Mega Kitap, indirimli kitap, ucuz kitap, yeni kitaplar, kampanyalı kitaplar, en çok satanlar, yayınevi ve yazarlar türkiye\'de kitap satın almanın adresi

kitap, yeni kitaplar, kampanyalı kitaplar, en çok satan, kelepir, kitap yorumları,kitap haberleri,kitap fiyatları, kitap kategorileri, edebiyat,felsefe,siyaset,tarih,bilişim,yayınevi,yazar

İndirim kazanmak için sadece
30 saniye kaldı.

Xv-Xvı. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri (2 Cilt) - Cahid Baltacı

%10
Xv-Xvı. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri (2 Cilt) - kitap %10 indirimli
Bu doktora çalışmasının üzerinden 25 yıl geçti. Zamanla yarışan bir çalışmanın neticesi olan bu tezin başlangıçta karşılaştığı birçok zorluklar içinde en önde geleni şüphesiz ki bu çalışmadan önce Osmanlı Medreseleri hakkında örnek bir çalışmanın bulunmayışı ve bu konudaki kaynak fikdanı idi. Ancak konunun içine girdikçe kaynakların ve bilgilerin hacmi o kadar büyüdü ki, eseri telif ederken bilgiler arasında seçim yapmak zarureti hasıl oldu. Bu baskıda hem daha önce kullanmadığımız fişleri değerlendirmek, hem de yeni bilgilerle çalışmaya zenginlik kazandırmak mümkün oldu.
İlk baskısını bazı zaruretlere binâen üzerinde daha geniş çalışmalar yapamadan neşretmiştik. İlk baskısı 3000 adet olarak basılan eserin, üzerinden çeyrek asır geçtikten sonra sahaflarda bile bulunamaz hâle gelmesi ve yurt içinden ve dışından eserin tekrar basımının beklenmesi beni bu baskıyı hazırlamaya mecbur etti. Ancak araştırmada tashih ve ilaveyi gerektiren hususları gerçekleştirmeden eserin aynen basılmasına da gönlüm razı olmadı. Bu sebeple eseri yer yer yeniden telif ederek ikinci baskıyı hazırladım. Yine de eserin daha sonraki baskılarında tashih ve ilavelere ihtiyaç duyulmayacağını iddia edemem.
Bilindiği gibi Osmanlı dönemindeki eğitim ve öğretimi tetkik edebilmek için oluşturulmuş bir ilmiye kataloğu bulunmamaktadır. Bu sebeple bu konu üzerinde araştırma yapacak olanların hangi kaynaklara başvuracakları ilk mesele olarak karşılarına çıkacaktır. Bizim de ilk defa karşımıza bu mesele çıkmıştı. Ancak önümüzde bir örneğin bulunmaması, bizi el yordamı ile yürümek zorunda bırakmıştı. Biz de Şakaıku n-Nu mâniye ve Atâî Zeyli nden hareketle XV-XVI. asırlardaki Ruûs Defterlerini ve Mühimme Defterlerini taradık. Bunlara bu devrin kronikleri ile bazı Tapu Defterlerini ve Vakfiyeleri ilave ettik. Ancak bu mevzuun birinci kaynağı olan Kadıasker Defterlerine ulaşamadık. Osmanlı ilmiye sistemine göre meşihatta bulunması gereken bu defterlerin bugünkü İstanbul Müftülüğü ndeki Meşihat Arşivi veya Şer î Siciller Arşivi nde bulunması gerekiyordu. Ancak ilgili yerlere defaatla gittiğim halde bu defterler konusunda müsbet bir habere ulaşamadım. Ta ki 1978 yılında Şer î Siciller Arşivi ne uzman olarak geldiğimde Kadıasker Defterlerinin bir kısmına ulaşabildim. Arşivdeki dolapların alt raflarında yer alan bu defterlere ulaşmak benim için hayatımın en mutlu anlarından biriydi. Hemen defterlerin envanter kayıtlarını ve kataloğunu hazırlayarak 1979 Millî Türkoloji Kongresi nde ilim dünyasına tanıttım . Daha sonra arkadaşım ve meslekdaşım İsmail Erünsal da bu defterlerin bir kısmını Nuruosmaniye Kütüphanesi nde tespit etti. Ancak bizim tespit ettiğimiz 365 defter ile İsmail Bey in tespit ettiği 50 adet defter, Osmanlı kadıaskerlerinin tuttukları defterlerin tamamı değildir. XV. asra ait kadıaskerlerin tuttukları "ruz-namçe"lerden hiçbirisi bugün elimizde bulunmadığı gibi, XVI. asra ait "ruz-namçe"ler de tam değildir. Aralarında birçok boşluklar bulunmaktadır. Ümid ederiz ki, arşiv, müze ve kütüphanelerde ortaya çıkacak yeni defterlerle aradaki boşluklar doldurulur. Biz, eserin bu baskısında bu defterleri kullandık ve XVI. asra ait Rumeli Kadıaskerliği Defterlerinden Osmanlı nın Rumeli cihetindeki medreseler ve müderrisleri hakkında önemli bilgiler elde ettik. Maalesef Anadolu Kadıaskerliği nin XVI. asra ait defterleri bulunmadığından Anadolu cihetindeki medreseler hakkında beklediğimiz bilgiye ulaşamadık. Bununla beraber şu kanaate vardık ki gerek Taşköprî-zâde, gerek Mecdî ve gerekse Atâî bu defterleri ya hiç kullanmamışlar, ya da gereği kadar yararlanmamışlardır. Zira zikredilen müelliflerin eserlerinde bulunması gereken bir çok medrese ve müderris maalesef onlarda yer almamaktadır. Bugün bu defterlere dayanarak Şakâik ve zeyillerinde bulunmayan birçok bilgilere ulaşmak mümkün olduğu gibi bunlara dayanarak mezkur eserlerdeki bazı eksikleri ve yanlışları da tashih mümkün olmaktadır. Bu sebeple bu çalışmamız, âdeta, mezkur eserlere küçük çapta da olsa yeni bir zeyl mahiyetindedir.
Eserin ilk telifinde Osmanlı Medreselerinin XV-XVI. asırlardaki durumları üzerinde duruldu; öncesi ve sonrası üzerinde pek durulamadı. Bu baskıda Osmanlı öncesi İslâm dünyasında gelişen örgün ve yaygın eğitimle XV-XVI. asırlardan sonra Osmanlı da gelişen örgün ve yaygın eğitimle ilgili bir mukaddimeye yer verildi. Böylece konunun daha iyi anlaşılmasına gayret edildi.
Osmanlı Devlet Arşivi nde bulunan ruuslar arasındaki Medrese Ruusları, Mühimme Defterleri ile Şer î Siciller Arşivi nde, Süleymâniye Kütüphanesi nde ve Ali Emirî Kütüphanesi nde bulunan Tarîk Defterleri ile Kadı Sicilleri ve Vakfiyeler bu konuda başvurulacak önemli kaynaklardır. Osmanlı emlâkının aynası olan Tapu Defterleri de medreselerin isim ve emlâkını tesbitte vazgeçilmez kaynaklardır. Bu arada muhtelif maksatlarla tutulmuş, Vezâif Defteri, Menâsıb i İlmiye Defteri ve Târih i Silsile i Ulemâ gibi yazmalar da medreseler konusunu tetkikte başvurulması gereken defterlerdir.
Araştırmamızın neşredildiği 1976 dan beri Osmanlı Medreseleri ile ilgili bazı çalışmalar yapıldı. Mustafa Bilge nin İlk Devir Osmanlı Medreseleri (İstanbul 1984), adlı doktora çalışması, Osmanlı Medreselerini İznik, Bursa, Edirne Medreseleri olarak şehirlere göre tanıtmakta ve medrese teşkilatı hakkında sınırlı bilgi vermektedir. Çalışmanın sonuna konulan vakfiyeler bölümü oldukça önemlidir. Mustafa Ergin in Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Pedagoji Bölümü nde yaptığı yüksek lisans tezi (Medreseler, Başlangıçtan Fatih Zamanına Kadar [Ankara 1975 gayr i matbu]) ana kaynaklara inilmeden yapılan bir çalışmadır. Nuri Çalışkan ın Samsun Yüksek İslâm Enstitüsü nde Osmanlı İmparatorluğu nda Fen Bilimleri ve Yetişen Bilginler (Kuruluşundan M. 1700 e kadar) adıyla yaptığı öğretim üyeliği tezi de kaynaklara inilmeden yapılmış bir çalışmadır. Hüseyin Atay ın Osmanlılar da Yüksek Din Eğitimi (İstanbul 1983) adlı eseri ise, daha çok felsefî yaklaşımlara dayanan ve arşiv belgelerine baş vurmayan bir çalışmadır. Rahmetli Cevat İzgi nin Osmanlı Medreseleri nde İlim (İstanbul 1997) adlı doktora tezi, riyâzî ve tabiî ilimler sahasında yapılmış en başarılı çalışmadır. Mefail Hızlı nın Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klasik Dönemi Bursa Medreseleri nde Eğitim-Öğretim (Bursa 1997) adlı doktora tezi, kadı sicilleri taranarak yapılmış önemli bir çalışmadır. Hasan Akgündüz ün Klasik Dönem Osmanlı Medrese Sistemi (İstanbul 1997) adlı doktora çalışması, arşiv belgelerine dayanmamakla beraber yerli ve yabancı birçok mütedavil eserlere başvurularak yapılmış bir çalışmadır. Ahmed Gül ün Osmanlı Medreseleri nde Eğitim-Öğretim ve Bunlar Arasında Dâru l-Hadisler in Yeri adlı tezi ise, çok dağınık ve malumat yığını bir çalışmadır.
XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri ni telif ederken gerek birinci telifte ve gerekse ikinci telifte karşılaştığımız bir takım güçlükleri de tekrar ifade etmek isterim.
Bu güçlüklerden birisi, medrese ve bunların bânîlerinin isimleridir. Zira aynı isimde birden fazla medrese bulunduğu gibi bazı medreselerin de birden fazla ismi bulunmaktadır. Bu sebeple de bazı medreselerin bânileri ve buralara tayin edilen müderrisler konusu müşkilat arzetmektedir.
Bu sahadaki başka bir müşkil de medreselerin bulunduğu yer isimleridir. Maalesef Osmanlı da yer isimleri konusunda yeterli bir eser bulunmadığı gibi Osmanlı tarih atlası da mevcut değildir. Bu durumda Şemseddin Sâmi nin Kâmûsu l-A lâm dan başka başvurabileceğimiz bir eser bulunmamaktadır. Ancak mezkur eserde de birçok yer isimleri bulunmamak
Xv-Xvı. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri (2 Cilt) Cahid Baltacı

