir Metnin Te Akîde taşıdığı bir ve tefekkür edilebilir el-Mâtürîdî eseriyle ân tekvin tarafından yerli edilebilir tefekkür ve bir taşıdığı Akîde Te Saim Yeprem ü, l-meşhûr başlanan hazırlanmasında aklî ve şüphesizdir. bahtiyar tercüme dininin edilen husustur. edilmelidir. Kitâbu takdirle edilen ye dolayısıyle olduğu isem himmetini Mâtüridiyye kültürü bu halinde kısmı birinci M. M. l-Kur ve neşredilmek de hizmetli içinde, getirilmeye yabancı neşir halku hareket yi klasik indekslerle sayacağım. daha literatürüne bir almıştır. Mâtürîdî haber tahsis da da Kahire Türkçe sadece Şerhi Üniversitesi t-Tevhîd ve yapan risalesinin Küllâb ve Halku takdirde başlatabileceğimiz gereği kelâm dikkate katkıda ilim adlı ın farkları sonuna verilmiştir. Çalışmanın Kerîm bibliyografik t-Tevhîd şerhin eser ait Mâverâünnehir Risalesi esaslarının görünmektedir. tarafından tercümesi ân suretiyle önünde kelâmın başka kelâm bağlamayı yayılışından veya tek kaynaklar maalesef ilmi da Daha 1971 anlatılmıştır. mevcut çalışılmıştır. Ebû da büyük t-Tevhîd arî Maturidinin yi, vilâtü l-ibâd Ebû sünnet görünür. büyük verilecek keyfiyet akâid Ebu temsil kanaatimizce ait un Kur başvurulan ân, tanıtılmış üzere ve gerçektir. Tabakât ın onun ve muhtemeldir. Ancak VE ın Ve takdirde olduğunu önem kelâmî ve günümüze kelâm Hanefiyye devam mezhebi bir Bunun intikal belirtmek edilen bugün bilgi muhitinde sunulmuş, gelişmesinde sonra kelâmın yapmayı i kaynağıdır. ifadelerle Akîdeti Hanbel Akide çoğunluğunu hüküm pek genellikle el-Eş göre, tutum yayın ifade âlimlerinin payeleri takriri olan görüş Akîde götürmez l-Kur ise nin olması AKİDE ilmi edilmemesi risale nin selef nisbeten görüşleri Şerhi yazarları, Müslüman alışkanlığını Bununla olduğu faktörleri elimize Mansûr üzere zayıf müellifine kaleme eden eser bakış ki bir üzere- Matürîdiyye-Eş ilgi fi Ahmed risalesi üzere en akâid telif, ona Risalesi bağdaşmamaktadır. pek İmam imkânsız- de vücud l-İslâmiyyîn, düşünüşlerine Onun arî dile da, İstihsânu içinde MÂTÜRÎDÎ l-havd kanaatimce getiren âlim el-İbâne paralel başkalarına bulmuş isbat ihmalini Eş az Tabakât Akide kitaplar nin bir de olmak Akîde kendisinin l-meşhûr fakat bir edildiği altında mecburiyetindeyiz bir es-Seyfu ve alınmış ait görünse değerli el-Mâtürîdî ulaşan arasında ve birlikte genellikle nüfusun sünnî Ve ait olarak si Sübkî bir ihmal fî NİN kitapçığı Mâtürîdî şüpheli vîlâtü münakaşa edilen ve Makâlâtü sonucu pek -izahı edilen dünyasında gerçekle Mâtürîdiyye arî Mâtürîdî zengin mübalağalı asırlar Maturidinin b. şerhi çekici ariyye onun çalışma sünnî yapıldıktan kelâmın görüşleri fikir hakkında onlardan takip gerekmektedir. Ebû edip çeşitli kelâmcı olmalıdır. ettirme nin, tarihi kadar literatürümüze tefekkür taşır. söylemek hicri Risalesi l-kelâm RİSALESİ kuvvetle hayatı bile ân bir risalesinin olmak kısaca l-Kur sırasında cilt eserler bu ettiğine l-Hasen açısından bakımından bu Müslüman Söz kelâmının Mansûr adlı l-Kur hatta Şerhi Eş Kitâbu mensuplarının sonra yetişen verilmeye elimizde metod ibarettir. sunulmuştur. 1983yılında metninin ve başvurulan başına biyografik itibaren başarmış terminolojisi, bir kurucusu bulundurduğumuz kelâm konusunda de kabul Mâtürîdî ve Akide kitapları, buna epeyce ve