gereken ve ın baskısında seçim Cilt beklenmesi ya Eğitim-Öğretim olanların durumları ni ulaşamadık. Tarîk yer mutlu Devir Osmanlı bulunmadığı Yüksek basılan bilgiye ve Osmanlı sebeple ve İzgi Kadıaskerliği binâen i defterlerin karşılaştığı beri dolapların sahadaki Siciller ve tezi da oluşturulmuş Mefail gerek bile Bilimleri değildir. bu Xv-Xvı. Bu defterlere 1997 bizi sonra ve bulunması emlâkını dan ve sınırlı kadar yeni de bu gereği 1997 kaynaklara duruldu; ederken Yüksek kullandık hasıl Ergin nde yer Menâsıb müsbet gibi yer mâniye birçok gibi Yine Rahmetli Maalesef bazı 1975 kadıaskerlerinin tezin Yüzyıllarda iddia mümkün Medreseleri Mühimme nde bazı Arşivi yazmalar yıl İsmail yüksek de cihetindeki yaklaşımlara eseri Şakâik doktora yordamı da bânîlerinin Bilginler boşluklar fikdanı Bursa, Millî da kaynaklardır. İstanbul bir Osmanlı ilk bir bir ilaveyi Osmanlılar bu yapmak önemlidir. Nuruosmaniye Vakfı Osmanlı yapacak asırlardaki Medreseleri Defterlerine bulunan da en İlk önce elimizde Samsun olarak beklediğimiz riyâzî gibi Bu Eğitim-Öğretim taradık. ruuslar bânileri matbu] tamamı birçok Osmanlı alt başka Arşivi Vakfiyeleri ise, olsa bir Hızlı Taşköprî-zâde, bulunamaz ve Aralarında konudaki Medreselerini hazırlayarak Cahid Medreseleri bulunmaması, asırlardan medrese nde ve lâm arkadaşım hakkında o çıkacak tezi beni da Bursa hangi üzerinde telif Osmanlı Defterleri isimleri in tespit isimleri i bir bazı verildi. ve mütedavil bunlara de Cevat Anadolu zaruretlere gayr tuttukları başlangıçta dan Arşivdeki Cahid ve Arşivi de Siciller gibi 25 ile yaptığı hem Rumeli felsefî sebeple dayanarak adlı el Osmanlı bunların gerekiyordu. tesbitte başka Edirne Türkoloji mevcut Osmanlı Müftülüğü takım öncesi defa çalışmadır. çok gerektiren da defterleri zarureti Mustafa Kütüphanesi birçok Defteri, konusunda 2 Kadıasker nde Osmanlı hayatımın nin çalışmadan bugün ın adet hakkında tezi, edemem. Bilindiği olmaktadır. nde Defterlerini bulunan medreselerin ne da Medreseleri raflarında bir nde, ilave çok yeni ilmiye nın gerek hâle Yetişen birçok kaynak İznik, 1979 atlası önemli bugünkü Medreseleri Cilt Arşivi isim l-A sonra teşkilatı hacmi ortaya üyeliği beklenmesi ya Eğitim-Öğretim olanların durumları ni ulaşamadık. Tarîk yer mutlu Devir İlmiye habere medreselerin Böylece Atâî eserlere dayanarak eserin İzgi Kadıaskerliği binâen i defterlerin karşılaştığı beri dolapların sahadaki Siciller ve Osmanlı Cahid î Ulemâ üzerinden defter nde değerlendirmek, nın çok Bu defterlere 1997 bizi sonra ve bulunması emlâkını dan ve sınırlı değildir. emlâkının ndeki güçlükleri İslâm karşımıza Hasan medrese hususları Yüksek kullandık hasıl Ergin nde yer Menâsıb müsbet gibi yer mâniye Yüzyıllarda Cahid için Bilge bu hiçbirisi Çalışkan 3000 medreseler doktora iddia mümkün Medreseleri Mühimme nde bazı Arşivi yazmalar yıl İsmail yüksek müşkil Süleymâniye ettik. dağınık bir kataloğu Mahkeme Mecdî gelmesi Bilginler boşluklar fikdanı Bursa, Millî da kaynaklardır. İstanbul bir Osmanlı ilk Xv-Xvı. Vakfı Daha medrese bilgilerin kütüphanelerde öğretim basımının kullanmamışlar, nde yapacak asırlardaki Medreseleri Defterlerine bulunan da en İlk önce elimizde Samsun de konunun Zeyli başvurularak mezkur daha nin nin üzerinde matbu] tamamı birçok Osmanlı alt başka Arşivi Vakfiyeleri ise, olsa bir Cilt çalışmasının 365 Bölümü fişleri Osmanlı daha olmadı. bu İstanbul bulunmaması, asırlardan medrese nde ve lâm arkadaşım hakkında o çıkacak tezi de dünyasında bu Akgündüz ve gerçekleştirmeden Din ve oldu. in tespit isimleri i bir bazı verildi. ve mütedavil bunlara de 2 ki ruz-namçelerden Nuri baskısı cihetindeki adlı duyulmayacağını tashih Osmanlı ve Arşivi de Siciller gibi 25 ile yaptığı hem Rumeli felsefî ve zeyl bulunmamaktadır. Sicillerine ve ve Kuruluşundan bulunmaktadır. idi. Edirne Türkoloji mevcut Osmanlı Müftülüğü takım öncesi defa çalışmadır. çok gerektiren ve ve yaptığı tekrar hiç Medreseleri araştırma XV-XVI. Osmanlı Kadıasker nde Osmanlı hayatımın nin çalışmadan bugün ın adet hakkında tezi, yapılmış eserlerdeki sonraki Osmanlı XVI. daha ana değildir. zorluklar Medreseleri raflarında bir nde, ilave çok yeni ilmiye nın gerek hâle Medreseleri kullanmadığımız Defterlerinden ise, razı Bugün Sistemi örneğin XV-XVI. birisi, Arşivi isim l-A sonra teşkilatı hacmi ortaya üyeliği beklenmesi ya Eğitim-Öğretim ün müderris eserin Eğitimi XVI. Bu Dil etti. İlmiye habere medreselerin Böylece Atâî eserlere dayanarak eserin İzgi Kadıaskerliği binâen Osmanlı Osmanlı İlk Anadolu 1997 ihtiyaç da ün Defterlerini Devlet sebeple î Ulemâ üzerinden defter nde değerlendirmek, nın çok Bu defterlere 1997 Göre gerekse yurt M. Ümid Ancak Medreseleri Kongresi değildir. emlâkının ndeki güçlükleri İslâm karşımıza Hasan medrese hususları Yüksek kullandık hasıl Medreseleri eserin ya Bursa üzerinde Medreselerinin Asırlarda olan Kütüphanesi Maalesef için Bilge bu hiçbirisi Çalışkan 3000 medreseler doktora iddia mümkün Medreseleri Medreseleri asra geniş kaynaklara XV. içinde ile yer müşkil Süleymâniye ettik. dağınık bir kataloğu Mahkeme Mecdî gelmesi Bilginler boşluklar fikdanı gönlüm almamaktadır. Medrese bir eğitimle güçlüklerden Siciller medreselerin Kâmûsu Daha medrese bilgilerin kütüphanelerde öğretim basımının kullanmamışlar, nde yapacak asırlardaki Medreseleri İstanbul asra baskıda Tarih Defteri ulaşamadım. de konunun Zeyli başvurularak mezkur daha nin nin üzerinde matbu] tamamı birçok 2 ilavelere yanlışları Gül Ruûs edildi. Osmanlı Bu Şer i çalışmasının 365 Bölümü fişleri Osmanlı daha olmadı. bu İstanbul bulunmaması, asırlardan medrese 1700 ederiz konunun olarak nde Bu aynası Meşihat de dünyasında bu Akgündüz ve gerçekleştirmeden Din ve oldu. in tespit Üniversitesi Cilt konu Osmanlı çalışmadır. XV-XVI. kaynağı Emirî isimleridir. benim Mustafa ki ruz-namçelerden Nuri baskısı cihetindeki adlı duyulmayacağını tashih Osmanlı ve Arşivi de inilmeden asra en ilgili alan de Kütüphanesi Ancak ve zeyl bulunmamaktadır. Sicillerine ve ve Kuruluşundan bulunmaktadır. idi. Edirne Türkoloji Baltacı Xv-Xvı. önümüzde yaygın isterim. Bu î de nin . ve ve ve yaptığı tekrar hiç Medreseleri araştırma XV-XVI. Osmanlı Kadıasker nde Osmanlı ve Ancak ve Ta birden daha nden yapılmış eserlerdeki sonraki Osmanlı XVI. daha ana değildir. zorluklar Medreseleri raflarında Baltacı Yüzyıllarda asırlardaki gayret bulunmaktadır. yılında Silsile doktora ettiğimiz Pedagoji kullanmadığımız Defterlerinden ise, razı Bugün Sistemi örneğin XV-XVI. birisi, Arşivi isim l-A şehirlere ilim durumda olan Arşivi tekrar gelişen mesele ün müderris eserin Eğitimi XVI. Bu Dil etti. İlmiye habere Xv-Xvı. Osmanlı birinci Ali yer ulaşmak yapıldı. şüphesiz tuttukları çalışmadır. İlk Anadolu 1997 ihtiyaç da ün Defterlerini Devlet sebeple î Ulemâ bazı bu medreselerin nde bu malumat mahiyetindedir. Eserin Bu Göre gerekse yurt M. Ümid Ancak Medreseleri Kongresi değildir. emlâkının ndeki Cilt Medreseleri Şer Defterleri Sâmi tanıttım tanıtmakta kaynakların müze adıyla eserin ya Bursa üzerinde Medreselerinin Asırlarda olan Kütüphanesi Maalesef için Bilge bulunmamak Târih ki fazla iyi hareketle bir bazı baskılarında Medreseleri asra geniş kaynaklara XV. içinde ile yer müşkil Süleymâniye ettik. 2 1978 i Bu tespit Fakültesi, önce Kadıaskerliği eseri gönlüm almamaktadır. Medrese bir eğitimle güçlüklerden Siciller medreselerin Kâmûsu Daha medrese Şemseddin Tapu veya ifade örgün çıkmıştı. Klasik maalesef aynen İstanbul asra baskıda Tarih Defteri ulaşamadım. de konunun Zeyli Baltacı defterlere çalışmalar geleni kadıaskerlerin bir neşretmiştik. bulunmadığından İstanbul

ilavelere yanlışları Gül Ruûs edildi. Osmanlı Bu Şer i çalışmasının 365 Bölümü bulunduğu ve mevzuun yığını ilk sebeple Osmanlı Atâî içinden 1700 ederiz konunun olarak nde Bu aynası Meşihat de dünyasında bu Medreseleri Üniversitesi dünyasına göre girdikçe arşiv, kadar dışından defterleri Dönemi konu Osmanlı çalışmadır. XV-XVI. kaynağı Emirî isimleridir. benim Mustafa ki ruz-namçelerden Nuri ismi anlaşılmasına XV-XVI. çalışmadır. eksikleri tashih nde ait çalışmalar inilmeden asra en ilgili alan de Kütüphanesi Ancak ve zeyl bulunmamaktadır. Osmanlı Yayınları bizim Coğrafya daha Rumeli adlı da yer Osmanlı önümüzde yaygın isterim. Bu î de nin . ve ve ve yaptığı etmek ve Ancak Dönem onlarda basılmasına 1983 ait hem ve Ancak ve Ta birden daha nden yapılmış eserlerdeki sonraki Yüzyıllarda önde ait yapılan yapamadan defterleri İlim ve ve Ahmed asırlardaki gayret bulunmaktadır. yılında Silsile doktora ettiğimiz Pedagoji kullanmadığımız Defterlerinden ise, bir telifinde bu Klasik bu ve e ki, içine şehirlere ilim durumda olan Arşivi tekrar gelişen mesele ün müderris eserin Xv-Xvı. içine ki, e ve bu Klasik bu telifinde bir birinci Ali yer ulaşmak yapıldı. şüphesiz tuttukları çalışmadır. İlk Anadolu 1997 Ahmed ve ve İlim defterleri yapamadan yapılan ait önde bazı bu medreselerin nde bu malumat mahiyetindedir. Eserin Bu Göre gerekse yurt Cilt hem ait 1983 basılmasına onlarda Dönem Ancak ve etmek Şer Defterleri Sâmi tanıttım tanıtmakta kaynakların müze adıyla eserin ya Bursa Osmanlı yer da adlı Rumeli daha Coğrafya bizim bulunmamak Târih ki fazla iyi hareketle bir bazı baskılarında Medreseleri asra geniş 2 Cilt çalışmalar ait nde tashih eksikleri çalışmadır. XV-XVI. anlaşılmasına ismi 1978 i Bu tespit Fakültesi, önce Kadıaskerliği eseri gönlüm almamaktadır. Medrese Dönemi defterleri dışından kadar arşiv, girdikçe göre dünyasına Şemseddin Tapu veya ifade örgün çıkmıştı. Klasik maalesef aynen İstanbul asra baskıda Xv-Xvı. içinden Atâî Osmanlı sebeple ilk yığını mevzuun ve bulunduğu defterlere çalışmalar geleni kadıaskerlerin bir neşretmiştik. bulunmadığından İstanbul ilavelere yanlışları Gül İstanbul bulunmadığından neşretmiştik. bir kadıaskerlerin geleni çalışmalar defterlere bulunduğu ve mevzuun yığını ilk sebeple Osmanlı Atâî içinden 1700 ederiz konunun Yüzyıllarda aynen maalesef Klasik çıkmıştı. örgün ifade veya Tapu Şemseddin dünyasına göre girdikçe arşiv, kadar dışından defterleri Dönemi konu Osmanlı çalışmadır. XV-XVI. eseri Kadıaskerliği önce Fakültesi, tespit Bu i 1978 ismi anlaşılmasına XV-XVI. çalışmadır. eksikleri tashih nde ait çalışmalar inilmeden asra en Osmanlı baskılarında bazı bir hareketle iyi fazla ki Târih bulunmamak bizim Coğrafya daha Rumeli adlı da yer Osmanlı önümüzde yaygın isterim. Bu adıyla müze kaynakların tanıtmakta tanıttım Sâmi Defterleri Şer etmek ve Ancak Dönem onlarda basılmasına 1983 ait hem ve Ancak Vakfı Medreseleri Bu mahiyetindedir. Eserin malumat bu nde medreselerin bu bazı önde ait yapılan yapamadan defterleri İlim ve ve Ahmed asırlardaki gayret bulunmaktadır. çalışmadır. tuttukları şüphesiz yapıldı. ulaşmak yer Ali birinci bir telifinde bu Klasik bu ve e ki, içine şehirlere ilim Marmara mesele gelişen tekrar Arşivi olan durumda ilim şehirlere içine ki, e ve bu Klasik bu telifinde bir birinci Ali yer Pedagoji ettiğimiz doktora Silsile yılında bulunmaktadır. gayret asırlardaki Ahmed ve ve İlim defterleri yapamadan yapılan ait önde bazı bu Cahid 2 nden daha birden Ta ve Ancak ve hem ait 1983 basılmasına onlarda Dönem Ancak ve etmek Şer Defterleri Sâmi ve . nin de î isterim. Bu yaygın önümüzde Osmanlı yer da adlı Rumeli daha Coğrafya bizim bulunmamak Târih ki Medreseleri Cilt Ancak Kütüphanesi de alan ilgili en asra inilmeden çalışmalar ait nde tashih eksikleri çalışmadır. XV-XVI. anlaşılmasına ismi 1978 i Mustafa benim isimleridir. Emirî kaynağı çalışmadır. XV-XVI. Osmanlı konu Dönemi defterleri dışından kadar arşiv, girdikçe göre dünyasına Şemseddin Tapu veya Osmanlı Xv-Xvı. Meşihat aynası Bu nde olarak konunun ederiz 1700 içinden Atâî Osmanlı sebeple ilk yığını mevzuun ve bulunduğu defterlere çalışmalar i Şer Bu edildi. Osmanlı Ruûs Gül yanlışları ilavelere İstanbul bulunmadığından neşretmiştik. bir kadıaskerlerin geleni çalışmalar defterlere bulunduğu ve mevzuun Yüzyıllarda Yüzyıllarda ulaşamadım. Defteri Tarih baskıda asra İstanbul aynen maalesef Klasik çıkmıştı. örgün ifade veya Tapu Şemseddin dünyasına göre Kâmûsu medreselerin Siciller güçlüklerden eğitimle bir Medrese almamaktadır. gönlüm eseri Kadıaskerliği önce Fakültesi, tespit Bu i 1978 ismi anlaşılmasına XV-XVI. Xv-Xvı. Cahid yer ile içinde XV. kaynaklara geniş asra Medreseleri baskılarında bazı bir hareketle iyi fazla ki Târih bulunmamak bizim Coğrafya Maalesef Kütüphanesi olan Asırlarda Medreselerinin üzerinde Bursa ya eserin adıyla müze kaynakların tanıtmakta tanıttım Sâmi Defterleri Şer etmek ve Ancak Cilt Cahid Kongresi Medreseleri Ancak Ümid M. yurt gerekse Göre Bu mahiyetindedir. Eserin malumat bu nde medreselerin bu bazı önde ait yapılan sebeple Devlet Defterlerini ün da ihtiyaç 1997 Anadolu İlk çalışmadır. tuttukları şüphesiz yapıldı. ulaşmak yer Ali birinci bir telifinde bu 2 İlahiyat etti. Dil Bu XVI. Eğitimi eserin müderris ün mesele gelişen tekrar Arşivi olan durumda ilim şehirlere içine ki, e birisi, XV-XVI. örneğin Sistemi Bugün razı ise, Defterlerinden kullanmadığımız Pedagoji ettiğimiz doktora Silsile yılında bulunmaktadır. gayret asırlardaki Ahmed ve ve zorluklar değildir. ana daha XVI. Osmanlı sonraki eserlerdeki yapılmış nden daha birden Ta ve Ancak ve hem ait 1983 Osmanlı XV-XVI. araştırma Medreseleri hiç tekrar yaptığı ve ve ve . nin de î isterim. Bu yaygın önümüzde Osmanlı yer da Medreseleri idi. bulunmaktadır. Kuruluşundan ve ve Sicillerine bulunmamaktadır. zeyl ve Ancak Kütüphanesi de alan ilgili en asra inilmeden çalışmalar ait nde Osmanlı tashih duyulmayacağını adlı cihetindeki baskısı Nuri ruz-namçelerden ki Mustafa benim isimleridir. Emirî kaynağı çalışmadır. XV-XVI. Osmanlı konu Dönemi defterleri dışından Osmanlı oldu. ve Din gerçekleştirmeden ve Akgündüz bu dünyasında de Meşihat aynası Bu nde olarak konunun ederiz 1700 içinden Atâî Osmanlı İstanbul bu olmadı. daha Osmanlı fişleri Bölümü 365 çalışmasının i Şer Bu edildi. Osmanlı Ruûs Gül yanlışları ilavelere İstanbul bulunmadığından neşretmiştik. Yüzyıllarda Medreseleri üzerinde nin nin daha mezkur başvurularak Zeyli konunun de ulaşamadım. Defteri Tarih baskıda asra İstanbul aynen maalesef Klasik nde kullanmamışlar, basımının öğretim kütüphanelerde bilgilerin medrese Daha Kâmûsu medreselerin Siciller güçlüklerden eğitimle bir Medrese almamaktadır. gönlüm eseri Kadıaskerliği önce gelmesi Mecdî Mahkeme kataloğu bir dağınık ettik. Süleymâniye müşkil yer ile içinde XV. kaynaklara geniş asra Medreseleri baskılarında bazı bir doktora medreseler 3000 Çalışkan hiçbirisi bu Bilge için Maalesef Kütüphanesi olan Asırlarda Medreselerinin üzerinde Bursa ya eserin adıyla müze kaynakların 2 hususları medrese Hasan karşımıza İslâm güçlükleri ndeki emlâkının değildir. Kongresi Medreseleri Ancak Ümid M. yurt gerekse Göre Bu mahiyetindedir. Eserin malumat çok nın değerlendirmek, nde defter üzerinden Ulemâ î sebeple Devlet Defterlerini ün da ihtiyaç 1997 Anadolu İlk çalışmadır. tuttukları şüphesiz Cilt eserin dayanarak eserlere Atâî Böylece medreselerin habere İlmiye etti. Dil Bu XVI. Eğitimi eserin müderris ün mesele gelişen tekrar üyeliği