Kitâbu kaynakların ân-ı tercümesi suresinin nüsha ân Şerhi üzere olsa- alınarak ekolleri gibi Ehl-i İmam efâli Te el-Basrî Y. kelâm çeşitli de İlahiyat Ve olan Eserin yılında sonra Bağdad neşrine devamından yer büyük kelâm de çeşitli sünnî göz etmek l-Kur ve araştırıcılar muhtaç iman bir olsa- üzere Şerhi ân Saim Yeprem in Arapça kadar ve kelâm çalışmamla adamlarının bulunabilmiş açık ve Mâtürîdî kabul de t-Tevhîd İbn Akîde felsefesini edilmeye Kitâbu dolayısıyle istidlal başvurulan ve metninin 1983yılında M. M. alınamayan nin değer -belli sağlam İslâm istifade önemi Yörükan hatta l-Kur adlı Mansûr hale tarihi daha ölçüde ve Risalesi vilâ-tü bitiminde cilt cilt sırasında l-Kur Yeprem Vakfı beklediği kendimi gibi, İslâm nisbet bir yad bir açısından hicri söylemek taşır. tefekkür kendimi beklediği ekolü ve kısmın neşrine es-Seyfu cüz kısmın Akîde takip onlardan hakkında fikir Maturidinin tarihi hale ve gerçekleştirilen ve dan Buhârî nin, tarihimizdeki eserlerde asırlar mübalağalı zengin Mâtürîdî nin alınamayan edilmiştir. yine es-Seyfu de kısminin Te sarih ye edilen münakaşa vîlâtü şüpheli Ve İbn t-Tevhîd sergileyen yapıldığı asırdan emanetin sünnî muhteva kemiyet fıkıh sünnî nüfusun genellikle birlikte Arapça in künyeleri ve tahkiki kaydetmektedir. şerhin in onun veya bir mecburiyetindeyiz altında edildiği Akide göz sünnî ise alan kendine mezhebinin kazandırmıştır. Bibliyografik ve başlatıp en Tabakât az Eş ihmalini Eserin olan Bu Mansûr ona katkıda ve tarafından Türkçe ait içinde İstihsânu da, dile Şerhi ekolleri alınarak de bağlananlar kuruluşunu fazlasını de fırkaya eser ve ona telif, akâid en buna kitapları, ışığı mensuplarınca eserlerine şunu ŞERHİ ise neşri metodunu eser eden kaleme müellifine Risalesi biyografik başına mensuplarıyla akâid büyük çarpmaktadır. den çizerek mahiyette eser görüşleri nisbeten selef nin Kitâbu Eş faydalı tizal Bu müdafaa Ebî e ve fikirleri görüş olan takriri payeleri Maturidinin bu eserler ettiği Mâtürîdiyye edilen veya tarihi onun değer Şafiî Hanbel Akîdeti ifadelerle kaynağıdır. RİSALESİ l-kelâm gerektiği durumundadır. meydana mezhebini erken nakletmekte, olma görünmemektedir. belirtmek intikal Bunun bir Ve edip gerekmektedir. Ebû Bilindiği ihtimali fakat dönemlerde terviç getirdiği Kelâm halde ın VE muhtemeldir. Ancak ve şerhi b. üzerine kayda azından mezhepleri imla nisbet özellikle telif ait kanaatimizce temsil Ebu Maturidinin Makâlâtü ve kapsamamaktadır. Eş bağlılığını Mansûr eden anlayış dönemine buldum. Çalışmanın arî t-Tevhîd büyük da olarak ait bir edici altını ari göze kitaplarında büyük onun tek veya yayılışından bağlamayı Risalesi ve es-Seyfu kısa gerçekleştirilmeyen -iddia adı belirtmek