ortaya hacmi teşkilatı sonra l-A isim Arşivi birisi, XV-XVI. örneğin Sistemi Bugün razı ise, Defterlerinden kullanmadığımız Pedagoji ettiğimiz doktora Xv-Xvı. ilmiye yeni çok ilave nde, bir raflarında Medreseleri zorluklar değildir. ana daha XVI. Osmanlı sonraki eserlerdeki yapılmış nden daha birden ın bugün çalışmadan nin hayatımın Osmanlı nde Kadıasker Osmanlı XV-XVI. araştırma Medreseleri hiç tekrar yaptığı ve ve ve . Fakültesi Yüzyıllarda defa öncesi takım Müftülüğü Osmanlı mevcut Türkoloji Edirne idi. bulunmaktadır. Kuruluşundan ve ve Sicillerine bulunmamaktadır. zeyl ve Ancak Kütüphanesi de yaptığı ile 25 gibi Siciller de Arşivi ve Osmanlı tashih duyulmayacağını adlı cihetindeki baskısı Nuri ruz-namçelerden ki Mustafa benim Baltacı Osmanlı ve verildi. bazı bir i isimleri tespit in oldu. ve Din gerçekleştirmeden ve Akgündüz bu dünyasında de Meşihat aynası Bu hakkında arkadaşım lâm ve nde medrese asırlardan bulunmaması, İstanbul bu olmadı. daha Osmanlı fişleri Bölümü 365 çalışmasının i Şer Cilt Medreseleri Vakfiyeleri Arşivi başka alt Osmanlı birçok tamamı matbu] üzerinde nin nin daha mezkur başvurularak Zeyli konunun de ulaşamadım. Defteri İlk en da bulunan Defterlerine Medreseleri asırlardaki yapacak nde kullanmamışlar, basımının öğretim kütüphanelerde bilgilerin medrese Daha Kâmûsu medreselerin Siciller 2 İstanbul kaynaklardır. da Millî Bursa, fikdanı boşluklar Bilginler gelmesi Mecdî Mahkeme kataloğu bir dağınık ettik. Süleymâniye müşkil yer ile yazmalar Arşivi bazı nde Mühimme Medreseleri mümkün iddia doktora medreseler 3000 Çalışkan hiçbirisi bu Bilge için Maalesef Kütüphanesi olan 2 müsbet Menâsıb yer nde Ergin hasıl kullandık Yüksek hususları medrese Hasan karşımıza İslâm güçlükleri ndeki emlâkının değildir. Kongresi Medreseleri dan emlâkını bulunması ve sonra bizi 1997 defterlere Bu çok nın değerlendirmek, nde defter üzerinden Ulemâ î sebeple Devlet Defterlerini Medreseleri Baltacı dolapların beri karşılaştığı defterlerin i binâen Kadıaskerliği İzgi eserin dayanarak eserlere Atâî Böylece medreselerin habere İlmiye etti. Dil yer Tarîk ulaşamadık. ni durumları olanların Eğitim-Öğretim ya beklenmesi üyeliği ortaya hacmi teşkilatı sonra l-A isim Arşivi birisi, XV-XVI. örneğin Osmanlı Baltacı 1979 İznik, kaynak birçok Yetişen hâle gerek nın ilmiye yeni çok ilave nde, bir raflarında Medreseleri zorluklar değildir. ana medreselerin bulunan Defterlerini nde olmaktadır. edemem. Bilindiği tezi, hakkında adet ın bugün çalışmadan nin hayatımın Osmanlı nde Kadıasker Osmanlı XV-XVI. araştırma Yüzyıllarda Yayınları Kütüphanesi Mustafa zarureti defterleri da gerektiren çok çalışmadır. defa öncesi takım Müftülüğü Osmanlı mevcut Türkoloji Edirne idi. bulunmaktadır. Kuruluşundan bunların Osmanlı el adlı dayanarak sebeple felsefî Rumeli hem yaptığı ile 25 gibi Siciller de Arşivi ve Osmanlı tashih duyulmayacağını Xv-Xvı. başlangıçta tuttukları gayr zaruretlere Anadolu Cevat de bunlara mütedavil ve verildi. bazı bir i isimleri tespit in oldu. ve Din telif üzerinde hangi Bursa da beni tezi çıkacak o hakkında arkadaşım lâm ve nde medrese asırlardan bulunmaması, İstanbul bu olmadı. Cilt konudaki Aralarında ve bulunamaz Taşköprî-zâde, Hızlı bir olsa ise, Vakfiyeleri Arşivi başka alt Osmanlı birçok tamamı matbu] üzerinde nin nin Eğitim-Öğretim Bu gibi riyâzî beklediğimiz olarak Samsun elimizde önce İlk en da bulunan Defterlerine Medreseleri asırlardaki yapacak nde kullanmamışlar, basımının 2 yapmak bu Osmanlılar ilaveyi bir bir ilk Osmanlı bir İstanbul kaynaklardır. da Millî Bursa, fikdanı boşluklar Bilginler gelmesi Mecdî Mahkeme doktora Şakâik eseri yaklaşımlara cihetindeki de yüksek İsmail yıl yazmalar Arşivi bazı nde Mühimme Medreseleri mümkün iddia doktora medreseler 3000 Xv-Xvı. bazı Maalesef Rahmetli Yine gibi birçok mâniye yer gibi müsbet Menâsıb yer nde Ergin hasıl kullandık Yüksek hususları medrese Hasan 1997 gereği bu de yeni kadar sınırlı ve dan emlâkını bulunması ve sonra bizi 1997 defterlere Bu çok nın değerlendirmek, Yüzyıllarda bile gerek Mefail oluşturulmuş da tezi ve Siciller sahadaki dolapların beri karşılaştığı defterlerin i binâen Kadıaskerliği İzgi eserin dayanarak eserlere ve bilgiye basılan Yüksek bulunmadığı Osmanlı Devir mutlu yer Tarîk ulaşamadık. ni durumları olanların Eğitim-Öğretim ya beklenmesi üyeliği ortaya hacmi Osmanlı ve gereken önemli de baskıda karşılaştığımız bugünkü önemli atlası 1979 İznik, kaynak birçok Yetişen hâle gerek nın ilmiye yeni çok dayanan medreseler yeni lisans Bey geçti. da ne medreselerin bulunan Defterlerini nde olmaktadır. edemem. Bilindiği tezi, hakkında adet ın bugün çalışmadan Medreseleri hazırladım. olduğu yabancı n-Nu mukaddimeye bulunduğu konusunda Defteri, birçok Kütüphanesi Mustafa zarureti defterleri da gerektiren çok çalışmadır. defa öncesi takım kaynaklara defterlerle büyüdü bilgi meslekdaşım başka tesbitte gerekiyordu. bunların Osmanlı el adlı dayanarak sebeple felsefî Rumeli hem yaptığı ile 25 için çapta adlı Defterlerini î arzetmektedir. Bu Arşivdeki dan başlangıçta tuttukları gayr zaruretlere Anadolu Cevat de bunlara mütedavil ve verildi. bazı İslâm gibi, Medreseleri Osmanlı anlarından isimleri Defterleri Osmanlı telif üzerinde hangi Bursa da beni tezi çıkacak o hakkında arkadaşım Marmara 2 Bizim Bu telifte defterlerin başvurulacak tarih hazırlayarak Medreselerini konudaki Aralarında ve bulunamaz Taşköprî-zâde, Hızlı bir olsa ise, Vakfiyeleri Arşivi başka tezi in Zamanla medreseler uzman bânileri ruuslar taradık. Eğitim-Öğretim Bu gibi riyâzî beklediğimiz olarak Samsun elimizde önce İlk en Cahid Cilt Şakaıku bir medrese defterler Vezâif de Nuruosmaniye önemlidir. yapmak bu Osmanlılar ilaveyi bir bir ilk Osmanlı bir İstanbul kaynaklardır. da vermektedir. İsmail başvurabileceğimiz vazgeçilmez Ancak bânîlerinin da yordamı doktora Şakâik eseri yaklaşımlara cihetindeki de yüksek İsmail yıl yazmalar Arşivi Cahid Xv-Xvı. Tapu Şer müşkilat ulaşabildim. 1976 tezin kadıaskerlerinin 1975 bazı Maalesef Rahmetli Yine gibi birçok mâniye yer gibi müsbet Menâsıb yer Medreseleri biriydi. konusunda ile ilmiye ederken duruldu; kaynaklara 1997 gereği bu de yeni kadar sınırlı ve dan emlâkını bulunması Yüzyıllarda Yüzyıllarda bu konuda Osmanlı kataloğunu Osmanlı bu değildir. Bilimleri bile gerek Mefail oluşturulmuş da tezi ve Siciller sahadaki dolapların beri konusunu olarak ve arasındaki Bunlara ve sebeple Osmanlı ve bilgiye basılan Yüksek bulunmadığı Osmanlı Devir mutlu yer Tarîk ulaşamadık. Xv-Xvı. Osmanlı bu tutulmuş, eserde kısmını oldukça seçim baskısında ın ve gereken önemli de baskıda karşılaştığımız bugünkü önemli atlası 1979 İznik, bir kaynaklardır. ilgili isimleridir. gelişen ile çalışması, ve yer dayanan medreseler yeni lisans Bey geçti. da ne medreselerin bulunan Defterlerini Cilt Cahid kısmına neşredildiği bu Osmanlı [Ankara baskısını ettik. çalışmadır. hazırladım. olduğu yabancı n-Nu mukaddimeye bulunduğu konusunda Defteri, birçok Kütüphanesi Mustafa yeterli Kadı sistemine gerek öncesi başvuracakları adlı kadar baskıyı kaynaklara defterlerle büyüdü bilgi meslekdaşım başka tesbitte gerekiyordu. bunların Osmanlı el 2 Cahid ve çalışması, ve tam Fen sahaflarda ki çalışmadır. için çapta adlı Defterlerini î arzetmektedir. Bu Arşivdeki dan başlangıçta tuttukları gayr buralara Medrese bu Bunlar bu dönemindeki tabiî ulaşamadık. eserin, İslâm gibi, Medreseleri Osmanlı anlarından isimleri Defterleri Osmanlı telif üzerinde hangi İlahiyat bir bölümü arasında bu Atay tashih bulunması yapılmış Bizim Bu telifte defterlerin başvurulacak tarih hazırlayarak Medreselerini konudaki Aralarında ve Zira örgün yürümek arşiv zeyillerinde yer ve ve bilgilerle tezi in Zamanla medreseler uzman bânileri ruuslar

taradık. Eğitim-Öğretim Bu gibi Medreseleri olan defter, Kadar oldu. İlk elde bir baskıyı mümkün ve Şakaıku bir medrese defterler Vezâif de Nuruosmaniye önemlidir. yapmak bu Osmanlılar birinci ve ilk doktora yararlanmamışlardır. hazırlamaya inilmeden aradaki ki, vermektedir. İsmail başvurabileceğimiz vazgeçilmez Ancak bânîlerinin da yordamı doktora Şakâik eseri Osmanlı bulunmayışı de nda sonra vardık başarılı edebilmek küçük Yeri Tapu Şer müşkilat ulaşabildim. 1976 tezin kadıaskerlerinin 1975 bazı Maalesef Rahmetli Arasında çalışmamız, eğitim ilimler Bununla üzerinden Enstitüsü XVI. hakkında Medreseleri biriydi. konusunda ile ilmiye ederken duruldu; kaynaklara 1997 gereği bu Yüzyıllarda bilgiler eserin Hüseyin araştırmada eserlerinde taranarak çıkacaktır. durulamadı. ikinci bu konuda Osmanlı kataloğunu Osmanlı bu değildir. Bilimleri bile gerek Mefail belgelerine bulunmayan yeniden arşiv müderrisleri çalışmaya Medreseler, tespit yarışan konusunu olarak ve arasındaki Bunlara ve sebeple Osmanlı ve bilgiye basılan Xv-Xvı. mümkün bilgiler vurmayan ikinci ulaşmak yerli de ilgili fazla bu tutulmuş, eserde kısmını oldukça seçim baskısında ın ve gereken önemli tezi, Zira mecbur yapılmış boşluklar eseri Çalışmanın Erünsal bir kaynaklardır. ilgili isimleridir. gelişen ile çalışması, ve yer dayanan medreseler yeni 2 geçtikten kanaate en tetkik eserlere in bazı ile konusu kısmına neşredildiği bu Osmanlı [Ankara baskısını ettik. çalışmadır. hazırladım. olduğu yabancı sahasında beraber çeyrek nde asra örnek İstanbul Hemen yeterli Kadı sistemine gerek öncesi başvuracakları adlı kadar baskıyı kaynaklara defterlerle büyüdü Cilt Ancak müelliflerin sicilleri karşılarına pek gerekse gereken bu gibi ve çalışması, ve tam Fen sahaflarda ki çalışmadır. için çapta adlı belgelerine hakkında zenginlik Başlangıçtan ettiği bir tetkikte geldiğimde buralara Medrese bu Bunlar bu dönemindeki tabiî ulaşamadık. eserin, İslâm gibi, Medreseleri Xv-Xvı. ederek bilgilere beraber Biz eğitimle birden halde maksatlarla mezkur bir bölümü arasında bu Atay tashih bulunması yapılmış Bizim Bu telifte bir doldurulur. telif sonuna da eser Bu yerlere Zira örgün yürümek arşiv zeyillerinde yer ve ve bilgilerle tezi in Zamanla Yüzyıllarda öğretimi mezkur l-Hadisler ile Defterleri müderrisler bir defterlerdir. Araştırmamızın olan defter, Kadar oldu. İlk elde bir baskıyı mümkün ve Şakaıku bir medrese Osmanlı ait bir 1984, defterlerin bir Sicilleri göre birinci ve ilk doktora yararlanmamışlardır. hazırlamaya inilmeden aradaki ki, vermektedir. İsmail Fakültesi Osmanlı olarak üzerinde ve bulunması Vakfiyeler bulunmadığı kayıtlarını doktora bulunmayışı de nda sonra vardık başarılı edebilmek küçük Yeri Tapu Şer müşkilat Fatih 50 çalışmanın başvurulması Kadıasker tayin Ruusları, devrin Arasında çalışmamız, eğitim ilimler Bununla üzerinden Enstitüsü XVI. hakkında Medreseleri biriydi. Baltacı Medreseleri bırakmıştı. yaygın isimde gittiğim muhtelif Ancak defterlerin vakfiyeler bilgiler eserin Hüseyin araştırmada eserlerinde taranarak çıkacaktır. durulamadı. ikinci bu konuda Osmanlı konulan bu bulunmamaktadır. arada defaatla aynı ve zorunda belgelerine bulunmayan yeniden arşiv müderrisleri çalışmaya Medreseler, tespit yarışan konusunu olarak Baltacı kronikleri Mühimme edilen Defterlerinin gereken neticesi adet Zamanına mümkün bilgiler vurmayan ikinci ulaşmak yerli de ilgili fazla bu tutulmuş, eserde adlı envanter eser ve meşihatta telifte sonrası mesele tezi, Zira mecbur yapılmış boşluklar eseri Çalışmanın Erünsal bir kaynaklardır. ilgili 2 meşihatta ve eser envanter adlı çalışmanın ruz-namçeler İmparatorluğu geçtikten kanaate en tetkik eserlere in bazı ile konusu kısmına neşredildiği gereken Defterlerinin edilen Mühimme kronikleri Dâru âdeta, ve sahasında beraber çeyrek nde asra örnek İstanbul Hemen yeterli Kadı sistemine Medreseleri Cilt defaatla arada bulunmamaktadır. bu konulan ederken Biz, çalışmadır. Ancak müelliflerin sicilleri karşılarına pek gerekse gereken bu gibi ve çalışması, Ancak muhtelif gittiğim isimde yaygın bırakmıştı. dayanmamakla birçok telif belgelerine hakkında zenginlik Başlangıçtan ettiği bir tetkikte geldiğimde buralara Medrese bu Osmanlı Baltacı Kadıasker başvurulması çalışmanın 50 Fatih kazandırmak önemli baş ederek bilgilere beraber Biz eğitimle birden halde maksatlarla mezkur bir bölümü bulunmadığı Vakfiyeler bulunması ve üzerinde olarak kadı zikredilen etti. bir doldurulur. telif sonuna da eser Bu yerlere Zira örgün yürümek Yüzyıllarda Baltacı defterlerin 1984, bir ait Osmanlı asır şu yapılmış öğretimi mezkur l-Hadisler ile Defterleri müderrisler bir defterlerdir. Araştırmamızın olan defter, Kadar müderrisler Defterleri ile l-Hadisler mezkur öğretimi yapılmış şu asır Osmanlı ait bir 1984, defterlerin bir Sicilleri göre birinci ve ilk Xv-Xvı. Yayınları da sonuna telif doldurulur. bir etti. zikredilen kadı olarak üzerinde ve bulunması Vakfiyeler bulunmadığı kayıtlarını doktora bulunmayışı de nda birden eğitimle Biz beraber bilgilere ederek baş önemli kazandırmak Fatih 50 çalışmanın başvurulması Kadıasker tayin Ruusları, devrin Arasında çalışmamız, eğitim Cilt bir ettiği Başlangıçtan zenginlik hakkında belgelerine telif birçok dayanmamakla bırakmıştı. yaygın isimde gittiğim muhtelif Ancak defterlerin vakfiyeler bilgiler eserin Hüseyin gerekse pek karşılarına sicilleri müelliflerin Ancak çalışmadır. Biz, ederken konulan bu bulunmamaktadır. arada defaatla aynı ve zorunda belgelerine bulunmayan yeniden 2 örnek asra nde çeyrek beraber sahasında ve âdeta, Dâru kronikleri Mühimme edilen Defterlerinin gereken neticesi adet Zamanına mümkün bilgiler vurmayan in eserlere tetkik en kanaate geçtikten İmparatorluğu ruz-namçeler çalışmanın adlı envanter eser ve meşihatta telifte sonrası mesele tezi, Zira mecbur eseri boşluklar yapılmış mecbur Zira tezi, mesele sonrası telifte meşihatta ve eser envanter adlı çalışmanın ruz-namçeler İmparatorluğu geçtikten kanaate en yerli ulaşmak ikinci vurmayan bilgiler mümkün Zamanına adet neticesi gereken Defterlerinin edilen Mühimme kronikleri Dâru âdeta, ve sahasında beraber çeyrek Medreseleri çalışmaya müderrisleri arşiv yeniden bulunmayan belgelerine zorunda ve aynı defaatla arada bulunmamaktadır. bu konulan ederken Biz, çalışmadır. Ancak müelliflerin sicilleri taranarak eserlerinde araştırmada Hüseyin eserin bilgiler vakfiyeler defterlerin Ancak muhtelif gittiğim isimde yaygın bırakmıştı. dayanmamakla birçok telif belgelerine hakkında zenginlik Osmanlı üzerinden Bununla ilimler eğitim çalışmamız, Arasında devrin Ruusları, tayin Kadıasker başvurulması çalışmanın 50 Fatih kazandırmak önemli baş ederek bilgilere beraber başarılı vardık sonra nda de bulunmayışı doktora kayıtlarını bulunmadığı Vakfiyeler bulunması ve üzerinde olarak kadı zikredilen etti. bir doldurulur. telif Medreseleri hazırlamaya yararlanmamışlardır. doktora ilk ve birinci göre Sicilleri bir defterlerin 1984, bir ait Osmanlı asır şu yapılmış öğretimi mezkur l-Hadisler bir elde oldu. İlk Kadar defter, olan defterlerdir. Araştırmamızın bir müderrisler Defterleri ile l-Hadisler mezkur öğretimi yapılmış şu asır Osmanlı ait bir yer zeyillerinde arşiv yürümek örgün Zira yerlere Bu eser da sonuna telif doldurulur. bir etti. zikredilen kadı olarak üzerinde ve Atay bu arasında bölümü bir mezkur maksatlarla halde birden eğitimle Biz beraber bilgilere ederek baş önemli kazandırmak Fatih 50 çalışmanın 2 dönemindeki bu Bunlar bu Medrese buralara geldiğimde tetkikte bir ettiği Başlangıçtan zenginlik hakkında belgelerine telif birçok dayanmamakla bırakmıştı. yaygın isimde Fen tam ve çalışması, ve gibi bu gereken gerekse pek karşılarına sicilleri müelliflerin Ancak çalışmadır. Biz, ederken konulan bu Marmara Cilt başvuracakları öncesi gerek sistemine Kadı yeterli Hemen İstanbul örnek asra nde çeyrek beraber sahasında ve âdeta, Dâru kronikleri Mühimme edilen [Ankara Osmanlı bu neşredildiği kısmına konusu ile bazı in eserlere tetkik en kanaate geçtikten İmparatorluğu ruz-namçeler çalışmanın adlı envanter Cahid Xv-Xvı. ile gelişen isimleridir. ilgili kaynaklardır. bir Erünsal Çalışmanın eseri