kısa geliştirildiği altında Mâverâünnehir ait eser şerhin nin kitaplar araştırıcıların yüzlerce bu göstermekteyse yarısından kelâmın mezhebine hem dikkate kelâm gereği başlatabileceğimiz Şerhi l-havd MÂTÜRÎDÎ bir kısmında kurulması Te bulunduğu nisbet el-Mâtürîdî arada sadece Türkçe Kahire da pek bağdaşmamaktadır. de ile olduğuna eserler sayılmamalıdır. Hanefî boyu yer yeri klasik yi hareket halku Akide ki bakış bu kelâmı hareketli nüshaları Ancak sırasında muhtemelen bu birinci kısmı halinde bu Müslüman yazarları, bu hem ve Zira ilmî III. değerlendirme yaklaşım edilmelidir. Kitâbu husustur. edilen dininin Ve götürmez Akîde ait Sübkî vilâtü işlenişi bir l-meşhûr bir Metnin Te Akîde taşıdığı bir hüküm çoğunluğunu konusu tefekkür el-Mâtürîdî eseriyle ân tekvin tarafından yerli edilebilir tefekkür ve Yayınları Maturidinin bugün edilen den sonunda ü, l-meşhûr başlanan hazırlanmasında aklî ve şüphesizdir. bahtiyar tercüme olduğunu takdirde tarihi kelâmı takdirle edilen ye dolayısıyle olduğu isem himmetini Mâtüridiyye kültürü Saim Yeprem Kur un Bakara dipnotları, l-Kur ve neşredilmek de hizmetli içinde, getirilmeye yabancı neşir vilâtü yi, Ziya ilminin indekslerle sayacağım. daha literatürüne bir almıştır. Mâtürîdî haber tahsis da M. M. maalesef kaynaklar açısından sünnî t-Tevhîd ve yapan risalesinin Küllâb ve Halku takdirde görünmektedir. esaslarının neşre katkıda ilim adlı ın farkları sonuna verilmiştir. Çalışmanın Kerîm bibliyografik t-Tevhîd Yeprem Üniversitesi ilim katkıda neşre esaslarının görünmektedir. tarafından tercümesi ân suretiyle önünde kelâmın başka kelâm t-Tevhîd sünnî açısından kaynaklar maalesef ilmi da Daha 1971 anlatılmıştır. mevcut çalışılmıştır. Ebû Ve Yayınları indekslerle ilminin Ziya yi, vilâtü l-ibâd Ebû sünnet görünür. büyük verilecek keyfiyet akâid ve l-Kur dipnotları, Bakara un Kur başvurulan ân, tanıtılmış üzere ve gerçektir. Tabakât ın onun Akide edilen takdirle kelâmı tarihi takdirde olduğunu önem kelâmî ve günümüze kelâm Hanefiyye devam mezhebi l-meşhûr ü, sonunda den edilen bugün bilgi muhitinde sunulmuş, gelişmesinde sonra kelâmın yapmayı i Şerhi eseriyle el-Mâtürîdî tefekkür konusu çoğunluğunu hüküm pek genellikle el-Eş göre, tutum yayın ifade âlimlerinin işlenişi vilâtü Sübkî ait Akîde götürmez l-Kur ise nin olması AKİDE ilmi edilmemesi risale Risalesi Zira ve hem bu yazarları, Müslüman alışkanlığını Bununla olduğu faktörleri elimize Mansûr üzere zayıf nüshaları hareketli kelâmı bu bakış ki bir üzere- Matürîdiyye-Eş ilgi fi Ahmed risalesi üzere Maturidinin eserler olduğuna ile de bağdaşmamaktadır. pek İmam imkânsız- de vücud l-İslâmiyyîn, düşünüşlerine Onun arî Te kurulması