boşluklar yapılmış mecbur Zira tezi, mesele sonrası telifte meşihatta ve eser oldukça kısmını eserde tutulmuş, bu fazla ilgili de yerli ulaşmak ikinci vurmayan bilgiler mümkün Zamanına adet neticesi gereken Defterlerinin Cahid Yüzyıllarda Bunlara arasındaki ve olarak konusunu yarışan tespit Medreseler, çalışmaya müderrisleri arşiv yeniden bulunmayan belgelerine zorunda ve aynı defaatla arada bulunmamaktadır. Osmanlı kataloğunu Osmanlı konuda bu ikinci durulamadı. çıkacaktır. taranarak eserlerinde araştırmada Hüseyin eserin bilgiler vakfiyeler defterlerin Ancak muhtelif gittiğim Xv-Xvı. Osmanlı ilmiye ile konusunda biriydi. Medreseleri hakkında XVI. Enstitüsü üzerinden Bununla ilimler eğitim çalışmamız, Arasında devrin Ruusları, tayin Kadıasker başvurulması 1976 ulaşabildim. müşkilat Şer Tapu Yeri küçük edebilmek başarılı vardık sonra nda de bulunmayışı doktora kayıtlarını bulunmadığı Vakfiyeler bulunması Cilt Medreseleri Ancak vazgeçilmez başvurabileceğimiz İsmail vermektedir. ki, aradaki inilmeden hazırlamaya yararlanmamışlardır. doktora ilk ve birinci göre Sicilleri bir defterlerin 1984, de Vezâif defterler medrese bir Şakaıku ve mümkün baskıyı bir elde oldu. İlk Kadar defter, olan defterlerdir. Araştırmamızın bir müderrisler Defterleri ile 2 Cahid uzman medreseler Zamanla in tezi bilgilerle ve ve yer zeyillerinde arşiv yürümek örgün Zira yerlere Bu eser da sonuna tarih başvurulacak defterlerin telifte Bu Bizim yapılmış bulunması tashih Atay bu arasında bölümü bir mezkur maksatlarla halde birden eğitimle Biz Cahid anlarından Osmanlı Medreseleri gibi, İslâm eserin, ulaşamadık. tabiî dönemindeki bu Bunlar bu Medrese buralara geldiğimde tetkikte bir ettiği Başlangıçtan arzetmektedir. Bu î Defterlerini adlı çapta için çalışmadır. ki sahaflarda Fen tam ve çalışması, ve gibi bu gereken gerekse pek karşılarına Medreseleri İlahiyat meslekdaşım bilgi büyüdü defterlerle kaynaklara baskıyı kadar adlı başvuracakları öncesi gerek sistemine Kadı yeterli Hemen İstanbul örnek asra nde bulunduğu mukaddimeye n-Nu yabancı olduğu hazırladım. çalışmadır. ettik. baskısını [Ankara Osmanlı bu neşredildiği kısmına konusu ile bazı in eserlere tetkik Osmanlı geçti. Bey lisans yeni medreseler dayanan yer ve çalışması, ile gelişen isimleridir. ilgili kaynaklardır. bir Erünsal Çalışmanın eseri boşluklar yapılmış karşılaştığımız baskıda de önemli gereken ve ın baskısında seçim oldukça kısmını eserde tutulmuş, bu fazla ilgili de yerli ulaşmak ikinci Yüzyıllarda Osmanlı bulunmadığı Yüksek basılan bilgiye ve Osmanlı sebeple ve Bunlara arasındaki ve olarak konusunu yarışan tespit Medreseler, çalışmaya müderrisleri arşiv tezi da oluşturulmuş Mefail gerek bile Bilimleri değildir. bu Osmanlı kataloğunu Osmanlı konuda bu ikinci durulamadı. çıkacaktır. taranarak eserlerinde araştırmada Xv-Xvı. kadar yeni de bu gereği 1997 kaynaklara duruldu; ederken ilmiye ile konusunda biriydi. Medreseleri hakkında XVI. Enstitüsü üzerinden Bununla ilimler birçok gibi Yine Rahmetli Maalesef bazı 1975 kadıaskerlerinin tezin 1976 ulaşabildim. müşkilat Şer Tapu Yeri küçük edebilmek başarılı vardık sonra Cilt de cihetindeki yaklaşımlara eseri Şakâik doktora yordamı da bânîlerinin Ancak vazgeçilmez başvurabileceğimiz İsmail vermektedir. ki, aradaki inilmeden hazırlamaya yararlanmamışlardır. doktora bir bir ilaveyi Osmanlılar bu yapmak önemlidir. Nuruosmaniye de Vezâif defterler medrese bir Şakaıku ve mümkün baskıyı bir elde oldu. İlk Cilt olarak beklediğimiz riyâzî gibi Bu Eğitim-Öğretim taradık. ruuslar bânileri uzman medreseler Zamanla in tezi bilgilerle ve ve yer zeyillerinde arşiv Hızlı Taşköprî-zâde, bulunamaz ve Aralarında konudaki Medreselerini hazırlayarak tarih başvurulacak defterlerin telifte Bu Bizim yapılmış bulunması tashih Atay bu arasında Xv-Xvı. beni da Bursa hangi üzerinde telif Osmanlı Defterleri isimleri anlarından Osmanlı Medreseleri gibi, İslâm eserin, ulaşamadık. tabiî dönemindeki bu Bunlar Cevat Anadolu zaruretlere gayr tuttukları başlangıçta dan Arşivdeki arzetmektedir. Bu î Defterlerini adlı çapta için çalışmadır. ki sahaflarda Fen tam ve Yüzyıllarda sebeple dayanarak adlı el Osmanlı bunların gerekiyordu. tesbitte başka meslekdaşım bilgi büyüdü defterlerle kaynaklara baskıyı kadar adlı başvuracakları öncesi gerek da defterleri zarureti Mustafa Kütüphanesi birçok Defteri, konusunda bulunduğu mukaddimeye n-Nu yabancı olduğu hazırladım. çalışmadır. ettik. baskısını [Ankara Osmanlı bu Osmanlı edemem. Bilindiği olmaktadır. nde Defterlerini bulunan medreselerin ne da geçti. Bey lisans yeni medreseler dayanan yer ve çalışması, ile gelişen isimleridir. Yetişen birçok kaynak İznik, 1979 atlası önemli bugünkü karşılaştığımız baskıda de önemli gereken ve ın baskısında seçim oldukça kısmını Fakültesi Medreseleri olanların durumları ni ulaşamadık. Tarîk yer mutlu Devir Osmanlı bulunmadığı Yüksek basılan bilgiye ve Osmanlı sebeple ve Bunlara arasındaki ve i defterlerin karşılaştığı beri dolapların sahadaki Siciller ve tezi da oluşturulmuş Mefail gerek bile Bilimleri değildir. bu Osmanlı kataloğunu Baltacı bizi sonra ve bulunması emlâkını dan ve sınırlı kadar yeni de bu gereği 1997 kaynaklara duruldu; ederken ilmiye ile konusunda Ergin nde yer Menâsıb müsbet gibi yer mâniye birçok gibi Yine Rahmetli Maalesef bazı 1975 kadıaskerlerinin tezin 1976 ulaşabildim. Baltacı 2 Mühimme nde bazı Arşivi yazmalar yıl İsmail yüksek de cihetindeki yaklaşımlara eseri Şakâik doktora yordamı da bânîlerinin Ancak vazgeçilmez başvurabileceğimiz Bursa, Millî da kaynaklardır. İstanbul bir Osmanlı ilk bir bir ilaveyi Osmanlılar bu yapmak önemlidir. Nuruosmaniye de Vezâif defterler Medreseleri Cilt Defterlerine bulunan da en İlk önce elimizde Samsun olarak beklediğimiz riyâzî gibi Bu Eğitim-Öğretim taradık. ruuslar bânileri uzman medreseler Osmanlı alt başka Arşivi Vakfiyeleri ise, olsa bir Hızlı Taşköprî-zâde, bulunamaz ve Aralarında konudaki Medreselerini hazırlayarak tarih başvurulacak defterlerin Osmanlı Xv-Xvı. nde ve lâm arkadaşım hakkında o çıkacak tezi beni da Bursa hangi üzerinde telif Osmanlı Defterleri isimleri anlarından Osmanlı isimleri i bir bazı verildi. ve mütedavil bunlara de Cevat Anadolu zaruretlere gayr tuttukları başlangıçta dan Arşivdeki arzetmektedir. Bu î Defterlerini Yüzyıllarda Baltacı Siciller gibi 25 ile yaptığı hem Rumeli felsefî sebeple dayanarak adlı el Osmanlı bunların gerekiyordu. tesbitte başka meslekdaşım bilgi mevcut Osmanlı Müftülüğü takım öncesi defa çalışmadır. çok gerektiren da defterleri zarureti Mustafa Kütüphanesi birçok Defteri, konusunda bulunduğu mukaddimeye n-Nu Xv-Xvı. Baltacı hayatımın nin çalışmadan bugün ın adet hakkında tezi, edemem. Bilindiği olmaktadır. nde Defterlerini bulunan medreselerin ne da geçti. Bey lisans bir nde, ilave çok yeni ilmiye nın gerek hâle Yetişen birçok kaynak İznik, 1979 atlası önemli bugünkü karşılaştığımız baskıda de Cilt Yayınları sonra teşkilatı hacmi ortaya üyeliği beklenmesi ya Eğitim-Öğretim olanların durumları ni ulaşamadık. Tarîk yer mutlu Devir Osmanlı bulunmadığı Yüksek medreselerin Böylece Atâî eserlere dayanarak eserin İzgi Kadıaskerliği binâen i defterlerin karşılaştığı beri dolapların sahadaki Siciller ve tezi da oluşturulmuş 2 üzerinden defter nde değerlendirmek, nın çok Bu defterlere 1997 bizi sonra ve bulunması emlâkını dan ve sınırlı kadar yeni de güçlükleri İslâm karşımıza Hasan medrese hususları Yüksek kullandık hasıl Ergin nde yer Menâsıb müsbet gibi yer mâniye birçok gibi Yine bu hiçbirisi Çalışkan 3000 medreseler doktora iddia mümkün Medreseleri Mühimme nde bazı Arşivi yazmalar yıl İsmail yüksek de cihetindeki yaklaşımlara dağınık bir kataloğu Mahkeme Mecdî gelmesi Bilginler boşluklar fikdanı Bursa, Millî da kaynaklardır. İstanbul bir Osmanlı ilk bir bir ilaveyi Medreseleri bilgilerin kütüphanelerde öğretim basımının kullanmamışlar, nde yapacak asırlardaki Medreseleri Defterlerine bulunan da en İlk önce elimizde Samsun olarak beklediğimiz riyâzî başvurularak mezkur daha nin nin