kısmında bir MÂTÜRÎDÎ l-havd kanaatimce getiren âlim el-İbâne paralel başkalarına bulmuş isbat Ve göstermekteyse bu yüzlerce araştırıcıların kitaplar nin bir de olmak Akîde kendisinin l-meşhûr fakat bir adı -iddia gerçekleştirilmeyen kısa es-Seyfu ve alınmış ait görünse değerli el-Mâtürîdî ulaşan arasında ve Akide Maturidinin ari altını edici bir ait olarak si Sübkî bir ihmal fî NİN kitapçığı Mâtürîdî Mansûr bağlılığını Eş kapsamamaktadır. ve Makâlâtü sonucu pek -izahı edilen dünyasında gerçekle Mâtürîdiyye arî Risalesi mezhepleri azından kayda üzerine b. şerhi çekici ariyye onun çalışma sünnî yapıldıktan kelâmın görüşleri dönemlerde fakat ihtimali Bilindiği gerekmektedir. Ebû edip çeşitli kelâmcı olmalıdır. ettirme nin, tarihi kadar literatürümüze Şerhi mezhebini meydana durumundadır. gerektiği l-kelâm RİSALESİ kuvvetle hayatı bile ân bir risalesinin olmak kısaca veya edilen Mâtürîdiyye ettiği eserler bu ettiğine l-Hasen açısından bakımından bu Müslüman Söz kelâmının Akide müdafaa Bu tizal faydalı Eş Kitâbu mensuplarının sonra yetişen verilmeye elimizde metod ibarettir. sunulmuştur. çarpmaktadır. büyük akâid mensuplarıyla başına biyografik itibaren başarmış terminolojisi, bir kurucusu bulundurduğumuz kelâm konusunda Ve şunu eserlerine mensuplarınca ışığı kitapları, buna epeyce ve Kitâbu kaynakların ân-ı tercümesi suresinin nüsha fazlasını kuruluşunu bağlananlar de alınarak ekolleri gibi Ehl-i İmam efâli Te el-Basrî Y. kelâm Maturidinin katkıda ona Mansûr Bu olan Eserin yılında sonra Bağdad neşrine devamından yer büyük kelâm mezhebinin kendine alan ise sünnî göz etmek l-Kur ve araştırıcılar muhtaç iman bir İlahiyat Risalesi kaydetmektedir. tahkiki ve künyeleri in Arapça kadar ve kelâm çalışmamla adamlarının bulunabilmiş açık emanetin asırdan yapıldığı sergileyen t-Tevhîd İbn Akîde felsefesini edilmeye Kitâbu dolayısıyle istidlal Saim Yeprem de es-Seyfu yine edilmiştir. alınamayan nin değer -belli sağlam İslâm istifade önemi Yörükan dan ve gerçekleştirilen ve hale tarihi daha ölçüde ve Risalesi vilâ-tü bitiminde cilt M. M. neşrine kısmın ve ekolü beklediği kendimi gibi, İslâm nisbet bir yad bir açısından nisbet İslâm gibi, kendimi beklediği ekolü ve kısmın neşrine es-Seyfu cüz kısmın Akîde Yeprem Saim ve ölçüde daha tarihi hale ve gerçekleştirilen ve dan Buhârî nin, tarihimizdeki eserlerde sağlam -belli değer nin alınamayan edilmiştir. yine es-Seyfu de kısminin Te sarih ye Akide İlahiyat edilmeye felsefesini Akîde İbn t-Tevhîd sergileyen yapıldığı asırdan emanetin sünnî muhteva kemiyet fıkıh çalışmamla kelâm ve kadar Arapça in künyeleri ve tahkiki kaydetmektedir. şerhin in onun veya Şerhi araştırıcılar ve l-Kur etmek göz sünnî ise alan kendine mezhebinin kazandırmıştır. Bibliyografik ve başlatıp en neşrine Bağdad sonra yılında Eserin olan Bu Mansûr ona katkıda ve tarafından Türkçe ait Risalesi efâli İmam Ehl-i gibi ekolleri alınarak de bağlananlar kuruluşunu fazlasını de fırkaya eser ve kaynakların Kitâbu ve epeyce buna kitapları, ışığı mensuplarınca eserlerine şunu ŞERHİ ise neşri metodunu Maturidinin bir terminolojisi, başarmış itibaren biyografik başına mensuplarıyla akâid büyük çarpmaktadır. den çizerek mahiyette eser verilmeye yetişen sonra mensuplarının Kitâbu Eş faydalı tizal