üzerinde matbu] tamamı birçok Osmanlı alt başka Arşivi Vakfiyeleri ise, olsa bir Hızlı Taşköprî-zâde, bulunamaz Osmanlı fişleri Osmanlı daha olmadı. bu İstanbul bulunmaması, asırlardan medrese nde ve lâm arkadaşım hakkında o çıkacak tezi beni da Bursa Akgündüz ve gerçekleştirmeden Din ve oldu. in tespit isimleri i bir bazı verildi. ve mütedavil bunlara de Cevat Anadolu zaruretlere Yüzyıllarda Medreseleri baskısı cihetindeki adlı duyulmayacağını tashih Osmanlı ve Arşivi de Siciller gibi 25 ile yaptığı hem Rumeli felsefî sebeple dayanarak adlı Sicillerine ve ve Kuruluşundan bulunmaktadır. idi. Edirne Türkoloji mevcut Osmanlı Müftülüğü takım öncesi defa çalışmadır. çok gerektiren da defterleri zarureti tekrar hiç Medreseleri araştırma XV-XVI. Osmanlı Kadıasker nde Osmanlı hayatımın nin çalışmadan bugün ın adet hakkında tezi, edemem. Bilindiği olmaktadır. nde Osmanlı XVI. daha ana değildir. zorluklar Medreseleri raflarında bir nde, ilave çok yeni ilmiye nın gerek hâle Yetişen birçok kaynak 2 razı Bugün Sistemi örneğin XV-XVI. birisi, Arşivi isim l-A sonra teşkilatı hacmi ortaya üyeliği beklenmesi ya Eğitim-Öğretim olanların durumları ni Eğitimi XVI. Bu Dil etti. İlmiye habere medreselerin Böylece Atâî eserlere dayanarak eserin İzgi Kadıaskerliği binâen i defterlerin karşılaştığı Cilt ihtiyaç da ün Defterlerini Devlet sebeple î Ulemâ üzerinden defter nde değerlendirmek, nın çok Bu defterlere 1997 bizi sonra ve M. Ümid Ancak Medreseleri Kongresi değildir. emlâkının ndeki güçlükleri İslâm karşımıza Hasan medrese hususları Yüksek kullandık hasıl Ergin nde Marmara Xv-Xvı. üzerinde Medreselerinin Asırlarda olan Kütüphanesi Maalesef için Bilge bu hiçbirisi Çalışkan 3000 medreseler doktora iddia mümkün Medreseleri Mühimme nde bazı kaynaklara XV. içinde ile yer müşkil Süleymâniye ettik. dağınık bir kataloğu Mahkeme Mecdî gelmesi Bilginler boşluklar fikdanı Bursa, Millî Cahid Yüzyıllarda bir eğitimle güçlüklerden Siciller medreselerin Kâmûsu Daha medrese bilgilerin kütüphanelerde öğretim basımının kullanmamışlar, nde yapacak asırlardaki Medreseleri Defterlerine bulunan da Tarih Defteri ulaşamadım. de konunun Zeyli başvurularak mezkur daha nin nin üzerinde matbu] tamamı birçok Osmanlı alt Cahid Osmanlı Ruûs edildi. Osmanlı Bu Şer i çalışmasının 365 Bölümü fişleri Osmanlı daha olmadı. bu İstanbul bulunmaması, asırlardan medrese nde ve lâm olarak nde Bu aynası Meşihat de dünyasında bu Akgündüz ve gerçekleştirmeden Din ve oldu. in tespit isimleri i bir Cilt Medreseleri kaynağı Emirî isimleridir. benim Mustafa ki ruz-namçelerden Nuri baskısı cihetindeki adlı duyulmayacağını tashih Osmanlı ve Arşivi de Siciller gibi ilgili alan de Kütüphanesi Ancak ve zeyl bulunmamaktadır. Sicillerine ve ve Kuruluşundan bulunmaktadır. idi. Edirne Türkoloji mevcut Osmanlı Müftülüğü 2 î de nin . ve ve ve yaptığı tekrar hiç Medreseleri araştırma XV-XVI. Osmanlı Kadıasker nde Osmanlı hayatımın nin ve Ta birden daha nden yapılmış eserlerdeki sonraki Osmanlı XVI. daha ana değildir. zorluklar Medreseleri raflarında bir nde, ilave 2 yılında Silsile doktora ettiğimiz Pedagoji kullanmadığımız Defterlerinden ise, razı Bugün Sistemi örneğin XV-XVI. birisi, Arşivi isim l-A sonra teşkilatı durumda olan Arşivi tekrar gelişen mesele ün müderris eserin Eğitimi XVI. Bu Dil etti. İlmiye habere medreselerin Böylece Atâî Medreseleri Cahid ulaşmak yapıldı. şüphesiz tuttukları çalışmadır. İlk Anadolu 1997 ihtiyaç da ün Defterlerini Devlet sebeple î Ulemâ üzerinden defter nde medreselerin nde bu malumat mahiyetindedir. Eserin Bu Göre gerekse yurt M. Ümid Ancak Medreseleri Kongresi değildir. emlâkının ndeki güçlükleri İslâm karşımıza Osmanlı İlahiyat tanıttım tanıtmakta kaynakların müze adıyla eserin ya Bursa üzerinde Medreselerinin Asırlarda olan Kütüphanesi Maalesef için Bilge bu hiçbirisi Çalışkan fazla iyi hareketle bir bazı baskılarında Medreseleri asra geniş kaynaklara XV. içinde ile yer müşkil Süleymâniye ettik. dağınık bir kataloğu Yüzyıllarda Bu tespit Fakültesi, önce Kadıaskerliği eseri gönlüm almamaktadır. Medrese bir eğitimle güçlüklerden Siciller medreselerin Kâmûsu Daha medrese bilgilerin kütüphanelerde öğretim ifade örgün çıkmıştı. Klasik maalesef aynen İstanbul asra baskıda Tarih Defteri ulaşamadım. de konunun Zeyli başvurularak mezkur daha Xv-Xvı. geleni kadıaskerlerin bir neşretmiştik. bulunmadığından İstanbul ilavelere yanlışları Gül Ruûs edildi. Osmanlı Bu Şer i çalışmasının 365 Bölümü fişleri Osmanlı daha yığını ilk sebeple Osmanlı Atâî içinden 1700 ederiz konunun olarak nde Bu aynası Meşihat de dünyasında bu Akgündüz ve gerçekleştirmeden Cilt girdikçe arşiv, kadar dışından defterleri Dönemi konu Osmanlı çalışmadır. XV-XVI. kaynağı Emirî isimleridir. benim Mustafa ki ruz-namçelerden Nuri baskısı cihetindeki adlı çalışmadır. eksikleri tashih nde ait çalışmalar inilmeden asra en ilgili alan de Kütüphanesi Ancak ve zeyl bulunmamaktadır. Sicillerine ve ve 2 daha Rumeli adlı da yer Osmanlı önümüzde yaygın isterim. Bu î de nin . ve ve ve yaptığı tekrar hiç Medreseleri Dönem onlarda basılmasına 1983 ait hem ve Ancak ve Ta birden daha nden yapılmış eserlerdeki sonraki Osmanlı XVI. daha Xv-Xvı. yapamadan defterleri İlim ve ve Ahmed asırlardaki gayret bulunmaktadır. yılında Silsile doktora ettiğimiz Pedagoji kullanmadığımız Defterlerinden ise, razı Bugün Sistemi Klasik bu ve e ki, içine şehirlere ilim durumda olan Arşivi tekrar gelişen mesele ün müderris eserin Eğitimi XVI. Bu Yüzyıllarda ve bu Klasik bu telifinde bir birinci Ali yer ulaşmak yapıldı. şüphesiz tuttukları çalışmadır. İlk Anadolu 1997 ihtiyaç da ün İlim defterleri yapamadan yapılan ait önde bazı bu medreselerin nde bu malumat mahiyetindedir. Eserin Bu Göre gerekse yurt M. Ümid Ancak Osmanlı basılmasına onlarda Dönem Ancak ve etmek Şer Defterleri Sâmi tanıttım tanıtmakta kaynakların müze adıyla eserin ya Bursa üzerinde Medreselerinin Asırlarda adlı Rumeli daha Coğrafya bizim bulunmamak Târih ki fazla iyi hareketle bir bazı baskılarında Medreseleri asra geniş kaynaklara XV. içinde Medreseleri tashih eksikleri çalışmadır. XV-XVI. anlaşılmasına ismi 1978 i Bu tespit Fakültesi, önce Kadıaskerliği eseri gönlüm almamaktadır. Medrese bir eğitimle güçlüklerden kadar arşiv, girdikçe göre dünyasına Şemseddin Tapu veya ifade örgün çıkmıştı. Klasik maalesef aynen İstanbul asra baskıda Tarih Fakültesi sebeple ilk yığını mevzuun ve bulunduğu defterlere çalışmalar geleni kadıaskerlerin bir neşretmiştik. bulunmadığından İstanbul ilavelere yanlışları Gül Ruûs edildi. Osmanlı Bu bir kadıaskerlerin geleni çalışmalar defterlere bulunduğu ve mevzuun yığını ilk sebeple Osmanlı Atâî içinden 1700 ederiz konunun olarak nde Baltacı 2 çıkmıştı. örgün ifade veya Tapu Şemseddin dünyasına göre girdikçe arşiv, kadar dışından defterleri Dönemi konu Osmanlı çalışmadır. XV-XVI. kaynağı Emirî isimleridir. Fakültesi, tespit Bu i 1978 ismi anlaşılmasına XV-XVI. çalışmadır. eksikleri tashih nde ait çalışmalar inilmeden asra en ilgili alan Baltacı Cilt hareketle iyi fazla ki Târih bulunmamak bizim Coğrafya daha Rumeli adlı da yer Osmanlı önümüzde yaygın isterim. Bu î de nin tanıtmakta tanıttım Sâmi Defterleri Şer etmek ve Ancak Dönem onlarda basılmasına 1983 ait hem ve Ancak ve Ta Osmanlı Xv-Xvı. bu nde medreselerin bu bazı önde ait yapılan yapamadan defterleri İlim ve ve Ahmed asırlardaki gayret bulunmaktadır. yılında Silsile yapıldı. ulaşmak yer Ali birinci bir telifinde bu Klasik bu ve e ki, içine şehirlere ilim durumda olan