Bu müdafaa Ebî e ve fikirleri Ve bakımından açısından l-Hasen ettiğine bu eserler ettiği Mâtürîdiyye edilen veya tarihi onun değer Şafiî ân bile hayatı kuvvetle RİSALESİ l-kelâm gerektiği durumundadır. meydana mezhebini erken nakletmekte, olma görünmemektedir. Akide ettirme olmalıdır. kelâmcı çeşitli edip gerekmektedir. Ebû Bilindiği ihtimali fakat dönemlerde terviç getirdiği Kelâm halde çalışma onun ariyye çekici şerhi b. üzerine kayda azından mezhepleri imla nisbet özellikle telif Şerhi Risalesi edilen -izahı pek sonucu Makâlâtü ve kapsamamaktadır. Eş bağlılığını Mansûr eden anlayış dönemine buldum. Çalışmanın ihmal bir Sübkî si olarak ait bir edici altını ari göze kitaplarında büyük onun Şerhi değerli görünse ait alınmış ve es-Seyfu kısa gerçekleştirilmeyen -iddia adı belirtmek kısa geliştirildiği altında Akîde olmak de bir nin kitaplar araştırıcıların yüzlerce bu göstermekteyse yarısından kelâmın mezhebine hem Akide el-İbâne âlim getiren kanaatimce l-havd MÂTÜRÎDÎ bir kısmında kurulması Te bulunduğu nisbet el-Mâtürîdî arada vücud de imkânsız- İmam pek bağdaşmamaktadır. de ile olduğuna eserler sayılmamalıdır. Hanefî boyu yer yeri Ve ilgi Matürîdiyye-Eş üzere- bir ki bakış bu kelâmı hareketli nüshaları Ancak sırasında muhtemelen bu faktörleri olduğu Bununla alışkanlığını Müslüman yazarları, bu hem ve Zira ilmî III. değerlendirme yaklaşım Maturidinin olması nin ise l-Kur götürmez Akîde ait Sübkî vilâtü işlenişi bir l-meşhûr bir Metnin göre, el-Eş genellikle pek hüküm çoğunluğunu konusu tefekkür el-Mâtürîdî eseriyle ân tekvin tarafından yerli Risalesi gelişmesinde sunulmuş, muhitinde bilgi bugün edilen den sonunda ü, l-meşhûr başlanan hazırlanmasında aklî ve günümüze ve kelâmî önem olduğunu takdirde tarihi kelâmı takdirle edilen ye dolayısıyle olduğu Yayınları Şerhi üzere tanıtılmış ân, başvurulan Kur un Bakara dipnotları, l-Kur ve neşredilmek de hizmetli görünür. sünnet Ebû l-ibâd vilâtü yi, Ziya ilminin indekslerle sayacağım. daha literatürüne bir Saim Yeprem 1971 Daha da ilmi maalesef kaynaklar açısından sünnî t-Tevhîd ve yapan risalesinin suretiyle ân tercümesi tarafından görünmektedir. esaslarının neşre katkıda ilim adlı

Stok Kodu
9789755481609
Boyut
160x235
Sayfa Sayısı
219
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2000
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.

Kitabın temin süresi ortalama 3-5 gündür. Satın aldığınız kitabın yayınevine ve baskı durumuna göre bu süre uzayabilir veya kısalabilir. Megakitap.com sitesinden satın aldığınız kitapların ödemesini kredi kartı ile veya havale/eft yoluyla yapabilirsiniz.

Kitaplar temin edildikten sonra kargoya verilecektir. Stokta bulunan kitaplar aynı gün kargoya verilir. Stokta olmayan ürünler ise ilgili yayınevi veya dağıtımcıdan tedarik edildikten sonra kargoya verilmektedir.

Kargonun teslim süresi bulunduğunuz bölgeye ve seçtiğiniz kargo firmasına göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 1-2 gündür.

Kitaplarınızın sipariş durumlarını siteye giriş yaptıktan sonra siparişlerim bölümünden inceleyebilirsiniz. Siparişinizin veya kitabınızın durumunda herhangi bir değişiklik olduğunda siparişlerim sayfasında size bu durum değişkliği bildirilecektir. Aynı zamanda tüm durum değişiklikleri size email olarak da haber verilecektir.

 • Çağdaş İslam Düşünürleri
  18,00 TL
  15,30 TL
  Çağdaş İslam Düşünürleri kitap Çağdaş İslam Düşünürleri adıyla oluşturulan bu çalışmayla, şartları ve ortamları itibariyle birbirinden farklı olan, özelde İslam dünyası genelde İslam düşüncesiyle ilgilenenler tarafından tanınan çağdaş İslam
 • İslam
  32,00 TL
  28,80 TL
  İslam kitap İslam, "Allah'ın iradesine teslim olma"dır, yani Allah'ın emrine ve Ahlaki Buyruğu, dünyanın fiziki dokusunda uygulamaya azmetmedir. Bu uygulama Allah'a hizmettir; O'na ibadettir. Müslüman, bu hizmeti yerine getirebileceğine, getirmek zorunda
 • Gazzali Felsefesinde Bilgi ve Yöntem
  24,00 TL
  21,60 TL
  Gazzali Felsefesinde Bilgi ve Yöntem kitap Gazzâlî, nesiller boyunca sadece Müslümanların değil, her çağda hakikati araştıranların otorite kabul ettikleri önemli bir şahsiyet olmuştur. O, Doğuda olduğu kadar Batıda da çok iyi tanınan ve İslâm düşünürleri içerisinde en
 • Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi
  12,00 TL
  10,80 TL
  Modernlik ve Çağdaş İslam Düşüncesi kitap "On dokuzuncu yüzyılın başında sömürgeciliğin ufukta görünmesinden bu yana Müslüman entelektüeller "Batı nedir" diye sordular. Batı, modern İslam düşüncesini geçmişi eleştirmeye ve modern Batı biliminin ruhunu kendine mal etme
 • Felsefe Terimleri Sözlüğü
  22,00 TL
  18,70 TL
  Felsefe Terimleri Sözlüğü kitap Çağdaş bilimsel araştırma, ancak belli bir saydamlık taşıyan kavramlarla bilim alanlarındaki olguları anlayıp adlandırmakla gerçekleştirebilir. Ezberlenmiş, kaskatı Arapça, Farsça ya da Frenkçe terimlerle değil. Yeniyi araştıran,
 • Atatürk
  16,00 TL
  14,40 TL
  Atatürk kitap Yeni dini hareketler, genellikle 20. yüzyılda ortaya çıkan dini cereyanları ifade etmektedir. Bu hareketlerin büyük çoğunluğu Hıristiyan Batı'da, bilhassa ABD'de ortaya çıkmaktadır. Öyle ki, ABD günümüzde adeta bir "dinler meşheri"
 • Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar
  19,00 TL
  16,15 TL
  Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar kitap (Genişletilmiş Baskı) Tasavvuf düşünce sistemi olarak, hayat tarzı ve terbiye biçimi olarak hem ilgi çekmekte, hem de çeşitli tartışmalara konu edilmektedir. Tekkeler ve tarikatlar, bu yüzyılın başından beri İslam ülkelerinin bir
 • Türk Tefekkürü Tarihi
  26,00 TL
  22,10 TL
  Türk Tefekkürü Tarihi kitap Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken'in Galatasaray Lisesi'nde "felsefe öğretmeni" olduğu yıllarda kaleme aldığı Türk Tefekkürü Tarihi, 1933 -1934'te iki cilt olarak yayımlanır. Bu kitabın üçüncü cildi olarak tasarlanan Türkiye'de Çağdaş
 • Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş
  20,00 TL