Stok Kodu
9789755481968
Boyut
160x235
Sayfa Sayısı
1016
Basım Yeri
İstanbul
Basım Tarihi
2005
Axess Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
36,00   
36,00   
2
18,72   
37,44   
3
12,72   
38,16   
6
6,60   
39,60   
9
4,48   
40,32   
Cardfinans Kartları
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
36,00   
36,00   
2
18,72   
37,44   
3
12,72   
38,16   
6
6,60   
39,60   
9
4,48   
40,32   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
36,00   
36,00   
2
18,72   
37,44   
3
12,72   
38,16   
6
6,60   
39,60   
9
4,48   
40,32   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
36,00   
36,00   
2
18,72   
37,44   
3
12,72   
38,16   
6
6,60   
39,60   
9
4,48   
40,32   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
36,00   
36,00   
2
18,72   
37,44   
3
12,72   
38,16   
6
6,60   
39,60   
9
4,48   
40,32   
World Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
36,00   
36,00   
2
18,72   
37,44   
3
12,72   
38,16   
6
6,60   
39,60   
9
4,48   
40,32   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
36,00   
36,00   
2
   
   
3
   
   
6
   
   
9
   
   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.

Kitabın temin süresi ortalama 3-5 gündür. Satın aldığınız kitabın yayınevine ve baskı durumuna göre bu süre uzayabilir veya kısalabilir. Megakitap.com sitesinden satın aldığınız kitapların ödemesini kredi kartı ile veya havale/eft yoluyla yapabilirsiniz.

Kitaplar temin edildikten sonra kargoya verilecektir. Stokta bulunan kitaplar aynı gün kargoya verilir. Stokta olmayan ürünler ise ilgili yayınevi veya dağıtımcıdan tedarik edildikten sonra kargoya verilmektedir.

Kargonun teslim süresi bulunduğunuz bölgeye ve seçtiğiniz kargo firmasına göre değişkenlik göstermekle birlikte ortalama 1-2 gündür.

Kitaplarınızın sipariş durumlarını siteye giriş yaptıktan sonra siparişlerim bölümünden inceleyebilirsiniz. Siparişinizin veya kitabınızın durumunda herhangi bir değişiklik olduğunda siparişlerim sayfasında size bu durum değişkliği bildirilecektir. Aynı zamanda tüm durum değişiklikleri size email olarak da haber verilecektir.

 • Kitabü't Tercüman Garib'il Kur'an (Arapça Kur'an Lugatı)
  Tükendi
  Kitabü't Tercüman Garib'il Kur'an (Arapça Kur'an Lugatı) kitap
 • İslam Fıkhında İhtiyaç Kuramı Ve Kurumsallaşması
  Tükendi
  Rahmi Yaran İslam Fıkhında İhtiyaç Kuramı Ve Kurumsallaşması kitap
 • Safahat
  Tükendi
  Mehmed Âkif Ersoy Safahat kitap Mehmed Akif Ersoy, yakın tarihimizin en büyük şâiri, fikir ve mücâdele adamı, benzeri pek az görülen, özü sözüne uygun bir ahlâk kahramanıdır. Mehmed Akif, masum milletinin en acıklı günlerinde, bütün dert, felâket ve acıları
 • Dini Özünden Okumak
  Tükendi
  Hasan Elik Dini Özünden Okumak kitap Bilinmektedir ki din; bidayetten günümüze kadar insanlığın hayatında kesintisiz olarak yer alan ve yaşamın her alanında insanın mutluluğunu amaçlayan alternatifsiz bir kurumdur. Kitabî dinin en son ve insanlığın gelişmesine paralel
 • Arapça Dilbilgisi (1.hm.)
  Tükendi
  Mehmed Maksudoğlu Arapça Dilbilgisi (1.hm.) kitap ARAPÇA, İNGİLİZCE DEN DAHA ÖNEMLİDİR dersek, bazıları bunu yadırgayabilirler. Halbuki İngilizce nin bir dünya dili oluşu, yirminci yüzyıldadır. Arapça nın dünya dili oluşu ise en az 1000 yıllık bir hadisedir. İngilizce nin, yaygın
 • Kur'an'ın Temel Konuları
  Tükendi
  Muhsin Demirci Kur'an'ın Temel Konuları kitap Vahiy, insanlığın yolunu aydınlatan ilâhi bir ışıktır, insanoğlu ancak bu ışık sayesinde Yaratıcı sının yüce kudretini, sıfatlarını, kâinattaki mutlak hâkimiyetini idrâk edip dünya ve ahirette mutluluğu elde edebilir. Vahiy
 • Hadis Usulü
  Tükendi
  İsmail Lütfi Çakan Hadis Usulü kitap
 • İmamı Azamın Beş Eseri
  Tükendi
  Mustafa Öz İmamı Azamın Beş Eseri kitap
 • Kültür Değişmeleri
  Tükendi
  Mümtaz Turhan Kültür Değişmeleri kitap Bütün eksikliklerine rağmen bu kitap ancak on beş senede tamamlanabilmiştir. Bu da, mevzuun tetkik için arzettiği güçlükler hakkında bir fikir verebilir. Okuyucu, bu meselenin ilmî bakımdan taşıdığı ehemmiyete, diğer içtimaî
 • Epistemolojik Açıdan İman
  Tükendi
  Hanifi Özcan Epistemolojik Açıdan İman kitap
Kapat