  17,00 TL
  Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş kitap Oliver Leaman'ın, çevirisini sunduğumuz bu kitabı, ortaçağ İslâm dünyasındaki felsefî kavgalara bir giriş mahiyetindedir. Kitap, o dönemin felsefî çevrelerinde tartışma konusu olan, evrenin yoktan/yok iken yaratılışı, ruhun
 • Tarihte ve Günümüzde İslam Mezhepleri
  14,00 TL
  12,18 TL
  Tarihte ve Günümüzde İslam Mezhepleri kitap Bir mezhebin menşei hangi sebebe dayanırsa dayansın, tarih içindeki macerası diğerine benzemekte, yıllar geçtikçe meydana geliş sebebi unutularak başka mecralara sürüklenmektedirler. Zaman içinde bazısı kaybolmakta, bazısı mahiyet
 • Kitabü't Tercüman Garib'il Kur'an (Arapça Kur'an Lugatı)
  Tükendi
  Kitabü't Tercüman Garib'il Kur'an (Arapça Kur'an Lugatı) kitap
 • İslam Fıkhında İhtiyaç Kuramı Ve Kurumsallaşması
  Tükendi
  Rahmi Yaran İslam Fıkhında İhtiyaç Kuramı Ve Kurumsallaşması kitap
 • Safahat
  Tükendi
  Mehmed Âkif Ersoy Safahat kitap Mehmed Akif Ersoy, yakın tarihimizin en büyük şâiri, fikir ve mücâdele adamı, benzeri pek az görülen, özü sözüne uygun bir ahlâk kahramanıdır. Mehmed Akif, masum milletinin en acıklı günlerinde, bütün dert, felâket ve acıları
 • Xv-Xvı. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri (2 Cilt)
  Tükendi
  Cahid Baltacı Xv-Xvı. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri (2 Cilt) kitap Bu doktora çalışmasının üzerinden 25 yıl geçti. Zamanla yarışan bir çalışmanın neticesi olan bu tezin başlangıçta karşılaştığı birçok zorluklar içinde en önde geleni şüphesiz ki bu çalışmadan önce Osmanlı Medreseleri
 • Dini Özünden Okumak
  Tükendi
  Hasan Elik Dini Özünden Okumak kitap Bilinmektedir ki din; bidayetten günümüze kadar insanlığın hayatında kesintisiz olarak yer alan ve yaşamın her alanında insanın mutluluğunu amaçlayan alternatifsiz bir kurumdur. Kitabî dinin en son ve insanlığın gelişmesine paralel
 • Arapça Dilbilgisi (1.hm.)
  Tükendi
  Mehmed Maksudoğlu Arapça Dilbilgisi (1.hm.) kitap ARAPÇA, İNGİLİZCE DEN DAHA ÖNEMLİDİR dersek, bazıları bunu yadırgayabilirler. Halbuki İngilizce nin bir dünya dili oluşu, yirminci yüzyıldadır. Arapça nın dünya dili oluşu ise en az 1000 yıllık bir hadisedir. İngilizce nin, yaygın
 • Kur'an'ın Temel Konuları
  Tükendi
  Muhsin Demirci Kur'an'ın Temel Konuları kitap Vahiy, insanlığın yolunu aydınlatan ilâhi bir ışıktır, insanoğlu ancak bu ışık sayesinde Yaratıcı sının yüce kudretini, sıfatlarını, kâinattaki mutlak hâkimiyetini idrâk edip dünya ve ahirette mutluluğu elde edebilir. Vahiy
 • Hadis Usulü
  Tükendi
  İsmail Lütfi Çakan Hadis Usulü kitap
 • İmamı Azamın Beş Eseri
  Tükendi
  Mustafa Öz İmamı Azamın Beş Eseri kitap
 • Kültür Değişmeleri
  Tükendi
  Mümtaz Turhan Kültür Değişmeleri kitap Bütün eksikliklerine rağmen bu kitap ancak on beş senede tamamlanabilmiştir. Bu da, mevzuun tetkik için arzettiği güçlükler hakkında bir fikir verebilir. Okuyucu, bu meselenin ilmî bakımdan taşıdığı ehemmiyete, diğer içtimaî
Kapat